Norvegese-Portoghese traduzione di en selve

La Traduzione della parola en selve da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

en selve in portoghese

en selve
refleksiv pron. - pl.altro se
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Når vi nå forhåpentlig kommer i gang med en telefonapparatfabrikk til 40 millioner kroner i Thailand, er det i virkeligheten selve fabrikken vi er ute efter å selge, sier administrerende direktør Kjell Kveim.
2.Anbudssummen var på ca. 10 millioner kroner og omfatter foruten selve byggverket i stål og betong også oppgaven med å sprenge en fundamentgrop ca. 10 meter dyp og åtte meter i diameter.
3.Dette gjelder innen selve distribusjonsfunksjonen og ikke minst innen en utstrakt serviceaktivitet.
4.For det er jo ikke en selv, men selve situasjonen som er vanskelig i utgangspunktet.
5.Foruten selve tragedien vil en slik diagnose alltid medføre en eller annen form for langvarig behandling - hvis ikke barnet dør i løpet av forholdsvis kort tid.
6.Foruten selve veltingen har man også gående en diskusjon om brannsikkerhet.
7.Grunntreningen er allsidig og god, men selve maratonløpet, eller boksekampen, er en påkjenning svært få har godt av.
8.La det bare straks være sagt at dette ikke er" en annen sak", men simpelthen selve saken !
9.Med oppholdet i USA innledes nok engang en av Reichs karakteristiske forvandlinger, både i hans personlighet og i hans teorier, men selve grunntonene i hans tenkning er fortsatt de samme.
10.Men selve det spesielle problem kan ikke avfeies med en generell henvisning til at beslutninger ikke bør flyttes opp til toppen.
11.Men selve rapporten hadde en detaljert oversikt over krenkelser i disse landene også, selv om den også der fant en generell tendens til øket demokrati.
12.Men selve synet er meget diffust i begynnelsen, linsen er svært uklar hos kattungene, forklarer Braastad og legger til at koblingen til nervecellene later til å bli svekket dersom synet av en eller annen grunn ikke brukes senere.
13.Men selve ideen med en høyskole for dans setter De visst spørsmålstegn ved ?
14.Blant annet er det nå en del forsøk med ekspanderende mørtel som har så stor sprengkraft at det bryter ut fjell uten selve sprengvirkningen som sprengstoff gir.
15.Den" skjebne" man får med å gjøre er ikke en persons eller en mystisk, skikkelses skjebne, heller ikke den antikke guddoms eller en livsanskuelses, men selve vårt vesterlandske intellekts skjebne.
16.Det er ikke lenger saken som står i sentrum, men selve behovet for å kunne informere eller motta informasjon på en tilfredsstillende måte.
17.Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner av en kontordame, men selve det at man bare bruker kvinner i slike stillinger betyr at de krever noe kvinner kan, sier Bente Rasmussen.
18.Det var ingen uenighet igår om at en garantiordning for de lavtlønnede må opprettholdes, men selve lavlønnsfondet må avvikles, helst så raskt som mulig, sa NOPEFformannen, Lars Anders Myhre.
19.En FNrapport viser at naturlig tilvekst innen selve byene sto for 61 prosent av befolkningsøkningen i 1982, mens flukten fra landsbygden utgjorde 39 prosent.
20.En dypere karakterstikk oppnås gjennom formale midler som i dette tilfellet en lett vridning av hodet, sammen selve modelleringens livfulle mykhet som røber kontakt mellom kunstner og modell.
21.For passasjerenes beste er en hurtiggående jernbane til Gardermoen selve beviset på myndighetenes vilje til endelig en gang å fatte en beslutning som gjelder for mer enn et år.
22.Kobberstikk fra 1600tallet viser byen fra en tid da disse kvartaler var alt den hadde, vernet av en mur, og med et tosifret antall kirker, foruten selve katedralen.
23.Leiligheten - som Kunsterforeningen nå vil få disponere inneholder foruten selve atelieret en sovealkove, kjøkken, entre og bod, forteller Alexandra Qvale.
24.Man kan også gi oppdragene til denne, men selve handelen må som før gjennomføres av en godkjent megler.
25.Men selve det faktum at Paven ønsket å sammenkalle og rådføre seg med en bispesynode, kan være et uttrykk for at Paven ser det formålstjenlig å utøve sin faktiske autoritet i nær konsultasjon med et kollegialt forum.
26.Men selve gjennombruddet til en" ny" Alfred Hauge kom i 1967 med romanen"Mysterium", som uten videre må tildeles en sentral posisjon i nyere norsk romandiktning.
27.Men selve hovedintrigen, dette at det på liv og død gjelder for en samfunnsstøtte å skjule et sidesprang i fortiden for sin dydsdragon av en hustru, nei, den blir man fort lut lei av.
28.Men selve koordineringen - dvs. samarbeidet mellom de ulike regjeringer, tilskuddet av offentlige midler, kontakten hjemover med norske myndigheter og hensynet til de bredere politiske og samfunnsmessige målsetninger i Norge til dette trenger man en person med bred oversikt og kunnskap om det norske samfunnet og de politiske sider av saken.
29.Skipet er rigget som en skonnert, men selve skroget er bygget efter tegninger fra de gamle" Baltimore Clippers", som med stort hell overlistet britene under den amerikanske uavhengighetskrig.
30.Systemet med å gi leirflyktningene opparbeidede tomter til nye boliger er blitt innført også innen selve Gazastripen, hvor det har ført til en langvarig strid mellom de israelske okkupasjonsmyndighetene og FNorganisasjonen UNRWA.
Le tue ultime ricerche