Norvegese-Portoghese traduzione di grov

La Traduzione della parola grov da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

grov in portoghese

grov
emneaggettivo áspero
  feilaggettivo crasso, grosseiro
  røstaggettivo áspero, grosso, rouco
  ordaggettivo rude, vulgar, grosseiro
  gradaggettivo grande, crasso, grosseiro
  materialeaggettivo grosso, rústico
  oppførendeaggettivo grosseiro, rude, mal-educado, brutal, bruto, selvagem, grosso, vulgar, obsceno, crasso, cru, tosco, mal-criado, chulo
  uvennligaggettivo abusivo, abusado
Sinonimi per grov
Termini derivati da grov
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette ser jeg som en grov nedvurdering både av landets dommerstand og av advokater som opptrer som forsvarere i disse saker.
2.En grov politisk operasjon for å destabilisere dagens franske kommunistparti og dets ledelse !
3.Angrepet på" Thorshavet" fredag var en grov overtredelse av folkeretten, sa Stray.
4.Beskyldningene mot meg er grov løgn.
5.Denne overtredelsen fant jeg såvidt grov og såvidt omfattende at jeg fant det tryggest å be om politiassistanse, sier oppsynsmann Anders Flingtorp.
6.Det er en grov uærbødighet overfor domstolen og vitner om en total mangel på respekt for det prossessuelle spill som også påtalemyndigheten er en del av, sa Staff.
7.Det er mange mennesker som blir berørt av den trege trafikkavviklingen, og daglig ringer passasjerer og klager sin nød, forteller Grov.
8.Det har vært en grov overvurdering av egne evner og bilens kjøreegenskaper, og en tilsvarende undervurdering av de problemer som kan oppstå under kjøringen, hevder han.
9.Det synes å være klart at de personer som har ervervet seg flybilletter ved grov uaktsomhet eller mot bedre vitende rammes av heleriparagrafen i straffeloven.
10.Dette er i grov kontrast til det som hittil har vært en alminnelig erkjennelse i Norge, nemlig at oljevirksomheten er forbeholdt de store konsernene, fortsetter Rødland.
11.Dette er ingen politisk sak, det er ikke for deres lederskap av Nasjonalt Folkeparti, men for deres ytringer av grov rasediskriminerende karakter disse fem nå sitter på tiltalebenken, sa aktor.
12.En av livbåtene, med en kapasitet på 55 personer, kantret under vanskelige forhold i grov sjø, noe som førte til at 31 mennesker druknet, het det i kunngjøringen fra det statsdrevne oljeselskapet Petrobras.
13.Hvis han imidlertid, sa kapteinen videre i avhøret, hadde fått vite at gutten hadde vært utsatt for grov plaging av noen av de øvrige, ville han ha sørget for at det ble gitt disiplinære straffer overfor dem som sto bak ; eventuelt kunne det ha endt med politianmeldelse.
14.Kvinnelige fanger er blitt mishandlet og utsatt for grov seksuell vold med sine barn eller ektemenn som vitner.
15.Man kan gjerne si at Majala var slapp eller viste slendrian, men han opptrådte ikke med grov uaktsomhet.
16.Mens departementet foreslår en selvrisiko, det vil si kortinnehaveren må betale ca. 700 kroner i egenandel ved tap av kort, foreslår vi at innehaveren skal kunne gjøres økonomisk ansvarlig i de tilfeller det er utvist grov uaktsomhet, sier Bjarkøy.
17.Rystende, dette er for grusomt, sa formann Helen Brøsterud og måtte flytte blikket mot gulvet da hun og de andre i Stortingets justiskomite igår ble vist filmer med grov videovold.
18.Trafikkforholdene er nå blitt så vanskelige enkelte steder på Vollsveien i Bærum at det er umulig for bussene våre å holde rutetidene i rushtrafikken om morgenen, sier en oppgitt soussjef Øystein Grov i Bærum Forenede Bilruter A / S til Aftenposten.
19.Vi er absolutt fornøyd med besøket så langt, sier informasjonskonsulent Frøydis Grov ved Hjem og Hobby 84.
20.Vi har ikke fått melding om at noen er savnet, men våger ikke å betrakte saken som en grov spøk.
21.Vi tror ikke elevene er tjent med å møte disse problemstillingene i en så grov og krass form.
22.Vi ved LOs juridiske kontor mener å ha så gode kort på hånden at vi kan påvise at sykehuset har utvist grov uaktsomhet i disse tilfellene.
23.Vi velger å oppfatte VIFs siste utspill som en grov spøk.
24.55åringen er tiltalt for å ha påført sin bank et tap på vel åtte millioner kroner ved grov utroskap.
25.Advokaten var ikke i tvil om at det forelå slik grov uaktsomhet hos de to saksøkte i denne saken.
26.Aktor innrømmet at tiltalte var pekt ut av de øvrige i troppen på grunn av sin væremåte, og hun beskrev de tilfellene av grov mobbing som han var blitt gjenstand for.
27.Aktor la i sin prosedyre ikke skjul på at efter hans oppfatning er de voldsskildringer som er vist i filmen av en så grov karakter at de rammes av straffelovens paragraf 382.
28.Aktor mente at så var tilfelle, mens høyesterettsadvokat Hjort mente at Majala ikke hadde vært så uforsiktig at han kunne dømmes for grov uaktsomhet og derfor måtte frifinnes.
29.Amnesty International har rapportert om en rekke menneskerettighetskrenkelser i Paraguay, blant annet grov tortur og langtidsfengsling uten dom.
30.Amnestys nylige løpeseddel på et A4ark er en grov fortegning av Nikitinsaken og et makkverk som psykiatrisk" dokumentasjon".
Le tue ultime ricerche