Norvegese-Portoghese traduzione di ledighet

La Traduzione della parola ledighet da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ledighet in portoghese

ledighet
generellsostantivo feriado [m], fluência [f]
  tidsostantivo lazer [m], tempo livre [m], folga [f]
Termini derivati da ledighet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne", sier han.
2.Da regner vi med skadene efter lang ledighet, sier Bergljot Stokkan.
3.Denne gruppe er på mange måter sårbar, og ledighet kan påføre holdningsmessige skadevirkninger av betydelig omfang.
4.Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne.
5.Hvis de ikke tar imot tilbudet om" høvelig arbeid", mister de retten til dagpenger på grunn av ledighet.
6.Høy ledighet i bygg og anleggssektoren over lang tid kan være alvorlig.
7.Samtidig med at det arbeider et betydelig antall utlendinger innen oljeindustrien, er det stor norsk ledighet.
8.Akershus har fortsatt lavest ledighet med 1,4 prosent, og Oslo ligger nærmest med to prosent.
9.Akershus har lavest ledighet med 1,4 prosent, og i Akershus var det nedgang i ledigheten i løpet av juli.
10.Alle nordiske land har økonomiske problemer av forskjellig karakter, men felles er stor ledighet, strukturproblemer i industrien, tap av markedsandeler, lav eller ingen vekst i økonomien, enkelte sliter med store underskudd på sin balanse med utlandet.
11.Arbeidere blir ikke ydmyke under trusel om ledighet og nedskjæringer.
12.Arbeidsdirektoratets registrering av arbeidssøkende hver måned gir trolig et bedre bilde av utviklingen i ledigheten enn den reelle ledighet til enhver tid.
13.Arbeidsmarkedskursene er tilbud til voksne som vil skolere seg for arbeidslivet, trenger omskolering eller vil benytte en periode med ledighet til å kvalifisere seg videre.
14.Arbeidsplasser er blitt presset ut av Rotterdam, men med økende ledighet legges det større vekt på å beholde næringsgrunnlaget som arbeidsplasser representerer, sa informasjonssjef Dick Teegelaar i Rotterdam kommune i et foredrag igår.
15.At Arbeiderpartiet og LO lover å bruke den samme feilaktige medisin som sosialistene i Frankrike tok i bruk efter at de vant makten der i 1981, og som førte til rekordhøy ledighet, stigende inflasjon og fire devalueringer av francen, det affiserer ikke Gro Harlem Brundtland, Hanna Kvanmo, Tor Halvorsen eller Einar Førde det minste.
16.Av Europas industriland er det idag bare Sveits som har lavere ledighet enn Norge.
17.Av en fersk britisk rapport fremgår det at myndighetene innstiller seg på fortsatt høy ledighet - ut dette tiåret, minst.
18.Av hjelp til mennesker i den akutte situasjon når ledighet oppstår - og av bidrag til opinionspåvirkning.
19.BARE tre land i OECDområdet forutsettes å få lavere ledighet enn oss i 1985, nemlig Japan, Luxembourg og Sveits.
20.Bare Norrbottens Län har større ledighet enn Värmland.
21.Bare tre land i OECDområdet forutsettes å få lavere ledighet enn oss i 1985 (Japan, Luxembourg og Sveits).
22.Blant akademikere er det åpenbart en høyere ledighet enn den som offisielt er registrert.
23.Byggefagrådet har i en henvendelse til Kommunaldepartementet bedt om sterke og raske stimuleringstiltak for å motvirke økt ledighet i byggefagene til vinteren.
24.Både dette forslaget til beredskapsplan mot ledighet og ønske om å gjøre Akershus til et prøvefylke, kommer opp til vurdering i utvalgets kommende møte.
25.De 300 000, som det må skaffes arbeide til innen 1990 for å unngå ledighet, kan gi perspektiver for en positiv forandring av den norske samfunnsstruktur som aldri tidligere.
26.De fleste fylkene regner med at ubalansen vil medføre øket registrert arbeidsledighet og regner også med voksende skjult ledighet.
27.De fungerer bra som gruppe selv om et par av dem ikke har tilstrekkelig teknisk ledighet i kroppen.
28.De viser hvordan arbeidskraft konkurrerer med investeringer i nytt produksjonsutstyr, og at ledighet i et land ikke bare er en følge av forskjell i pris på arbeidskraft.
29.Debatten viste at forbundet vil gå sterkt inn for å endre reglene for ledighetstrygd slik at det blir slutt på den ordning som innebærer at ledige må søke hjelp på sosialkontoret efter 80 ukers ledighet.
30.Debuterende programleder Sissel Keyn Lodding kom brukbart fra oppgaven, med et ansikt som satt godt i ruta og en ledighet som vitnet om god forberedelse, selv om det kanskje sviktet litt på slutten med gjentagende" Nå er det virkelig spennende" og et litt krampaktig seiersintervju.
Le tue ultime ricerche