Norvegese-Portoghese traduzione di kontinuerlig

La Traduzione della parola kontinuerlig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kontinuerlig in portoghese

kontinuerlig
kontinuitetaggettivo ininterrupto, contínuo, irremitente
  fotsattaggettivo contínuo, persistente
Sinonimi per kontinuerlig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
2.Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse" og utgivelsen av avisen er" det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato".
3.Gal" behandling vil si at man gir østrogener kontinuerlig i lang tid uten at man tilsetter progesteron eller progesteronlignende substanser.
4.Nå har Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i vårt land praktisk talt kontinuerlig siden 1945, og hvordan er den faktiske situasjonen innen vårt helse og sosialvesen - da spesielt innen eldreomsorgen ?
5.Utdannelsen må ikke stoppe efter endt skolegang, men må holdes vedlike i bedriften og i kontinuerlig efterutdannelse", sa avtroppende president i forbundet, Helge Holgersen, under siste landsmøte.
6.Å ha hund" heter en informasjonsfilm som kjøres kontinuerlig begge dager.
7.Ad hocutvalgene og utredningsarbeidet som kontinuerlig foregår i partiet, er ikke tilstrekkelig, vi trenger mer permanente modeller, sa Lunde.
8.Arbeidet har tatt lang tid, men vi har jobbet kontinuerlig med saken,sier formann i flyhavarikommisjonen Wilhelm Mohr til Aftenposten.
9.Det betyr at vi kontinuerlig sender rapporter om arbeidet i klassene til Europarådet i Strassbourg, der disse rapportene blir behandlet.
10.Det er en kontinuerlig prosess.
11.Det tas også kontinuerlig prøver i Barentshavet og langs norskekysten.
12.Efter at Lars Nils Bakke ble løslatt efter det første ranet, er han blitt kontinuerlig overvåket av alt og alle.
13.For tusenvis av foreldre med psykisk utviklingshemmede barn betyr fire ukers ferie 24 timers kontinuerlig døgnpleie og omsorg.
14.For å få raskere informasjon om hvor fartøyene til enhver tid måtte befinne seg, vil det nye datasystemet gi kontinuerlig oppdatert informasjon direkte til operatørselskapene i Nordsjøen.
15.Gulbrandsen er ikke en person som er kontinuerlig livsfarlig for voksne mennesker, sa overlege Nygård.
16.I Akershus har vi et godt samarbeide med fylkeskulturadministrasjonen, og vil nok kunne fortsette en eller annen form for aktivitet, men vi vil ikke kunne ha et kontinuerlig betjent kontor slik som idag, mener Olsen.
17.Ikke hos oss på forbundskontoret, vi jobber kontinuerlig med å få frem alle sider ved den.
18.Jeg tror derfor ikke at særlig mange av de 49 skolene vil være i stand til å by elevene på noe kontinuerlig tilbud, og dermed sendes de hjem.
19.Kontrollen driver et kontinuerlig hygienisk overvåkingsarbeid ved alle steder som produserer, omsetter og serverer matvarer her i byen.
20.Lilleborgs suksess er knyttet til vårt arbeide med en kontinuerlig omstilling og fornyelse.
21.Men det er meningen at tunnelen skal drives mer eller mindre kontinuerlig, slik at vi kan komme gjennom og begynne arbeidene med veien i terrenget på den andre siden.
22.Nå har du gått skadet kontinuerlig i to og et halvt år, har du aldri vært inne på tanken om å kutte ut aktivt fotballspill ?
23.Når vi diskuterer strategi og fremtid, snakker vi nå mer om kunder enn om produkter, sa administrerende direktør Kjell Kveim da den nye strategiplan, som vil være under kontinuerlig revurdering, ble fremlagt.
24.Odlo jobber kontinuerlig med å forbedre en modell for oss, men det tar sin tid, sier Halvorsen, som mener at en ny trikot kan bety - iallfall i teorien opptil et halvsekund pr. runde.
25.Personlig er jeg kommet til veis ende, men rettsutviklingen er en kontinuerlig prosess.
26.Politiets utgangspunkt er her at de av sikkerhetsmessige grunner ønsker å ha pasienten under kontinuerlig oppsyn, mens vi på vår side mener at å gi en slik tillatelse vil være ensbetydende med å bryte taushetsplikten visavis pasienten, sier overlege Rytter.
27.På dette området har Norge kommet altfor kort, og et kontinuerlig opprydningsarbeide gjenstår.
28.Utkastet til nye dykkerforskrifter som nå er ute til høring, har vi arbeidet kontinuerlig med siden 1978, sier avdelingsdirektør Svein Bye i Oljedirektoratet i en kommentar til Aftenposten.
29.Ved en feltstasjon i vassdraget er surheten i vassdraget blitt målt kontinuerlig.
30.Vi følger kontinuerlig over 300 pasienter.
Le tue ultime ricerche