Norvegese-Portoghese traduzione di karakterisere

La Traduzione della parola karakterisere da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

karakterisere in portoghese

karakterisere
kjennetegnverbo caracterizar, distinguir, marcar, ser característico de, ser típico de
  beskriveverbo caracterizar, descrever, retratar, pintar, representar
Sinonimi per karakterisere
Altri esempi
1.Vanskelige barn"," håpløse unger" - det er mange måter vi kan karakterisere dem på, disse barna som avviker fra normal oppførsel på endel områder.
2.Av hensyn til de gjenstående forhandlinger vil jeg ikke karakterisere næringens ønske om 1949,8 millioner kroner fra Staten neste år.
3.Den var grusom, svarte den 19 år gamle drapstiltalte gutten da han i Gulating lagmannsrett igår ble bedt om å karakterisere sin barndom og oppvekst.
4.Det er direkte feil å karakterisere fjernvarmeanlegget i Oslo som en samfunnsøkonomisk skandale.
5.Det har vært gjort mange sikkert oppriktige forsøk på å karakterisere sykdommen fra a til å.
6.Før denne konkurransen på Austlid, en konkurranse jeg personlig vil karakterisere som god trening, har vi fire ukers treningsopphold i Norge bak oss.
7.Hvordan jeg vil karakterisere meg selv ?
8.Hvordan vil De karakterisere den åndelige situasjon på Taiwan som jo er et land i sterk fremgang materielt sett ?
9.Hvordan vil LOledelsen karakterisere årets lønnsoppgjør i forhold til Kleppepakken for 10 år siden ?
10.Hvordan vil dere karakterisere den gruppe dere arbeider med ?
11.Hvordan vil du karakterisere dine bilder ?
12.Hvordan vil du selv karakterisere den nye LPen i forhold til" På bommen" ?
13.Hvordan vil du selv karakterisere musikken deres ?
14.Hvorvidt man skal karakterisere nedgangen som markert eller ikke, vil jo bero på tallene fra de siste par årene hvor vi her i Akershus har hatt en relativt kraftig vekst i boligbyggingen, påpeker førstekonsulent Ketil Kristiansen ved plankontoret i Akershus fylkeskommune.
15.I kroner og øre ligger omsetningssvikten på vel en million kroner, noe jeg vil karakterisere som et betydelig beløp, sier Larsen, som legger til at for enkelte forhandlere svir nok nedgangen tungt.
16.Inntil 50 prosent svikt hos enkelte forhandlere vil jeg karakterisere som bortimot full stopp.
17.Jeg nekter å karakterisere vårt opplegg foran dette OL som totalbom.
18.Jeg vil ikke nøle med å karakterisere situasjonen som meget bekymringsfull, avslutter Huuse.
19.Jeg vil karakterisere Hagens uttalte overbevisning om at hans kolleger på Stortinget har gjort det samme som ham, som en kollektiv beskyldning.
20.Jeg vil karakterisere det som underlig hvis ikke østblokkens efterretningsvirksomhet vil bli trappet opp i fremtiden.
21.Jeg vil karakterisere dette som særdeles gledelige nyheter, sier han til Aftenposten.
22.Jeg vil karakterisere sikkerhetsrutinene over Sovjet som meget gode.
23.Jeg ønsker å gjøre jobben min, sier Terje Bogen, som når han blir bedt om å karakterisere dommen, nøyer seg med å si at han finner den" merkelig".
24.Mange spør hvordan man kan karakterisere et slikt handicap i forhold til det å være blind.
25.NRKledelsen har full tillit til det arbeid han har utført for oss i SovjetUnionen, og vi må karakterisere beskyldningene mot ham som CIAagent som det rene oppspinn, sier han.
26.Nummer 19 var meget bra, understreket Tsjekkoslovakias kaptein C ernik efter en kamp som Botta selv ikke nølte med å karakterisere som den beste han hadde vært med på i Norges drakt.
27.Vi hadde ingen muligheter til å imøtekomme kravet, som jeg vil karakterisere som uvanlig høyt.
28.Vi har hatt flere hendelser med pressefolk involvert som jeg bare kan karakterisere som groteske.
29.Vi har hørt de sakkyndige karakterisere en av de tiltalte som en person med et helt knust selvbilde.
30.Vi kan vel karakterisere dem som store løveunger.
Parole simili

 
 

karakterisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) karakteriserekarakteriserendekarakterisert
Indicativo
1. Presente
jegkarakteriserer
dukarakteriserer
hankarakteriserer
vikarakteriserer
derekarakteriserer
dekarakteriserer
8. Perfetto
jeghar karakterisert
duhar karakterisert
hanhar karakterisert
vihar karakterisert
derehar karakterisert
dehar karakterisert
2. Imperfetto
jegkarakteriserte
dukarakteriserte
hankarakteriserte
vikarakteriserte
derekarakteriserte
dekarakteriserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde karakterisert
duhadde karakterisert
hanhadde karakterisert
vihadde karakterisert
derehadde karakterisert
dehadde karakterisert
4a. Futuro
jegvil/skal karakterisere
duvil/skal karakterisere
hanvil/skal karakterisere
vivil/skal karakterisere
derevil/skal karakterisere
devil/skal karakterisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha karakterisert
duvil/skal ha karakterisert
hanvil/skal ha karakterisert
vivil/skal ha karakterisert
derevil/skal ha karakterisert
devil/skal ha karakterisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle karakterisere
duville/skulle karakterisere
hanville/skulle karakterisere
viville/skulle karakterisere
dereville/skulle karakterisere
deville/skulle karakterisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha karakterisert
duville/skulle ha karakterisert
hanville/skulle ha karakterisert
viville/skulle ha karakterisert
dereville/skulle ha karakterisert
deville/skulle ha karakterisert
Imperativo
Affermativa
dukarakteriser
viLa oss karakterisere
derekarakteriser
Negativa
duikke karakteriser! (karakteriser ikke)
dereikke karakteriser! (karakteriser ikke)
Le tue ultime ricerche