Norvegese-Portoghese traduzione di enstemmig

La Traduzione della parola enstemmig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

enstemmig in portoghese

enstemmig
overenskommelseaggettivo unânime
  beslutningaggettivo unânime
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette ble enstemmig vedtatt.
2.Dette slår en enstemmig Oslo byrett fast i en frifinnende dom i straffesaken mot pastor Hans Bratterud.
3.Kjemiske våpen i form av bomber er blitt benyttet i de områder som er gransket i Iran", fremgår det av en enstemmig konklusjon fra en ekspertgruppe som er nedsatt av FN.
4.Landkjenning" har elevene lært seg på forhånd, og det mektige tonediktet blir fremført med enstemmig kor, Tore Johannessen som sangsolist og Ingunn Ådland ved klaveret.
5.New York", kvartal 109 på Grünerløkken, ble i Oslo bystyre onsdag enstemmig omregulert til bevaring, bolig, barnehave og friareal.
6.Aldri, sier medlemmene enstemmig.
7.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
8.At dommen ikke var enstemmig, taler i favør av en mulig anke av lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, men det er det imidlertid alt for tidlig å uttale seg noe bestemt om.
9.Da jeg ikke kan se at noen har reist seg, er forslaget enstemmig vedtatt, forkynte formannen.
10.Det er ikke sentralstyret som valgte meg som redaktør, men et enstemmig landsmøte, fremholder Jørgensen.
11.Det er pussig at en så viktig enstemmig uttalelse fra 1968 der også ett av medlemmene var fra Havforskningsinstituttet - ikke er lagt frem til debatt tidligere, men er" forsvunnet" i en skuff, sier Skiri.
12.Efter at Stortinget ifjor vår enstemmig gikk inn for opprettelse av P2 i Trondheim, ble det bedt om 40 nye stillinger, mens vi bare fikk ti.
13.En eventuell enstemmig anbefaling fra Pariskommisjonens medlemmer om reduksjoner i radioaktive utslipp vil uten tvil ha stor betydning i de land som har tiltrådt Pariskonvensjonen.
14.Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
15.Et enstemmig styre stod bak beslutningen.
16.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag om å forkaste utkastet til reguleringsplan for Konventveien 37, del av gnr. 31, bnr. 141 som foreslås omregulert fra friområdeturvei til byggeområde for boliger (eldreboliger).
17.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag til endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Alundamveien 37, gnr. 95, bnr. 22, som foreslås omregulert fra offentlig bygning (daginstitusjon) til byggeområde for boliger.
18.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (a og sv) til bygningsrådets flertalls forslag om omregulering av Kruses gate 7 og 9 til byggeområde for boliger og tomt for offentlig bygning (barnehave), og sluttet seg enstemmig til forslaget om å forkaste utkast fra Oslo Byes Vel om omregulering av eiendommene Frognerveien 19, Kruses gate 5, 5 B, 6, 7 og 9 til spesialområde / bevaring.
19.Formannskapet vedtok enstemmig at kommunen ikke skal benytte sin forkjøpsrett til Fredrikke Qvams gate 9.
20.Forslaget om å videreføre prosjektet fikk enstemmig tilslutning i bydelsutvalget, forteller BUformann Idar Kristensen.
21.Hvis skattekommisjonens innstilling er enstemmig om de viktigste punktene, er det oppsiktsvekkende, men enigheten varer neppe lenge, skriver Arbeidernes Pressekontor, og henviser til uttalelser fra Høyre.
22.Jeg har tenkt mye på akkurat dette, og er nå kommet frem til at fem års straff er rimelig, sier Bangstad som understreker at det var et enstemmig styre som opprinnelig fremmet forslag om to år.
23.Jeg tror kommeunestyret vil gå enstemmig imot bilferge mellom Nesodden og Fornebu, sier bygdens ordfører Tor Eggen til Aftenposten.
24.Militærrådet har også enstemmig besluttet å ta rettslige skritt mot disse offiserer for å ha begått høyforræderi ved at de kjempet mot deres revolusjon og deres folk, sa WAFA.
25.Norge må bli fullt medlem av European Space Agency (ESA), heter det i en enstemmig uttalelse fra Stortingets energi og industrikomite.
26.Når det nå forelegges Asker formannskap et forslag om å trekke seg fra Friluftsrådet, begrunnes det med et enstemmig vedtak i park og friluftsnevnden, sier bestyreren for skog og friluft i Asker kommune, Jon Fossum, til Aftenposten.
27.Når en rekke fagfolk har undersøkt og hatt samtaler med Busk, og enstemmig er av den oppfatning at han er syk, så synes jeg det er ganske frekt av en som selv karakteriserer seg som legmann på dette felt å konkludere med at Busk ikke er verre stillet enn andre langtidsinnsatte, sier Landmark.
28.Som regel er det en enstemmig innstilling fra et kollegium, sier ekspedisjonssjefen.
29.Stortinget vedtok enstemmig 9. desember 1983 med virkning fra 1. januar 1984 å oppheve den generelle fritaket for kilometeravgift for kjøretøyer med totalvekt til og med 2000 kg.
30.Vi, og det står et enstemmig idrettsstyre bak, forsøker å tenke langsiktig, vi unnslår ikke at vi gjerne inngår allianser.
Le tue ultime ricerche