Norvegese-Portoghese traduzione di foretrukket.

Stavi cercando di tradurre la parola foretrukket da Norvegese a Portoghese.


Ricordate che porete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola in forma singolare (anziché plurale) o al modo infinito (anziché una forma coniugata di un verbo).


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alle er enige om at det er nødvendig med en viss inndragning av likviditet i denne situasjon, men vi hadde foretrukket at det hadde vært gjort på en annen måte, f. eks. ved bruk av markedspapirer, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening.
2.Er disse selskapene virkelig konkurransedyktige på verdensmarkedet, når de stadig er blitt foretrukket på norsk sokkel ?
3.Helst ville jeg har foretrukket et innendørsbasseng.
4.Jeg tror alle hadde foretrukket å være i arbeide.
5.Jeg ville foretrukket at statsrådene ventet med sine utspill til vi har avsluttet utredningsarbeidet, sier hun til TrønderAvisa.
6.Man lar personens bruksverdi avgjøre hvem som blir foretrukket, og da bør man helst ikke være over 50 år, sa professoren.
7.Mannlige jurister ble alltid foretrukket.
8.Vi kan ikke forstå at ufaglærte montører og hjelpemontører blir foretrukket fremfor kolleger med fagbrev og lengre ansiennitet, heter det i en melding fra telefonsentralmontørene.
9.ANSVARSDELING vil for de folkevalgte ofte være en foretrukket løsning når forventet belastning ved upopulære tiltak synes å bli for stor.
10.Altfor ofte blir utenlandske tegnere foretrukket fremfor norske.
11.Bak sto tre av de fire avdelingssjefene, som muligens ville ha foretrukket andre formannskandidater på forhånd, og smilte.
12.DE fem og en halv millioner innbyggere i Hongkong ville ha foretrukket en uavkortet fremtid med status quo for dette hektiske og driftige lille område.
13.Da blir gjerne nasjonale selskaper foretrukket, mens utenlandske selskaper blir diskriminert.
14.Da de allierte i april 1940 innstilte alle leveransene av krigsmateriell til Sverige, kjøpte det svenske flyvåpen en del fly fra Italia og Tyskland, men generelt ble svenskbygde fly foretrukket.
15.De aller fleste på banen hadde nok foretrukket lett trening og badestrender som vanlig er i juli, og snaut 4000 på tribunene forteller med all tydelighet at eksperimentet med poengfotball midt i juli er kostbart.
16.De har foretrukket den erfaring som Mondale fikk som visepresident.
17.De har til nå helt tydelig foretrukket offentlige stillinger fremfor private.
18.De mer selvstendige hyblene i gamle villaer, kanskje med egen inngang, vil bli foretrukket fremfor et rom i en drabantbyleilighet med adgang bad og kjøkken.
19.De var i sin tid en sterk kandidat til stillingen som sosialrådmann da Stray Ryssdal ble foretrukket.
20.Den person som har den beste eksamenskarakteren, de beste tallene liggende i en gammel skuff, vil uvegerlig bli foretrukket.
21.Den største forening, Lillehammer Høyre, har foretrukket Lund.
22.Denne siste løsningen blir foretrukket.
23.Det ble et dramatisk oppgjør med mange fine enkeltprestasjoner som i perioder førte til trampeklapp blant de drøye 100 tilskuerne som hadde foretrukket topphåndball fremfor tippekamp i TV.
24.Det blir ihvertfall en aktuell debatt, men forbundet hadde foretrukket å få behandlingen tidligere.
25.Det egentlige spørsmålet er hvorfor politikere fra små land blir foretrukket til slike verv ?
26.Det er Fanas sykkeloppmann, Per Ivar Bøe, som sier dette til Bergens Tidende efter at NORsyklisten Atle Kvålsvoll ble foretrukket fremfor Fanas Torjus Larsen til den tredje ledige plassen på fellesstartlaget i Los Angeles.
27.Det er altså helt tydelig at kornkråkene kjenner hverandre som individer, at omgang med nær familie som søsken blir foretrukket, og at de nærmest verner om hverandre.
28.Det er bred oppslutning blant fylkesmennene om den teoretiske prøven, men et flertall av dem har uttalt at de ville foretrukket en praktisk eksamen fremfor det praktiske obligatoriske kurset.
29.Det er ellers Østbergs inntrykk at med det erfaringsgrunnlag den sandinistiske landsorganisasjonen CST nå har, ville den kanskje ha foretrukket å være tilsluttet FFI istedenfor den internasjonale faglige sammenslutningen.
30.Det er grunn til å tro at de franske Mirageflyene ble foretrukket fordi såvel statsminister Papandreou som landets president Konstantin Karamanlis efterstreber nære politiske bånd med Frankrike.