Norvegese-Portoghese traduzione di distribusjon

La Traduzione della parola distribusjon da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

distribusjon in portoghese

distribusjon
handelsostantivo distribuição [f]
Sinonimi per distribusjon
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Stockholm Records RJ200, distribusjon Tritonus) som gir lytteren et godt inntrykk av hva han står for idag.
2.Sofies Plass" er gitt ut på Hot Club Records, distribusjon Tritonus, og har fått meget positiv omtale også i denne avis, under" På plate og bånd".
3.Distribusjon, trykning og redaksjon.
4.Sales promotion er et av flere viktige ledd i vår markedsføring direkte mot forbruker, men bak dette ligger en omfattende totalstrategi som også omfatter produktutvikling, produktkontroll, distribusjon, salg og annen type reklame, sier Thorvaldsen.
5.Slik distribusjon vil være et nytt skritt på vei mot et alkoholliberalt samfunn.
6.Videre ber vi om at organisasjoner og giverland vurderer mulighetene for å finansiere matvaretransport inne i Etiopia og også dekke utgifter til nødvendige kjøretøyer og reservedeler og andre utgifter til distribusjon.
7.70 prosent av kostnadene til dagens kontorutstyr er markedsføring, utvikling av programvare og distribusjon.
8.75 000 eksemplarer er trykt for distribusjon til abonnentene og utdeling på bedrifter over hele Buskerud og Nordre Vestfold.
9.A / S Saba skal ta for seg" markedsundersøkelser", A / S Tomra Systems vil behandle" produktutvikling", mens andre temaer er markedsføringsplaner, promovering, distribusjon og reklame / PR. I tilknytning til hvert tema blir det en egen utstilling.
10.Aksjekjøpet er Winges første skritt inn i annen virksomhet enn ren distribusjon av reiser.
11.Andre fordeler vil være samarbeide om innkjøp, utveksling av produksjonstekniske erfaringer, et bredere faglig miljø, standardisering av produksjonsutstyr og felles distribusjon på enkelte eksportmarkeder, sier Struksnæs.
12.Anvendelsesområdene spenner ellers fra datanettverk for enkeltbedrifter, distribusjon av databaser eller radio og TVoverføring til kabelnett.
13.Av økonomiske og praktiske grunner er det ønskelig å begrense en slik distribusjon, og departementet mener det derfor er riktig å avslå Ivar Johansens anmodning om å få tilsendt" Håndbok for menige i Sjøforsvaret", heter det tilslutt i Forsvarsdepartementets begrunnelse til Sivilombudsmannen med gjenpart til Ivar Johansen.
14.Avtalen dreier seg om at Universitetsforlaget overtar produksjon og distribusjon av samtlige NIFpublikasjoner, som omfatter bladet Norsk Idrett og alt undervisningsmateriell.
15.Avtalen inebærer at Homes overtar salg og distribusjon av Lilleborgs tekstiler under merkene Eva og Hertug.
16.Basis er produksjon i Norge, eksport med Wilh. Wilhelmsens linjeskip til Australia for salg og distribusjon.
17.Bedre distribusjon, bedre kontroll og strengere kriterier for utdeling.
18.Bensinstasjoner er nedlagt, og antallet direkte sysselsatte i distribusjon av bensin og olje er redusert fra omrking 4000 i 1970 til omkring 3300 idag.
19.Berlin er i alle tilfelle sikret suksess iår, med de fem Hitchcockfilmene som har vært trukket ut av distribusjon i minst tolv år som usvikelige kort.
20.Da jeg leste om denne bokskjebnen første gang, bestemte jeg meg for å trosse Høyesterett som ca. 70 år tidligere nedla forbud mot distribusjon av Jægers verk.
21.De er ennå ikke sluttført, men efter det avisen kjenner til, skal det opprettes et norsk selskap for import og distribusjon av spillefilmer til kabelTVselskaper.
22.De to store Stockholmsavisene Dagens Nyheter og Svenska Dagbladet forsterker dessuten om kort tid sin satsing i Gøteborgregionen ved en forbedret distribusjon.
23.Denne går ut på at Kneippbrødfabriken flytter sin produksjon til Kristiania Brødfabriks nye bakeri, men beholder sine eksisterende oppskrifter, firmamerke og distribusjon.
24.Denne planen ville være varierende fra land til land, men ville i alle tilfeller kreve varsel i tide, lagerrom for nødssituasjoner og tilfredsstillende importkanaler og distribusjon av mat.
25.Det blir tatt avstand fra pornografi generelt, dertil oppfordres alle som driver distribusjon av lesestoff og film til å luke bort alt stoff som spekulerer i pornografi, prostitusjon, vold og skrekk.
26.Det er vel ingen hemmelighet at vi har forhandlet med Dagbladet om distribusjon og produksjon, men det skar seg underveis.
27.Det er viktig å få i gang et samarbeide, eftersom problemet med effektiv distribusjon synes å være en" flaskehals" når det gjelder brødkvaliteten.
28.Det ironiske er kanskje at flere av disse ideologisk kan høre hjemme i de grupper som idag øyensynlig er flittigst opptatt med distribusjon og salg av de illegale bokutgaver.
29.Det må videre vurderes om det i regi av Statoil / NOROL skal satses på distribusjon av norsk olje og oljeprodukter gjennom egne kjeder i utlandet.
30.Det samme gjelder dersom Statoil satser på ytterligere utvidelser av sin virksomhet innen raffinering og distribusjon av bensin og andre oljeprodukter utenfor Norge.
Le tue ultime ricerche