Norvegese-Portoghese traduzione di godkjennende

La Traduzione della parola godkjennende da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

godkjennende in portoghese

godkjennende
autoriserendeaggettivo aprobatório, aprobativo
  planersostantivo aprovação [f]
  sportsostantivo homologação [f]
  rettsvitenskapsostantivo endosso [m], sanção [f], aprovação [f]
  aksepterendesostantivo aceitação [f], aprovação [f], consentimento [m]
  tilstandsostantivo aprovação [f], permissão [f], consentimento [m], autorização [f]
Sinonimi per godkjennende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Tage Erlander smilte godkjennende til prosessen og bidro på sin måte ved sitt" Harpsundsdemokrati", hvor nettopp de nevnte personer sammen med mange andre" tenkte høyt sammen".
2.De tekniske etater mister den nødvendige kompetanse for i ivareta godkjennende og kontrollerende oppgaver.
3.Men i tillegg kommer barnehavebarnas alder og mottagelighet for livssynspåvirkning, foreldrenes underlegne stilling pga. mangel på alternativer, at det kristne materialet ikke blir underlagt noen godkjennende instans, samt at foreldre og ansatte ikke får reservere seg fra den kristne oppdragelsen, som i skolen.
Le tue ultime ricerche