Norvegese-Portoghese traduzione di egenmektig

La Traduzione della parola egenmektig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

egenmektig in portoghese

egenmektig
oppførendeaggettivo despótico, arbitrário
Sinonimi per egenmektig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Beskyldningene om at Kleven er egenmektig, ble tilbakevist av den organisasjonssekretær Kleven fikk valgt med en stemmes overvekt.
2.Den karakteriseres ikke uten grunn - som egenmektig, eneveldig og tidvis arrogant.
3.Det vitner om TVs uhyggelige påvirkningskraft at de unge programsekretærer i NRK på relativt kort tid har greid å pådytte nesten alle mennesker sin utekkelige maner med (formodentlig egenmektig og uten å be intervjuobjektet om dets tillatelse til det) å" duse" alle personer de henvender seg til" på skjermen", uten smålige hensyn til om de har truffet dem før, om de er unge eller gamle, eller til at de innehar de høyeste verv i vårt samfunn.
4.Og når det skjer, blir det mer forståelig at Regjeringen ønsker å sikre seg mot at Statoil kan komme til å opptre for egenmektig.
5.Selvsikker og egenmektig opptrer han, men ikke helt uten humor, enten han skjeller ut ministre eller direktører, dommere eller politimestere, moderate fagforeningsledere eller usolidariske grubekolleger.
6.Årsaken til UNESCOs problemer, og til den stadig tiltagende bekymring over måten organisasjonen drives på, er at sekretariatet under senegaleseren MBows ledelse er blitt for egenmektig, ifølge de vestlige hovedbidragsydere.
7.DEN holdning som flertallet av Arbeiderpartiets velgere her gir uttrykk for, gjenspeiler en ny virkelighet for et parti som tidligere kunne opptre temmelig egenmektig, men som nå blir tvunget til et mer formalisert samarbeide med andre partier for å kunne regjere.
8.Det fremsettes også påstander om at Televerket opptrer egenmektig, og ikke er tilstrekkelig lydhørt overfor denne gruppens ønsker.
Le tue ultime ricerche