Norvegese-Portoghese traduzione di glemme

La Traduzione della parola glemme da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

glemme in portoghese

glemme
forsømmeverbo descuidar, esquecer
  generellverbo deixar
  sjelsevneverbo esquecer
  kunnskapverbo esquecer, desaprender
Sinonimi per glemme
Termini derivati da glemme
Altri esempi
1.Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
2.Den som har sett redselen hos de små barna, kan aldri glemme det.
3.Det er sikkert menneskelig å glemme hva som ligger i gamle og nedstøvete kartonger i kjellere og på loft, og det er kanskje ikke så klanderverdig om noen tilfeldige oppryddere faller for fristelsen til å ta med seg en kartong eller to fordi dokumentene fortoner seg spennende.
4.Dette er en dag jeg aldri kommer til å glemme," sa hun.
5.Hvem kan glemme dette ?" er et utvalg av disse, samt intervjuer med enkelte av de overlevende som idag er voksne.
6.I sin iver etter å arbeide for egne interesser må ikke bøndene glemme at det også finnes andre med interesser i et bygdeNorge som kan være vanskelig å drive.
7.Indira, vi vil aldri glemme deg.
8.La oss heller ikke glemme Paulus uten påny å spesifisere.
9.Men i iveren efter å få elevene til å forstå og verdsette en fremmed kultur er det kanskje lett å glemme at de tross alt er nordmenn ?
10.Nei, nu vil vi sammen snakke, - men bare om løst og fast, og glemme det vrange og skakke, og alt som er sårt og hvast.
11.Vi må aldri glemme at Italia er det europeiske kjøkkenets mor.
12.Vi må nå selvfølgelig satse på teknologi men vi må jo heller ikke glemme de naturvitenskapelige basisfag" i Norge ?
13.Aldri skal jeg glemme mitt første møte med foreldrene i den kursgruppen jeg har fulgt i flere år, uttaler en mor.
14.Både statsadvokaten og jeg er enige om skyldsspørsmålet, men vi må ikke glemme at rammen omkring denne saken er at vi her har en tiltalt som i de grader har levet under en usedvanlig grå himmel.
15.Der er ting vi ikke har lov å glemme som nasjon og som enkeltmennesker, fortsatte han.
16.Det ble en forestilling vi ikke kommer til å glemme så lett, preget av stor begeistring både på scenen og i salen, fortalte Ella Hval.
17.Det er lenge siden jeg elsket deg, aldri vil jeg glemme deg, oversetter vi, og teksten blir like platt som i norske døgnlåter.
18.Det er selvfølgelig riktig at alkohol må være et sentralt tema i sjøvettarbeidet, men vi må ikke helt glemme andre viktige sider ved sikkerheten, sier Wiklund.
19.Det er vel og bra å være høflig, men av og til er det på sin plass å glemme gode manerer og heve stemmen en tanke.
20.Det ville være en stor ulykke om man allerede nå skulle glemme dette.
21.Du får ikke glemme arbeidsmiljøloven når du fortsetter som redaktør annetsteds enn Sjøfarten, da.
22.Du må glemme planten fra september til november - helst i vindusposten i et kaldt soveværelse, eller i entreen.
23.Du må glemme å være redd i New York.
24.Folk som er deprimerte går gjerne dit i håp om å kunne glemme sine problemer.
25.Første omgang var lovende, men den andre vil jeg helst glemme så fort som mulig.
26.Hatten din du må ikke glemme hatten din, vet du.
27.Hvis en person som føler seg ærekrenket i massemedia kom til meg og ba om råd med hensyn til hva som burde gjøres med saken, ville jeg råde vedkommende til å glemme det hele ! !
28.Hvis grupper av elever føler at læreren er en" angiver", da kan vi skyte en pil efter tilliten mellom lærer og elev og bare glemme lærernes omsorgsfunksjoner i skolen, lærerne må selvfølgelig ha taushetsplikt, sier Sissi Husebye, nestleder i Norsk Lektorlag.
29.Hvis man selv klarer å glemme kjønnsforskjeller, så gjør ikke kameratene noe stort nummer av det heller, sier fenrik Skare.
30.Hvordan er det mulig å glemme de sekundene ?
Parole simili

 
 

glemme come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) glemmeglemmendeglemt
Indicativo
1. Presente
jegglemmer
duglemmer
hanglemmer
viglemmer
dereglemmer
deglemmer
8. Perfetto
jeghar glemt
duhar glemt
hanhar glemt
vihar glemt
derehar glemt
dehar glemt
2. Imperfetto
jegglemte
duglemte
hanglemte
viglemte
dereglemte
deglemte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde glemt
duhadde glemt
hanhadde glemt
vihadde glemt
derehadde glemt
dehadde glemt
4a. Futuro
jegvil/skal glemme
duvil/skal glemme
hanvil/skal glemme
vivil/skal glemme
derevil/skal glemme
devil/skal glemme
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha glemt
duvil/skal ha glemt
hanvil/skal ha glemt
vivil/skal ha glemt
derevil/skal ha glemt
devil/skal ha glemt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle glemme
duville/skulle glemme
hanville/skulle glemme
viville/skulle glemme
dereville/skulle glemme
deville/skulle glemme
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha glemt
duville/skulle ha glemt
hanville/skulle ha glemt
viville/skulle ha glemt
dereville/skulle ha glemt
deville/skulle ha glemt
Imperativo
Affermativa
duglem
viLa oss glemme
dereglem
Negativa
duikke glem! (glem ikke)
dereikke glem! (glem ikke)
Le tue ultime ricerche