Norvegese-Portoghese traduzione di fruktbarhet

La Traduzione della parola fruktbarhet da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

fruktbarhet in portoghese

fruktbarhet
agrikultursostantivo fecundidade [f], fertilidade [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hele samfunnsspekteret vil bli berørt av den synkende fruktbarhet, og allerede innen en tiårsperiode vil vi merke konsekvensene av fåbarnssystemet, sier disse kvinner og nevner stikkord som den kommende eldrebølge.
2.Ved å registrere hvor mange barn som disse kvinner har født pr. idag, og bruke de erfaringer vi har om tidligere kulls fruktbarhet videre i livet, kan man trekke den slutningen.
3.At det skulle være overflod av egg nettopp om våren, kan lett tolkes som et symbol på fruktbarhet.
4.Basert på fruktbarhet 1,46 blir folketallet samme år litt over 2 millioner, med fruktbarhet 1,7 er folketallet beregnet til 3 millioner og med det magiske tall av 2,1 barn pr. kvinne er innbyggertallet i Norge år 2100 nesten 5,5 millioner.
5.De opplever at disse produktene har en bedre kvalitet, og de vil være med på å støtte en jordbruksutvikling hvor det satses maksimalt på å opprettholde matjordas fruktbarhet og naturens fine balanser.
6.Enkelte lo av Kåre Willoch da han for ikke svært mange år siden i Stortinget advarte sterkt mot følgene av synkende fruktbarhet.
7.Forløper utviklingen for fruktbarhet og dødelighet slik ekspertene anslår, er det fare for at tallet vil fordobles på nytt i løpet av en menneskealder og tredobles innen midten av kommende århundre.
8.Forsvaret, næringslivet, skolen, helse og sosialvesenet, bosetningen, ja de aller fleste deler i samfunnsmaskineriet blir berørt av den sterkt synkende fruktbarhet.
9.Han minner om at egget om våren var forbundet med håpet om god årsvekst og fruktbarhet.
10.I Aftenpostens morgennummer 1. sept. refereres deler av statsminister Kåre Willochs tale på Høyres landsmøte nylig, hvor statsministeren uttrykker sin sterke bekymring for følgene av den lave fruktbarhet.
11.Ifølge rapporten virker ikke stoffet på kvinnenes fruktbarhet, men forsøkene med kvinner er ikke like grundig gjennomført som med menn.
12.Kvinnens egenverd er likeledes nært knyttet til hennes fruktbarhet.
13.Med laveste fruktbarhet, 1,33 barn pr. fødende kvinne, vil folketallet i år 2100 være ca. 1,6 millioner.
14.Med uendret fruktbarhet vil folketallet begynne å synke efter århundreskiftet.
15.Men den nye Regjeringen har ikke begynt å pløye opp marken slik at det kan bli ny fruktbarhet.
16.Mens man tidligere omtalte kvinnen under rubrikker om fruktbarhet og reproduksjon, er kvinnen nå kommet under en egen overskrift blant de mange paragrafene og er dessuten nevnt i flere av de andre anbefalingene.
17.Målet var at tyske kvinner skulle øke sin fruktbarhet, slik at det tyske folk raskt kunne vokse i antall.
18.Nedarvede holdninger til kvinner og ættens fruktbarhet trues av familieplanlegging og undervisning for jenter.
19.Noen søker deres hjelp for å vinne velstand, andre for god helse, atter andre for kjærlighet eller fruktbarhet.
20.Omstillinger vil presse seg frem i hele samfunnsmaskineriet som følge av den sterkt synkende fruktbarhet.
21.Sammen med amanuensis Liv Berit Augestad har han i flere år forsket rundt problemet med fruktbarhet hos kvinnelige idrettsutøvere.
22.Vera Henriksen deler gudeverdenen inn i det vi kan kalle" bruksguder", for fruktbarhet og styrke, og de mer" kosmiske" guder for bl.a. viten og skaperkraft.
23.Vi prioriterte Røros Folkedanslag som var skikkelig flinke, og sto over" Foring og fruktbarhet hos mjølkekua" til fordel for folkelivet i gatene.
24.Ånd og materie danner et helftig univers der maktene kan påvirkes gjennom magi, offer og åndemedier og gi fruktbarhet eller forbannelse.
25.Den legger til at El Salvador lider av den største arbeidsløshet blant bønder noe sted i verden, kombinert med nesten total avskogning, massiv erosjon av matjorden og tap av fruktbarhet.
26.Det er liten grunn til å skrive om jordens fruktbarhet, for det er jo noe alle snakker om.
27.Kartlegging av verdens fruktbarhet" er et internasjonalt prosjekt som det har tatt 12 år å fullføre.
28.Men jeg kan ikke si at det opptar meg særlig at akkurat nordmenn på liv og død skal opprettholde sin fruktbarhet når store deler av kloden ellers lider under det motsatte problem.
29.Opplysninger om hva sosiale og økonomiske forhold har å si for fruktbarhet og andre sider ved folketilveksten, har hjulpet oss i arbeidet med å utforme realistiske retningslinjer for befolkningspolitikken, sier prosjektleder Halvor Gille.
30.Av andre store oppgaver, må nevnes en seks meter høy skulptur ved sykehuset i Borge nær Fredrikstad, bronseskulptur om fruktbarhet ved Landbrukshøyskolen på Ås og nært forestående : skulptur til Fylkeshuset i AustAgder og en skulptur til Ålesund rådhus.
Le tue ultime ricerche