Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave en håndfull. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.

 
 

Altri esempi
1.Tradisjonen tro" ble Stortinget delt på midten i synet på den vestlige utplassering, mens et forslag fra SV om frys og et forslag fra utbryterne i Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, Venstre og SV om nei til bruk av stomvåpen bare fikk en håndfull stemmer.
2.(New York Times) I et trangt lokale i annen etasje i FNsekretariatet i New York har en håndfull medarbeidere hendene fulle med å sortere bunker av presseklipp om FNs virksomhet, sendt inn fra verdensorganisasjonens 64 informasjonskontorer rundt om i medlemslandene.
3.Alt i alt er det en håndfull svensker i toppen som møtes til stadighet, og det er kamp om å komme på laget.
4.Amerikanerne har vært i Norge mindre enn en håndfull ganger, mens britene må regnes som veteraner når det gjelder vintertrening.
5.Dengang bodde en håndfull profesjonelle kunstnere nord for Saltfjellet.
6.Disse gamle tyske 150 mm kanonene har en skuddhastighet på en håndfull i minuttet.
7.Hvem er det da som kan efterforske slike kunstneriske kriminelle handlinger, foruten en håndfull kunsthistoriske eksperter ?
8.Jeg har alltid snublet i trappen, sa Bakke, som imidlertid måtte innrømme at han bare hadde vanket der i en håndfull år.
9.Like utenkelig var det at kvinnene selv kunne gå til landsbymarkedet og selge noen egg, eller lure unna en håndfull ris hver dag for å få noen slanter for seg selv.
10.Vi håper å komme i gang med en håndfull avdelinger i høst, men det er noe problematisk å gjøre det samtidig med innsparinger.
11.Alle så nær som en håndfull fastboende på selve Lyngørholmen må reise med båt for å komme til de to skjenkestedene, Lyngør - Holmenferiesenter og vertshuset Den blå Lanterne.
12.Amerikanske statsborgere, med unntak av en håndfull etniske albanere som emigrerte før kommunistene tok makten i 1944, kan ikke besøke landet.
13.Amnestiplanen var så hemmelig at bare en håndfull politikere kjente opplegget, da de 290 forbundsmedlemmer i unionspartiene CDU / CSU og hos fridemokratene (FDP) sist torsdag i iltempo og uten virkelig debatt, fikk presset forslaget igjennom.
14.Andenæsgruppen står også fast ved ønsket om å tilby en håndfull eneboliger på Agneslund.
15.Antallet interesserte kjøpere overstiger neppe en håndfull, og utbudet av slike eiendommer er omtrent i samme størrelsesorden. men eiendommene blir omsatt.
16.At interessen for slike skip er større, viser at en fransk supertanker til salgs er inspisert av i alle fall 12 kjøpere, mot normalt kun en håndfull.
17.At orkestret" Veslefrikk" i sitt 35. år har innlemmet en håndfull voksne i medlemsstokken, beror slett ikke på sviktende rekruttering, slik man kunne være fristet til å tro i en tid med et stadig mer mangfoldig aktivitetstilbud blant barn og ungdom.
18.Avisens kulturmedarbeider Renate Schostack har vært på en rundreide i Norge med en håndfull kolleger, invitert av Utenriksdepartementet som nå gjør et planmessig fremstøt for å åpne utenlanske dører for norske forfattere.
19.Bare en håndfull demonstranter var møtt frem utenfor den britiske statsministers landsted Chequers, hvor de to hadde et seks timer langt møte.
20.Bare en håndfull har ikke fått utslag.
21.Bare en håndfull leiligheter er fremdeles i bruk som boliger, og Thon mener at det ikke skal by på problemer å omplassere beboerne når byggestart blir aktuelt.
22.Bare en håndfull medarbeidere styrer driften, som omfatter 170 ansatte.
23.Bare en håndfull nordmenn har et forhold til de gamle guder utover det de har fått i skolens historiebøker, i dag er det andre" guder" som dyrkes.
24.Bare en håndfull nordmenn har gått fortere, ingen tvil om at han er i slag.
25.Bare en håndfull personer møtte opp i Studenterlunden tidlig på eftermiddagen for å høre hva kvinnelige politikere pluss Hans Hammond Rossbach mener om fagorganiserte kvinners krav om seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.
26.Bare en håndfull svømmere har latt seg gli ut i vannet denne høstkalde, rå formiddagstimen med duskregn i luften.
27.Bare en liten håndfull av Erling Falks" Mot Dag"ister står igjen med sin barnetro og kommenterer norsk politikk fra sidelinjen.
28.Bare en liten håndfull firmaer i USA kjemper med Tandberg Data om dette kommende markedet, som ifølge Høibakk nå vokser nesten eksponensielt.
29.Bl. a. ble en håndfull skruer kastet inn på isen, og kampen måtte stanses mens isen ble klargjort.
30.Blant de 2235 delegerte er det en håndfull lett venstreorienterte elementer.