Norvegese-Portoghese traduzione di egenartet

La Traduzione della parola egenartet da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

egenartet in portoghese

egenartet
sedvaneaggettivo singular, incomum, estranho
Sinonimi per egenartet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Barneår" er også en egenartet morbarnskildring.
2.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
3.I grunnen ja, han har så egenartet stil.
4.Begge bøkene har også, takket være sitt lille format, en egenartet sprengkraft i seg.
5.Blokkbebyggelse i Strømsveien tett innpå trehusbebyggelsen vil efter min mening ødelegge Vålerengen som kulturbærer av en meget egenartet bybyggeskikk fra 1850tallet.
6.Bredskuldret, langt og egenartet er dekkende for Balmain i høst.
7.Denne samlingen gir ikke noe uttrykk for at Røsbak egentlig er noen original og egenartet dikter.
8.Denne sinnssykt trivielle monotoni danner resonansbunnen for Stabels tekster, for hans olympiske gråværshumor, og gir den en helt egenartet karakter.
9.Det er ikke noe merkverdig ved dem, i den forstand at ingen nye erkjennelser eller opplevelser påkaller et egenartet formsprog.
10.Det spørsmålet stiller man seg med spenning både i øst og vest, eftersom India står i en egenartet og komplisert stilling mellom maktblokkene.
11.En helt egenartet og forfinet skjønnhet lever i den, skapt ved tekniske tryllerier med frottering, overmalinger, pastose og terpentinflytende foredrag, etc.
12.En høyst egenartet intellektuell strid med skarpe politiske overtoner er oppstått i Jugoslavia.
13.Gråbrødrescenen er et egenartet teater, avstanden til scenen er liten, publikumstallet er begrenset til 130, man har følelsen av at hver enkelt skuespiller henvender seg til hver enkelt av oss som sitter i salen.
14.Hele eventyratmosfæren var i behold, og de vakre marionetter gav ytterligere en egenartet fortryllelse.
15.Hennes bidrag til norsk samtidskunst er et egenartet fenomen av høyt oppdrevet kunstnerisk kvalitet, skapt under opphold i hennes egen indre virkelighet.
16.Her er egenartet bruk av paradokser og ikke fattbare bilder.
17.Hun tenkte på hans fortelling om den gamle salen, som er en klassisk konsertsal av edelt merke, vakker og egenartet, med fin akustikk, men ubegripelig nedslitt og degradert til kantine.
18.I pausen, da scenen ble ryddet, fikk jeg en egenartet opplevelse av renhet og velvære, av finsk atmosfære, formidlet av en taus og vennligeffektiv renovasjon som var et fint innlagt arbeide i kveldens mosaikk.
19.Kulturminister Lars Roar Langslet sa i sin tale at dette utgjør en rik og egenartet utstilling.
20.Papirets tekstur og det grå sølvet danner en egenartet samklang i de to løsrevne fragmentene av en flyktig virkelighet.
21.Sammen med sin akkompagnatør på lutt og harpe, G. Dashdavaa, skapte han en helt egenartet stemning ved sin musisering.
22.Som så ofte hos Sjostakovitsj er formen bygget opp i store spenningsbuer, i store åndedrag, selve det satsmessige er ikke egentlig komplisert, men ikledt en sparsom, høyst egenartet og aparte instrumentasjon.
23.Sval og svai lengter Juni innerst inne efter ny kontakt med sin langsommelige og eiegode ektefelle, egenartet gestaltet av Ben tein B.
24.Videre praktiserer trygdeetaten en særdeles egenartet måte å vurdere stønadsberettigelse på.
25.Originale løsninger og mange små detaljer gjør sitt til at huset er blitt ganske egenartet uten dermed å være noe arkitektonisk mesterverk, sier han.
26.13) egenartet, marine skinnsko med stutt hæl, og drapert parti over vristen, pluss en flat, liten sløyfe.
27.Det hører til museets oppgaver å presentere gjesteutstillere som har noe egenartet på hjertet.
28.Dette vil efter min mening ødelegge Vålerengen og spesielt Strømsveien som kulturbærer av en meget egenartet bybyggeskikk.
29.Efter pause fikk vi høre David Monrad Johansens sonate i Adur opus 3, et verk lyst og friskt i tonen, preget av arven fra Grieg, men likevel høyst personlig og egenartet.
30.Et egenartet samfunn med internasjonalt tilsnitt produserte alt fra vindusglass til glasspokaler.
Le tue ultime ricerche