Norvegese-Portoghese traduzione di gå foran

La Traduzione della parola gå foran da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

gå foran in portoghese

gå foran
posisjonverbo ir na frente, sair na frente
  vektverbo ter prioridade, ter preferência, ter prioridade sobre, ser mais urgente que
Esempi con traduzione
Det står en bil foran bygningen.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All erfaring tilsier at Regjeringen må gå foran og satse offensivt - gjerne i samsvar med private og lokale aktører.
2.I konflikt mellom de forskjellige interesser skal hensynet til naturvern, friluftsliv, vannforsyning, dyreliv og fiske gå foran kravet om størt mulig avkastning av skogsdriften.
3.De som en gang var med i denne voldsomme militære operasjonen, og mange av dem har fått varige men av det, burde ved en slik anledning gå foran musikkorps og drillkompani, fremholder han.
4.Dyrelivet i skogen må gå foran hundelivet.
5.Hvem skal jeg gå foran de andre idag ? er et spørsmål en sykepleier på sykehjemmene i Oslo hver dag må stille seg.
6.Jeg mener jeg ikke hadde noe valg, hensynet til de aktive må gå foran alt annet i en situasjon som denne.
7.Jeg ventet at et par amerikanere skulle gå foran meg på listen, men ikke alle tre.
8.Kristelig Folkeparti ser positivt på at Regjeringen vil gå foran for å få ned renten på lån til næringslivet, sier Kjell Furnes.
9.Men vi trenger enere som Anne til å gå foran, som ideal og til å inspirere alle små idrettsutøvere i kommunen vår.
10.På dette området får forretnings og sparebankene gå foran, sier Madslien.
11.1974 langt viktigere : (" Ved konflikt mellom de forskjellige interesser skal hensynet til naturvern, friluftsliv, vannforsyning, dyreliv og fiske gå foran kravet om størst mulig økonomisk avkastning av skogsdriften.").
12.At ingen andre land har særskilt strafferettslig vern for homofile, hindret naturligvis ikke Stortinget i å gå foran med et godt eksempel og innføre slikt vern i 1981.
13.Av og til må skole og plikter gå foran.
14.Avtalene utløper 1. mai. Det er ventet harde forhandlinger, ikke minst fordi Regjeringen har varslet at lønnsveksten må begrenses til fem prosent iår, og det er lite trolig at Staten som arbeidsgiver vil gå foran for å bryte ut av denne rammen.
15.Behovet for fleksible arbeidstider er særlig stort for familier med omsorgsbehov og landsstyret mener det offentlig som arbeidsgiver må gå foran ved å tilby småbarnsforeldre mer fleksibel og redusert arbeidstid mot tilsvarende reduksjon i lønnen.
16.Bystyrets vedtak om at hensynet til miljø og friluftsliv skal gå foran hensynet til skogsdriften er forøvrig av stor interesse.
17.Da må personer med tyngde i samfunnsdebatten la samfunnsøkonomien gå foran hensynet til" personlig økonomi".
18.De fikk Gardemusikken til å gå foran i sitt 16. maitog.
19.De lar den offentlige gapestokk gå foran taushetsplikten, påpeker Harboe.
20.De oppfordrer helsepersonell til å gå foran med et godt eksempel, og ber ansatte på offentlige kontorer om selv å innføre røkeforbud.
21.Dersom det dreier seg om en kritisk situasjon, må helseloven gå foran brannvernloven.
22.Dersom det skulle ligge en tanke om at Staten burde gå foran, før den forlangte noe av andre, kunne det kanskje ha noe for seg.
23.Dersom saker fra Oslo skulle gå foran andre ville det bety at klagesaker fra Akershus omtrent ikke ville blitt behandlet fordi Oslosakene er så tidkrevende.
24.Dessverre taler alt for at legene også i fremtiden kommer til å la prestisjen gå foran hensynet til pasienten.
25.Det dreier seg tross alt om en hovedsak som samler, og hvor vi vil gå foran, sa Benkow, som høstet stor applaus og mange god ord fra Høyrepensjonistenes rekker.
26.Det dreier seg tross alt om en hovedsak som samler, og hvor vi vil gå foran, sa Høyreformannen.
27.Det er blant annet påbudet om at attennitten og tyveåringer skal gå foran pensjonistene i tannpleien som skaper problemer for ordningen med grå kort.
28.Det har seg nemlig slik at den delen som eies av Oslo kommune, er bedre sikret enn resten av Marka rent lovmessig, fordi bystyret har vedtatt forskrifter som sier at naturvern og friluftsinteresser skal gå foran hensynet til skogsdriften i dette området.
29.Det som preget hans livsverk, både som kulturpersonlighet, prest og som biskop i det lange tidsrom av 23 år, var hans evne til å begeistre, til å samle, og til selv å gå foran i møte med utfordringene.
30.Dokumentene må gå foran.
Le tue ultime ricerche