Norvegese-Portoghese traduzione di kraft

La Traduzione della parola kraft da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kraft in portoghese

kraft
generellsostantivo impulso [m], momento [m], momentum [m]
  fysisksostantivo força [f]
  fysisk tilstandsostantivo vigor [m], força [f]
  energisostantivo energia [f], vitalidade [f], vigor [m]
  maktsostantivo potência [f], força [f]
Sinonimi per kraft
Termini derivati da kraft
Anagrammi di kraft
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bilen som skatteobjekt" kommer størrelsesmessig i klasse med ølavgiften, eller tobakksavgiften, men den innbringer mindre enn for eksempel avgiften på elektrisk kraft.
2.Det er underlig å merke hvordan et navn fremdeles har magisk kraft", noterte en av de unge.
3.Dette slås fast i den reviderte lov om statsborgerskap som trådte i kraft 1. juli 1979, og som omfatter alle de 120 nasjonaliteter i landet.
4.Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som det selv.
5.I den forbindelse kan man ikke a priori gå ut fra en formodet fredskjærlighet hos de sosialistiske land bare i kraft av deres angivelige progressivitet eller i kraft av de redsler og krigstap de har lidd.
6.Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft".
7.Men vi ha denne skatt i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.
8.Norrønafolket, det vil fare - det vil bringe kraft til andre" !
9.Ny læreboknormal" trådte i kraft i skolen 1. august og i statsadministrasjonen 1. oktober.
10.Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke desto større kraft...
11.Selskap stiftet i utlandet med norske eiere før den gjeldende valutaregulering trådte i kraft omfattes ikke av norsk regulering.
12.Synes De det er riktig at den nye avtalen trer i kraft slik at man får se hvordan den virker, eller er De imot at den i det hele tatt settes ikraft ?
13.Vi lot den veldige inflasjonen ødelegge hele systemet, og nå slår det tilbake med full kraft".
14.Vi må kunne se etter sporene av Gud i hele tilværelsen - se etter og forvente den kraft som gjør at det på dette sted i universet er slik at kjærligheten er sterkere enn døden, at mennesket er skapt ved og til kjærlighet og at troen på det gode i mennesket overvinner ondskapen".
15.(1 newton er den kraft som gir massen 1 kg akselerasjonen 1 m / sek).
16.(UPI) Askebegrene forsvinner og røkning forbudtskilt kommer opp i hundrevis av kontorer i San Francisco, hvor en streng lov mot røkning trer i kraft torsdag.
17.Alle ting forteller at efterspørselen efter kraft er større enn tilgangen, sa administrerende direktør Knut Lofstad i Norges Industriforbund.
18.Arbeiderpartiets forsøk på å hindre at den nye loven om kommunehelsetjenesten trer i kraft, kan få alvorlige, reelle skadevirkninger for syke mennesker, sier statsminister Kåre Willoch til Aftenposten.
19.Bakgrunnen for at vi må gå over til bruk av oljefyrt fjernvarme, er at vi ikke kan øke vår leveranse av elektrisk kraft.
20.De nye kontroll og inspeksjonsrutinene vil tre i kraft i inneværende år.
21.De nye reglene om festeavgifter trådte i kraft ved årsskiftet iår, og de gjelder selvsagt også for Oslo kommune, sier statssekretær Halvor Stenstadvold i Forbruker og administrasjonsdepartementet.
22.De som har kraftkilder å bygge ut har problemer med å ta den belastning det er å bygge ut vassdrag for å overføre kraft til andre distrikter.
23.Dersom ikke presidenten hadde engasjert seg av all kraft i saken, kunne det være tenkelig at Nunns forslag hadde gått igjennom, fordi mange politikere i USA ikke er oppmerksomme på de alvorlige følger det kunne fått.
24.Det er foreløbig litt uklart om dommen vil få betydning, men vi vet at felter som Frigg og Valhall fikk utvinningstillatelse før de nye bestemmelsene om innbetaling av avgift trådte i kraft 8. desember 1972, sier Dæhlin.
25.Det er sørgelig at vi ikke klarer å kanalisere utbyggbar kraft frem til forbrukerne.
26.Det kan bli aktuelt med storstilt produksjon av elektrisk kraft basert på gass i Norge, også med sikte på eksport av slik kraft, sier miljøvernminister Rakel Surlien i et nyttårsintervju med NTB.
27.Det vil bli uhyre vanskelig å drive moderne undervisning, hvis et kopieringsforbud trer i kraft.
28.Dette er en ny ordning som trådte i kraft fra 1. januar iår og innebærer at funksjonshemmede som finner ledige parkeringsplasser med parkometre eller på parkeringsplasser med betalingsautomat, kan la bilen stå så lenge de ønsker og uten å betale.
29.Dette er en spontan aksjon for å hindre at SLs nye ruteforslag skal tre i kraft, uttaler en av initiativtagerne til aksjonen, advokat Gro Hillestad Thune til Aftenposten.
30.En fantastisk jonglering med reglene, det har aldri vært meningen at" OLdøren" for enkelte deltagere skal kunne holdes på gløtt en uke efter at siste frist er utløpt, sier Ruud, som mener at svømmeren Andreas Vold burde vært tatt ut til OL i kraft av de resultatene han oppnådde i langbaneNM sist helg.
Le tue ultime ricerche