Norvegese-Portoghese traduzione di forbindelse

La Traduzione della parola forbindelse da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

forbindelse in portoghese

forbindelse
generellsostantivo filiação [f], união [f]
  utenomekteskapelig forholdsostantivo caso [m], aventura amorosa [f]
  offentlig kommunikasjonsostantivo serviço [m]
  idésostantivo conexão [f], associação [f], relação [f]
  personsostantivo contacto [m]
  lenkesostantivo elo [m], ligação [f], conexão [f]
Sinonimi per forbindelse
Termini derivati da forbindelse
Esempi con traduzione
Jeg drar til Tokyo i forbindelse med jobben neste uke.
Politiet arresterte en mistenkt i forbindelse med ranet.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Astronomiens primas i Norge", ble Rosseland kalt i omtalen som ble ham til del av instituttets dosent Øystein Elgarøy i forbindelse med 90års feiringen 31. mars iår.
2.Behov for fastere normer i samfunnet, påvisning av hvilken verdi den sosiale og kulturelle dimensjon har i seremonier i forbindelse med høgtider og livsriter".
3.Brennpunkt Barentshavet" handler om den tause krigen om oljen i Barentshavet, og tar for seg flere aspekter i den forbindelse.
4.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
5.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
6.Der det er en forbindelse mellom selger og finansieringsinstitusjon, og kjøper betaler gjelden i avdrag, må kjøpet skattemessig betraktes som avdragssalg, og kan ikke trekkes fra på selvangivelsen," sier ekspedisjonssjefen.
7.Det er i den forbindelse tale om både handlingsprogram og holdningskampanje.
8.Det kan oppstå skader på nabobebyggelsen, enten direkte som følge av terrengdeformasjoner eller i forbindelse med utgravningene og etablering av støttekonstruksjonene.
9.Det var fullt ut et eget produkt, og det dukket opp i forbindelse med at regjeringen la fram en melding om inntektsfordeling og skattepolitikk.
10.Dette er noen av reaksjonene habile frimerkekjennere kommer med, i forbindelse med Franklin Mints storslåtte frimerketilbud tilknyttet OLlekene.
11.En bjerk i storm" - dette maleriet av J. C. Dahl pryder forsiden av boken" Rotfeste og framtid" som Cultura forlag utgav i 1980 i forbindelse med Senterpartiets 60årsjubileum.
12.Fordi den kristne kirke helst ville beholde ånden alene, mens naturen burde bøye seg til døden, tok naturen til sist ut sin rett og begynte å rase på egen hånd uten noen som helst forbindelse med den ånd som nå virkelig ble alene, men som skulle ha gjennomtrengt og gjennomlyst også den erotiske opplevelse.
13.Forutsetningen for de fullmakter politiet i denne forbindelse (profesjonell kriminalitet) har fått, er fra såvel lovgiver som domstol at de som har ansvaret for efterforskningen er seg dette ansvar bevisst, og ikke trår feil når de beveger seg i hva vi kan kalle det straffeprosessuelle grenseland".
14.Fremskrittspartiet vil i forbindelse med behandlingen fremme forslag om ytterligere liberalisering av loven", er Carl I. Hagens løfte.
15.Frivillig" betyr i denne forbindelse at europamesteren møter" lillen" i en kamp han ikke pålegges av EBU.
16.Fuelstore" skal også utføre arbeide i forbindelse med utrustning av en ny kai og dessuten planlegge en midlertidig anleggsleir.
17.HJERTEGOD MAT" er en kokebok som utkommer i disse dager og som vil presenteres i forbindelse med Tanums" Grønn uke".
18.Høegh Hood" har ingen forbindelse med utenverdenen under anløpet på Kharg.
19.I dagens løp"sidens redaksjon har fått et interessant brev fra Amund Ringnes (Måltrostveien 60, Oslo) i forbindelse med min artikkel (10. januar) om" Andersnatten og andre natter".
20.I den forbindelse finner jeg grunn til å henlede oppmerksomheten på bestemmelsen i paragraf 29 i Lov om Leger, som fastsetter at legen ikke må la hensyn til sparsomhet gå ut over det faglig forsvarlige.
21.I den forbindelse kan man ikke a priori gå ut fra en formodet fredskjærlighet hos de sosialistiske land bare i kraft av deres angivelige progressivitet eller i kraft av de redsler og krigstap de har lidd.
22.I forbindelse med Arne Treholtsaken er det viktig å presisere at selv om Arne Treholt skulle ha engasjert seg i den politiske prosess for å fremme synspunkter som SovjetUnionen var interessert i, innebærer ikke dette at andre som delte disse synspunkter, også delte Arne Treholts motiver eller at de ble manipulert av ham", skriver Holst.
23.I kulissene" lørdag 21. januar skriver Aftenposten at Oslo formannskap har vedtatt å sende undertegnede på representasjonstur til Sarajevo i forbindelse med vinterolympiaden.
24.I unionstiden var det nettopp i forbindelse med budsjettforhandlingene det norske storting kunne vise Oscarene at de fulgt nøye med og ikke tok alt for god fisk.
25.Ingen av de midlene som kommer inn under TVinnsamlingen vil bli brukt i Norge eller i forbindelse med forhold i Norge.
26.Jeg har heller aldri følt noen opphisselse i forbindelse med skatteseddelen".
27.Komiteen vil i den forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
28.Komiteen vil i denne forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
29.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
30.Marsjall av SovjetUnionen N. V. Ogarkov er fritatt fra stillingen som sjef for generalstaben i USSRs væpnede styrker - første stedfortreder for USSRs forsvarsminister i forbindelse med overgang til annet arbeide".
Le tue ultime ricerche