Norvegese-Portoghese traduzione di dilemma

La Traduzione della parola dilemma da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

dilemma in portoghese

dilemma
generellsostantivo dilema [m]
  kjenslemessig tilstandsostantivo dilema [m], conflito interno [m]
Sinonimi per dilemma
Esempi con traduzione
Jeg er i et fryktelig dilemma.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvorfor er det ingen som til dags dato har våget å ta opp det dilemma som mange unge er havnet i efter at den 9årige obligatoriske skole ble innført ?
2.Men noen uproblematisk løsning på et klassisk dilemma vil likevel ikke dette være.
3.Dersom det er alternativet, er vi i et dilemma i valget mellom to onder.
4.Det er et dilemma for alle, sier Morris.
5.Dette regelverket er et dilemma for oss som arbeider i en så spesiell bransje.
6.Et vemmelig dilemma, sier sangeren.
7.Han har alltid en bakdør å smette igjennom dersom det passer ham å flykte fra et dilemma.
8.Her står vi overfor et reelt erkjent dilemma, det er helt klart.
9.Jeg har ingen forslag å føre til torvs, men jeg vil peke på at om dette dilemma ikke lar seg løse, kan vi bli nødt til å leve med massearbeidsløshet i Norge fremover.
10.Myndighetene stiller oss overfor et stort dilemma i prioriteringen av utlån, når de ønsker at vi skal gi spesielle boliglån uten særlige krav til kundegrunnlag.
11.Situasjonen kommer til å bli et voldsomt dilemma, ikke minst for de danske luftfartsmyndigheter som ennu ikke har villet åpnet for fri konkurranse innen luftfart.
12.Vi må det, selv om det bringer oss i et dilemma.
13.Vårt dilemma er at om vi setter hardt mot hardt, utsettes saken i et partre uker.
14.Vårt dilemma er at ressursene ikke tillater full opprettholdelse av det videregående skoletilbudet i Oslo.
15.Vårt største dilemma er de økonomiske og personellmessige ressurser, sier Squashforbundets formann, Børge Nilsen, som ellers bare gleder seg over fremmarsjen.
16.At Høyre er i regjering, skaper selvsagt et dilemma for oss, med hensyn til hvor sterkt vi skal gå ut med krav.
17.At Nordisk Råd ikke riktig vet hva det skal gjøre, og løser dette dilemma gjennom forslaget om å flytte et sekretariat ?
18.Bankene er i et visst dilemma, eftersom de selv har gjort et utspill overfor myndighetene for at bankene i egen regi skal kunne tilby pensjonsforsikringer.
19.Berge fremholder at stemmeflukten til høyresiden har vært et stort dilemma for Arbeiderpartiet.
20.Butz Aquino sa på sin side at kommisjonens medlemmer har vært i et dilemma og at de har vurdert både fordeler og ulemper ved å offentliggjøre rapporten.
21.Børre Knudsensaken og Hognestadsaken har gitt et godt bilde av Kirkens dilemma.
22.DAubuissons opphold i USA stiller Reaganadministrasjonen overfor et delikat dilemma.
23.DET må være oss tillatt å minne om at det ikke har manglet advarsler mot nettopp dette dilemma - mot en arealutnyttelsespolitikk i byen forøvrig som nå" tvinger" politikerne til å kaste sine øyne på Marka.
24.De har båret splittelsen mellom lojaliteten til sine tanker og lojaliteten til forvaltningen som et moralsk dilemma.
25.Den avdekker klart partiets dilemma når byens økonomiske problemer skal løses og man intet annet har å stille opp med enn nye forslag om skatteskjerpelser.
26.Der er et slags uløslig dilemma så lenge kvinnene er så få, ifølge Skard.
27.Deres dilemma er at de ikke har noen andre å stole på enn USA.
28.Deres dilemma er at de også gjør det - og kanskje enda mer - ved å avvise ham.
29.Dermed oppstår det et dilemma.
30.Dessuten vil det stadig tilbakevendende dilemma om amerikansk eller europeisk tilknytning også komme mere i fokus.
Le tue ultime ricerche