Norvegese-Portoghese traduzione di løft

 
 

Altri esempi
1.Datastart" er et løft for oss, fordi serien er utarbeidet spesielt for norske forhold.
2.Det hender nok at det er tunge løft.
3.Det tygste løft" Uglen" utførte for Kaldnes, skjedde 18. juli da et 6 dekk høyt og praktisk talt ferdig innredet dekkshus med en vekt på 420 tonn ble satt på plass ombord på en 20 000 tonns nybygning - et kjemikalieskip vi bygger for et svensk rederi - Tärntank AB og som var sjøsatt fem dager tidligere, forteller overingeniør Gabrielsen.
4.Dette blir et økonomisk løft.
5.Dette er mitt klart største litterære løft i de snart 50 årene jeg har skrevet bøker.
6.Efter sitt siste løft fikk Eriksen beskjed om å møte til kontroll og underskrev også her innkallingsskjemaet, der bl.a. konsekvensen av ikke å møte opp ble gjort klar.
7.Et slikt anlegg representerer et stort økonomisk løft.
8.Et tungt løft fra Statens side, sier industriminister Jan P. Syse om den nye Jernverketplanen.
9.Hele korpartiet blir smekk fullt, og det bør helst kirken også bli, for dette er litt av et løft !
10.Jeg hadde nok valgt det samme om igjen, til tross for støv og skitt og tunge løft, sier keramiker Trine Fürst.
11.Litt av et løft med så mange barn, tilstår regissøren Sigridur Thorvaldsdottir.
12.Mange tidligere deltagere har på denne måten fått et løft til å gå videre, fått selvtillit og kommet over en terskel.
13.Men hva med de tunge løft ?
14.Men jeg innrømmer at vi kvier oss for å pålegge folk et slikt løft, sier teknisk rådmann Trond BergAndreassen til Aftenposten.
15.Opprettelsen av det nye direktorat er et viktig løft for naturvernet i Norge, og jeg kan bare beklage at vi ikke klarer dette løft i fellesskap idag, sa Surlien, som en" hilsen" til Arbeiderpartiets talere.
16.Planen innebærer et tungt løft fra Statens side.
17.Selv med en politisk ledelse som er positiv, tror jeg det må et såvidt grundig løft til for å endre dagens administrasjonsrutine at jeg vil foreslå at det nedsettes et utvalg for å avklare arbeidsdelingen og fastlegge samarbeidsformene mellom Reiselivsseksjonen og det kommersielle selskapet til reiselivsnæringen.
18.Selvfølgelig satt pengene løsere for noen år siden, og store løft ble tatt, blant annet med å rense Mjøsa og Oslofjorden.
19.Tunge løft er stort sett en myte, de hører helst hjemme i helsevesenet, lyder det fra Elsebeth Bakke, tømrerlærling i Bergen.
20.Utgivelsen av" Rosens navn" vil være et stort økonomisk løft for ethvert norsk forlag.
21.Anne Birgitte Bjerke har riktignok tatt store løft i så henseende, blant annet hadde hun en spennende utstilling av" Uoffisielle sovjetkunstnere" i 1980, og en enestående Ernst Njeizvestny året efter.
22.Betydelige løft i kommunikasjonssektoren og gjennomføringen av folketrygden var blant de resultater det stod og står respekt av.
23.Blir det for mange tunge løft, hjelper det lite hvilken teknikk man benytter.
24.Da er det efter avisens mening" behov for et samlet politisk løft".
25.De må ta tunge løft.
26.De vet, sånn med håndtak som heter Løft & Vri.
27.De virkelig store løft gjøres av ektefellen, i mindre grad av barna eller av samfunnet forøvrig.
28.De økonomiske ressurser setter begrensninger for hvor store sosiale løft det er forsvarlig å legge opp til på kort sikt.
29.Den beslutter å ta et løft og fullfører det.
30.Den gang hver eneste sporadiske operaforestilling var et løft for tungvektere heller enn for folk med sang i brystet, den gang det var 30 prosent luksusskatt på danseforestillinger.
Le tue ultime ricerche