Norvegese-Portoghese traduzione di endelig

 
 

Altri esempi
1.(Joh.21,3) Disiplene hadde endelig kommet seg efter de rystende begivenheter i påskeuken.
2.Bevis for sannheten av en beskyldning tillates ikke ført for straffbar handling som den beskyldte er frikjent for ved endelig innenlandsk eller utenlandsk dom.
3.De akutte problemer, som de i Uddevalla, kan ikke overskygge det faktum at vi endelig begynner å se resultater av kampen mot arbeidsløsheten.
4.Debatten var for øvrig et endelig gjennombrudd for fiskeindustriens krav om å bli likestilt med annen norsk industri når det gjelder virkemiddelbruken.
5.Det vil bli utarbeidet en endelig rapport innenfor dette arbeidet, en rapport Valeur tror vil være av vesentlig betydning for samfunnet.
6.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
7.Endelig begynner du å skjønne hvilke strenger man må spille på".
8.Endelig gjør Erik Soler furore i HSV.
9.Endelig ser det ut som Senterpartiet er i ferd med å få gjennomslag for sitt krav om mer penger til kommuner og fylkeskommuner.
10.Endelig skal renten begynne å gå nedover igjen.
11.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
12.Faren for et endelig militært oppgjør i Libanon er ikke over.
13.Fredningen" bør gjelde inntil myndighetene har stadfestet en endelig reguleringsplan for parken og randsonen, fremholder Erik Aamot, talsmann for Fellesaksjonen.
14.Germa Lionel" forlater endelig Tripoli idag, efter å ha ligget i arrest i havnebyen siden 10. mai. Også båtarresten til" Chemical Ruby" i Lagos er nå over, efter at mannskapet igår fikk tilbake sine pass fra nigerianske myndigheter.
15.Gratulasjonsklem til Norge og Bo Bakke efter at semifinaleplassen endelig er klar.
16.Laban" setter sin tillit til Torbjørn Nilsson som endelig er tilbake på landslaget.
17.Ny vekst for Norge" er satt som tittel på programmet, som i de kommende uker skal ut til en omfattende behandling i partiets lokallag og endelig vedtas på landsmøtet til våren.
18.Nå må man ta til fornuft og sette en endelig stopper for dette rekordhysteriet", mente mang en hoppekspert.
19.Og endelig må størrelsen av valutabeholdningen sees på som en motpost til de norske gjeldsforpliktelser overfor utlandet.
20.Olympiagalan" i Stockholm tirsdag blir stedet der Ricky endelig kan overbevise SOK, og dermed få billett til sitt fjerde OL.
21.Plassen" er endelig kvitt sykdommen som har sittet i kroppen i flere sesonger.
22.Regissøren Knut Hendriksen og hans medarbeidere skriver kulturhistorie når de endelig tar frem originalen og viser oss at konservatorieprofessor Rimskijs versjon snarere er forfalskning enn bearbeidelse", skriver Leif Aare i Dagens Nyheter.
23.Som endelig mål betyr fred ganske enkelt kommunistisk verdensdominans".
24.Tungridd herre som kanskje endelig har begynt å finne noe av Englandsformen".
25.Under hele den tidsutvikling vi gjennemløper med nasjonalsocialistiske fremstøt selv i våre nordiske land, og med alle forsøk på opløsning og illoyalitet innenfra... foretrekker jeg endelig en gang å være fri mann igjen og kunne si min mening helt ut og kunne arbeide for å slå ned de åndsretninger som jeg mener er destruktive, uten å ha en organisasjonsmessig forpliktelse til å samle de mange uensartede.
26.Vårt eget spill" innebar blant annet at Bækkelaget satset sterkere på tempo og fremoverspillet i angrep, samt at kantspillerne endelig ble forsøkt utnyttet.
27.Alternativ finansiering av Grunnlinjen skal endelig behandles av bystyret.
28.Blomster og koselig klukkende pakker og minireiseføhn og endelig den trimsykkelen med tilhørende notestativ som jeg har ønsket meg så lenge.
29.Da jeg endelig skjønte hva min datter drev med, var det for sent, forteller moren til" Beate" som er 14 år gammel.
30.Da skulle jo temperaturen hjemme være tilfredsstillende, og sesongen kommet endelig i gang.
Le tue ultime ricerche