Norvegese-Portoghese traduzione di hygienisk

La Traduzione della parola hygienisk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hygienisk in portoghese

hygienisk
generellaggettivo higiênico
Sinonimi per hygienisk
Termini derivati da hygienisk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kontrollen driver et kontinuerlig hygienisk overvåkingsarbeid ved alle steder som produserer, omsetter og serverer matvarer her i byen.
2.Men det inntrykk må ikke få feste seg at bransjene generelt holder lav hygienisk standard.
3.Bislet bad er en betydelig hygienisk ressurs i et område der en fjerdedel av alle leiligheter mangler eget bad - særlig karbadtilbudet og badstuene fremheves som særdeles verdifulle helse og trivselstilbud som må opprettholdes.
4.Der er ingen muligheter til å bli kvitt søppel på en hygienisk måte.
5.Dermed kan man raskt danne seg et bilde av hygienisk standard og varens kvalitet, opplyser kommuneveterinæren, som oppfordrer publikum til å benytte seg av dette.
6.Det er ikke hygienisk, advarer partisjef Hu Yaobang med tilslutning fra presse og radio.
7.Dette vil koste mindre og være mer hygienisk for vaktmestrene.
8.Et annet viktig mål var å sette ut søppeldunker og store containere slik at menneskene kunne bli kvitt sitt avfall på hygienisk vis.
9.Feilaktig oppbevaring representerer en alvorlig hygienisk risiko for befolkningen, sier Langeland.
10.Flere gjør en innsats for å holde en brukbar hygienisk standard.
11.Foruten en mer hygienisk søppelinnsamling, er en mer effektiv utnyttelse av renholdsverkets bilpark blant målene.
12.Han påpeker at all dyremat som selges av bedriftene i Dyrematgruppen, er fremstilt under hygienisk kontroll.
13.Han sier at det er en kjent sak at vinduskarmene er dårlige, men at han ikke tidligere har forstått det slik at dette skulle være et hygienisk problem.
14.Helsesjef Jon A. Storstein som også er tilsynslege ved fengslet, har levert en lang liste over manglene, som tildels dreier seg om forhold han finner hygienisk uakseptable.
15.Her gis den enkelte kommune anledning til å utarbeide nødvendige forskrifter for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av forbruksavfall.
16.Her må det være tilstrekkelig tilgang på rent vann slik at slakting og kjøttbehandling kan utføres raskt og hygienisk.
17.Hvordan man kan forsvare at man skal gå mange tiår tilbake i tiden hygienisk sett.
18.Mannen i huset insisterte på at familien skulle" spise hygienisk" med bruk av tallerkener i stedet for at alle skulle stikke spisepinnene ned i familiegryten på den gamle måte.
19.Mat som serveres på institusjoner har svært god hygienisk kvalitet, men det som selges i bakerier og slakterier er ikke alltid like bra, opplyser kommuneveterinæren i Asker og Bærum, Gunnar Langeland.
20.Politikerne må, såfremt de beslutter å beholde bassenget som offentlig folkebad, bevilge de midler som er påkrevet for å rehabilitere det engang så staselige sted for" adspredelse og hygienisk velvære", som det visstnok sto å lese i beretningene fra badets første driftsår.
21.Tendensen til å bruke engangsutstyr er økende, fordi det er både rimelig og noe mer hygienisk enn det tradisjonelle flerbruksutstyret.
22.Tidligere var dette lite praktisk og hygienisk.
23.Tilbake til en tid som alle (trodde jeg) var enige om ikke var noe bra - hverken hygienisk sett eller på andre måter.
24.Veterinærmedisinens oppgave er generelt å forebygge, bekjempe og behandle sykdom og bedre den generelle helsetilstand hos produksjons og bruksdyr, herunder selvsagt også fisk, laboratoriedyr, selskaps og hobbydyr, og frembringe animalske produkter av høyest mulig ernæringsmessig og hygienisk kvalitet.
25.Den arbeider" uten besvær og ubehag, er fullstendig ufarlig, ren og hygienisk (hvor lenge varer det ?).
26.Det dreier seg om ordninger som er hygienisk sett fullt ut betryggende, og som har vært lettvinte og rasjonelle for den enkelte beboer.
27.Det er blant annet påpekt at fødeavdelingen i Fredrikstad har så dårlig utrustning og er i en slik hygienisk forfatning, at helsedirektør Torbjørn Mork helst ser avdelingen stengt.
28.Det er nok å minne om den største fare som truer norske turister på Sydentur : mer eller mindre alvorlige matforgiftninger, fordi vår egen ernæring holder en så høy hygienisk standard.
29.Det var bred enighet om det blant deltagerne på et møte om" Helserådtjenesten", arrangert av Teknisk Hygienisk Forum i samarbeide med Sosialdepartementet, Helsedirektoratet og Offentlige legers Landsforbund.
30.Fylkesveterinæren i Oslo sier at dette fungerer meget hygienisk.
Le tue ultime ricerche