Norvegese-Portoghese traduzione di hygiene

La Traduzione della parola hygiene da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hygiene in portoghese

hygiene
generellsostantivo higiene [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Men helse er jo det viktigste ! synes etioperinnen, og forteller hvordan man bruker film, plakater, samtaler - alt for å nå frem til bydelenes innbyggere med opplysning om hygiene og forebyggende helsearbeide.
2.Barnengen er et handelsfirma innen hygiene, kosmetikk, rengjørings, avfettings og bilpleieprodukter, mens Tomten driver produksjon og markedsføring av rengjørings, næringsmiddelsog kjemisktekniske produkter.
3.Bedre helsetjeneste og legevidenskap fremkommer i 15 prosent av svarene, mens relativt mange antyder bedre økonomi, bedre hygiene, bedre sanitærforhold, bedre boforhold og bedre arbdeidsforhold og lettere arbeide som årsaker til at vi angivelig lever sunnere nå.
4.De lærer også om riktige klær og om personlig hygiene og hårpleie...
5.De sier det dels skyldes latskap, dels mangel på oppplysning om hva dårlig hygiene kan føre til.
6.De tar selv rengjøring av rommene, de lager aftensmat, vasker klær, sørger for den personlige hygiene og deltar i hyggelige samvær med de kvinnelige studentene i huset.
7.Den personlige hygiene, ordbruken og omgangsformen blant mennene ble adskillig bedre, og man fikk et mykere miljø bak murene i Ålesund, sier Tjønnøy, som tidligere har vært daglig leder i Ålesund kretsfengsel.
8.Denne type skyldes virus som skilles ut gjennom tarmen, og forurenset drikkevann og dårlig hygiene er ofte årsaken.
9.Derimot kan diabetikere som i kortere eller lengre tid har vansker med å gjennomføre en god hygiene, f.eks. diabetikere med betente sår på hendene eller med infeksjon på injeksjonsstedene, unntas fra begrensningen på 400 sprøyter og spisser i året.
10.Dertil gjennomgikk man deres hår, hygiene og sceneopptreden, og deltagerne måtte fremføre egne valgkampappeller med videoopptak.
11.Det bør komme inn under begrepet vanlig hygiene.
12.Det dreier seg om dagligvarer, næringsmidler, kostholdstilskudd, kosmetikk, vaskemidler, hygiene m.v.
13.Det å bli renset innvendig er minst like viktig som ytre hygiene.
14.Emner som tas opp er praktisk sykepleie, hygiene, fysiske og psykiske aldersforandringer, de eldres sykdommer, kosthold og diett, samt en bred orientering om de hjelpetiltak som kan lette arbeidet for dem som steller.
15.En av reglene understreker betydningen av den personlige hygiene, hvor forsømmelse uvegerlig vil medføre problemer, kanskje i en slik grad at det går ut over deres normale livsførsel og deres utdannelse.
16.Er vi i tvil om hvorvidt bedriften oppfyller kravene til hygiene, kan vi nekte godkjenning.
17.Et hjem er ikke et sykehus med store krav til hygiene og rutine, sier Eva Beverfelt, psykolog og daglig leder av Norsk gerontologisk institutt.
18.Fangene lider under heten og mangelen på hygiene, og det skal også være rotter og lus i fengslet.
19.For dem er den nyttig på mange måter, blant annet når det gjelder helse, hygiene - og utenrikspolitikk.
20.For skjegg er uhygienisk, forteller Sovjetavisen Trud, som sikkert vet litt om både helse og hygiene - ikke minst om sånne rare sykehus med sterke sprøyter, der enkelte Sovjetborgere havner når de eksempelvis hevder at det må være tillatt å ha hår i ansiktet, selv om fagforeningsbosser og partipamper forkynner det stikk motsatte.
21.Franskmennene må også få det klarere for seg at dårlig hygiene kan føre til helseskader, heter det i rapporten.
22.Fysisk aktivitet er sunt, det er oppdragende når det gjelder helse og hygiene - og det er et velegnet middel når det gjelder å få folk til å gå i takt...
23.Han heter Michail Dmitrijev og er forstander for det fysiskkjemiske og radiologiske forskningslaboratoriet ved Sysinainstituttet for hygiene i Moskva.
24.Han kunne fremdeles ikke gjøre særlig rede for seg, det eneste han var nøye med, var sin personlige hygiene, det var da også det eneste de festet seg ved, de som kom på besøk og" kontrollerte".
25.Han poengterte også sterkt at veterinærmedisin er noe langt mer enn bare behandling og forebyggelse av husdyrsykdommer, eller kontroll og hygiene når det gjelder næringsmidler.
26.Han var i gang med å skrive en rekke korte skuespill til illustrering og popularisering av de seks regler i" Håndbok for skolebarn", og han hadde problemer med å finne på en egnet handling til regelen om hygiene.
27.Hensikten med" Globefish"systemet er blant annet å identifisere nye markedsmuligheter for fiskeprodukter, forbedre produktenes kvalitet ved å informere om hygiene og helsebestemmelser i importlandene.
28.Hensikten med det nye prosjektet, Bangkok Womens Education and Training Center, som søstrene håper vil stå ferdig i 1986, er å lære opp fattige kvinner i bl.a. barnestell, familieplanlegging, matlaging og hygiene slik at de selv kan bedre sin økonomiske og sosiale stilling.
29.Hoel er nå direktør for sektor hygiene / kosmetikk i DenofaLilleborg, og har vært i selskapet siden 1960.
30.Hva det betyr for en hjerneskadet å lære seg til å mestre de mest hverdagslige ting som matstell, personlig hygiene, klesproblemer - kan vel ikke måles i penger.
Le tue ultime ricerche