Norvegese-Portoghese traduzione di kunstig

La Traduzione della parola kunstig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kunstig in portoghese

kunstig
fordelaggettivo artificial, falso, factício
  smakaggettivo artificial
  formålaggettivo artificial
  falskaggettivo falso, falsificado, artificial
Sinonimi per kunstig
Termini derivati da kunstig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Leiemor"virksomhet må forbys, ja til nedfrysing av befruktede egg, forbud mot eksperimentering med slike egg hvis de er mer enn to uker gamle, et barn født som følge av kunstig befruktning skal få vite metoden, men ikke hvem den biologiske far er.
2.Duran Duran", for eksempel, virker kunstig på meg.
3.Advarselen mot en ytterligere kunstig rentenedsettelse går til alle partier.
4.Barnehaven er en kunstig verden som ikke lærer barnet noe om det egentlige livet.
5.De som har forholdstall på seks eller mer har tatt testosteron inn kunstig.
6.Det eneste vi har erfart med lignende foretagender tidligere, er at de ene og alene ønsker å tjene penger på en kunstig måte, for så å forsvinne fra markedet.
7.Det er" modig" gjort å be det offentlige om kunstig åndedrett efter at industrien har brukt de siste 25 år til å grave sin egen grav, sier den anonyme talsmann i Washington.
8.Det er er tale om den mulighet teknologien gir til å forstørre tekst og bilder, og når det gjelder overføring av tekst til punktskrift eller kunstig tale.
9.Det er viktig å fjerne kunstig forventning til legers muligheter for å behandle eksembarn, sier forfatteren av" Har barnet ditt eksem", dr.med. Ole Fyrand på Rikshospitalet.
10.Flere av kvinnene forteller at de prøver å avkjønne seg, å kle seg minst mulig feminint og å tillegge seg et kunstig svulstig sprog, for å lede oppmerksomhten bort fra det faktum at de er kvinner.
11.Fordi det er umulig for egget å overleve mer enn syv til åtte døgn i en kunstig kultur, hevder han.
12.Forholdstallet mellom testosteron og epitestosteron er bare en indikator på om hvorvidt en utøver har tatt inn testostronet kunstig, ikke en endelig slutning.
13.Hvis slike teknologiske nyvinninger og en ny generasjon dataprogrammering står for døren, kan vi oppleve en slags kunstig intelligens.
14.I Danmark brukes frossen sæd til vanlig kunstig befruktning.
15.I det hele tatt synes jeg at" Nikkersaken" er blitt blåst kunstig opp i pressen.
16.I mangel av sjokolade laget vi glasur med brun farve og kunstig sjokoladesmak.
17.Ifølge Louis Bec blir all levende materie kunstig efter ytre innblanding, og alt kunstig har paradoksalt nok et vitalt behov for det levende.
18.Jeg er redd kristendommen kan bli et tabuområde, og at vi som arbeider i førskolen kan få et kunstig forhold til virkeligheten dersom kristendommen bare skal knyttes til høytidene, sier Liv Hægeland Andersen, som også mener det bør være opp til den enkelte foreldregruppe eller lokalmiljøet hvordan den kristne formålsparagraf skal praktiseres.
19.Kunstig intelligens er et belastet og overvurdert begrep, sier Jack Roald Høifødt.
20.Man kan enten benytte den naturlige neglen eller bygge opp en ny av kunstig materiale.
21.Men det nivået lå nok kunstig høyt, dette er mer som det bør være, mener bryteforbundets formann Svein Haanshus.
22.Men subsidiepolitikken fører dessuten til en" kunstig" overproduksjon som igjen resulterer i en kostbar, dumpingpreget eksport.
23.Resultatet ble kunstig dårlig.
24.Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
25.SovjetUnionen skal ha en eksklusiv rett til å bygge, tillate og regulere anlegg, utnyttelse og bruk i sin økonomiske sone ved enhver kunstig øy, foruten anlegg av ethvert slag til bruk for forskning, utvinning og utvikling av naturressurser, het det blant annet i det nye dekretet.
26.Vi synes det er kunstig å regne tiden fra det øyeblikk hjulene begynner å rulle.
27.fører mennesker inn i et kunstig miljø.
28.Alle er klar over at dollarkursen er kunstig høy.
29.Ambassaden tilbakeviser kategorisk forsøk fra en rekke politikere på å knytte denne saken på kunstig måte til perspektiver for utviklingen av forbindelser mellom Norge og SovjetUnionen.
30.Amerikanske forskere skjøt torsdag opp en kunstig komet høyt over Jorden, der den" eksploderte som en meget lysklar stjerne" og dannet en 49,888 kilometer lang hale.
Le tue ultime ricerche