Norvegese-Portoghese traduzione di eiendomsrett

La Traduzione della parola eiendomsrett da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

eiendomsrett in portoghese

eiendomsrett
eiendomsostantivo propriedade [f], direito de propriedade [m]
  rettsvitenskapsostantivo escritura [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Vi har ingen eiendomsrett til det gode og det sanne".
2.Det er skuffende at Arbeiderpartiet viser så liten respekt for den private eiendomsrett, sier Jan Petersen (h) som er saksordfører i en komite som har arbeidet for en endring i lov om naturvern.
3.Høyre setter eiendomsretten meget høyt blant de demokratiske rettigheter i et fritt samfunn, sa Austad som henviste til at gjeninnføring av overskjønnet og forslaget til ny ekspropriasjonserstatningslov er blant de viktigste oppgaver som Regjeringen har for å gjenreise rettsvernet om den private eiendomsrett.
4.Vi hevder eiendomsrett til våre arrangementer.
5.25 år efter revolusjonen er privat eiendomsrett til boliger en ny og dristig tanke for kubanere flest.
6.Ap. satser på den kollektive tankegangen som ikke vektlegger utvidet eiendomsrett og individuell rett til aksjekjøp i egne bedrifter og frivillig satsing.
7.Arbeiderpartiet og SV vil i stedet at man bør få inn i Naturvernloven en hjemmel til å kunne ekspropriere slike områder det her er tale om, slik at Staten kan få full eiendomsrett eller begrenset bruksrett.
8.Bestemt avviser LO tanken om at arbeidstagere skal kunne kjøpe aksjer i egne bedrifter og sikre seg eiendomsrett i disse.
9.DET er altså synet på den private eiendomsrett som er sakens kjerne.
10.De førstnevnte ønsker øket offentlig innblanding for å forandre samfunnet, mens de sistnevnte bl.a. har et mer tradisjonelt syn på den private eiendomsrett.
11.Den annen kan ikke få bruksrett eller eiendomsrett.
12.Den første mener Hagen bør omhandle privatisering av offentlig virksomhet, den andre skal inneholde forslag om deregulering av det norske samfunnssystem med vekt på regler som gjelder for næringslivet og privat eiendomsrett.
13.Departementet viser til at Stortingets kirke og undervisningskomite har lagt vekt på at eiendomsrett til kabelanlegg og drift av kabelfjernsyn må være adskilt.
14.Dessuten må vi stå på vår eiendomsrett.
15.Det gjelder intet mindre enn å gjenreise vernet om den private eiendomsrett.
16.Ekteskapet er i likhet med den private eiendomsrett en grunnleggende faktor i et sivilisert og livskraftig samfunn.
17.En drivgarnkonsesjon er også en eiendomsrett, og denne retten mener han egner seg godt for overføring.
18.En måte å forsøke å definere" strategi" på, vil kunne være" faget å administrere sin tilgang til landarealer på", og hvis den som er satt til å administrere - gjennom sin eiendomsrett - ikke lenger er en kompleks (og enten umulig eller håpløs) sosial strukturr som en statsdannelse, men det enkelte menneske, blir konflikten med ett sentrert om eiendomskonflikten mellom slike strukturer og individet.
19.En overføring av statens eiendomsrett til de ansatte - som Solidaritet forlangte i Polen i sin korte levetid - blir av forståelige politiske grunner ikke nevnt.
20.En sak som endte med seier for dansk idrett i og med at deres eiendomsrett ble stadfestet, med den betydning det har hatt for deres senere forhandlinger om kompensasjon etc. med TV og radioselskaper.
21.En slik holdning bunner til syvende og sist i den sosialistiske oppfatning at den private eiendomsrett i beste fall er et nødvendig onde, sa Austad.
22.Fellesbanken har efter mye frem og tilbake fått bekreftet sin eiendomsrett.
23.Feydt utelukker ikke at det vil bli aktuelt for Hveem å kreve finnerlønn eller erstatning for tapt eiendomsrett, men han vil ikke binde seg juridisk til slike mulige utfall.
24.Forhandlinger om eiendomsrett og økonomisk vederlag begynte idag.
25.GJØVIK Elektrisitetsverk har i statsråd fått tillatelse til å erverve eiendomsrett til fall for ombygging av kraftstasjon i den tidligere Toten Cellulosefabrikk.
26.Han blir akseptert som grunneier der han markerer sin grense ved å late vannet ett sted, mens Angeline på samme måte påviser sin eiendomsrett et annet sted.
27.Han fremholder at fondene innebærer et brudd mot både svensk lov og mot Europakonvensjonens bestemmelse om eiendomsrett, som Sverige har forpliktet seg til å følge.
28.Han som sitter som skjebneforvalter i retts salen - med jus i hodet og på dommerbordet, men også med eiendomsrett over forstand og hjerte.
29.Hans partifelle Rune Selj, varamann fra Oppland, understreket at eiendomsrett i Norge heldigvis ikke er en eksklusiv rett for de få.
30.Her heter det nemlig at det syvende bud først og fremst er en konkretisering av verdien forvaltning (altså ikke eiendomsrett), men at frihet og fellesskap er nødvendige betingelser for rett forvaltning.
Le tue ultime ricerche