Norvegese-Portoghese traduzione di legal

La Traduzione della parola legal da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

legal in portoghese

legal
rettsvitenskapaggettivo oficial, legal, legítimo, válido
Sinonimi per legal
Termini derivati da legal
Anagrammi di legal
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Dette er grundig dokumentert i CarlAksel Äkermans bok," Legal narkotikadød", utgitt på Sober Forlag).
2.Et antall på 72 000 flyktninger i året tilsvarer fem prosent av den totale innvandring - både legal og illegal - til USA.
3.Hvis jeg hadde gjort en slik handling, måtte det ha skjedd i nærmest bevisstløs tilstand, mente han, og forklarte at slike tillatelser kunne han ha ekspedert på" legal" måte slik at eventuelle misligheter aldri ville ha blitt oppdaget.
4.Sirkus er en legal affære, det, sier Nyhamar sindig, det er legitimt å glede seg, hvis man tar sirkuset for hva det er : ren underholdningsidrett.
5.Andre fremgangsmåter som Erstad fremhevet var å benytte efterretningspersonell, som under dekke av annen legal virksomhet - for eksempel som ansatte i handelsvirksomhet forsøker å verve agenter.
6.At de sosialistiske partier i hovedsak har strittet imot dette reformarbeide eller vært bremseklosser, om man vil, er en like legal sak.
7.At en person ved å henvende seg til statsadministrasjonen måtte belage seg på like gjerne å få et ja eller tja, som et nei eller nja til svar, og alt sammen med like god og legal begrunnelse.
8.Barbiturateksporten er da også typisk for hvordan man stadig finner nye veier å gå med en stadig like legal produksjon.
9.Både politisk og økonomisk er det nøytrale Østerrike en møteplass mellom øst og vest, noe som gir efterretningsagenter gode muligheter for å skaffe seg" legal identitet".
10.De siste uker har over 15 000 østtyskere plutselig og overraskende fått papirer som gir dem anledningen til å begi seg til VestTyskland med bil, tog eller fly på legal vis.
11.Denne trafikken er altså helt legal, formelt sett, men den hemmes av internasjonale kontrollbestemmelser.
12.En lov som gir kvinnen i Hellas rett til legal abort i svangerskapets første tre måneder vil om få dager bli vedtatt i den greske nasjonalforsamling.
13.Et samfunn som vårt burde ha råd til å spandere de kronene det koster å yde legal hjelp til de svakeste blant oss.
14.Flornes mente at politiet i denne saken har opptrådt i en legal provokasjonsoperasjon, innenfor de retningslinger som er skissert for politiet i større narkotikasaker hvor provokasjonslignende tiltak kan være nødvendig når mer tradisjonelle efterforskningsmetoder ikke fører frem.
15.For forfatterne er det derfor vanskelig å se annet enn at lovfortolkerne har gjort 70 - 80 prosent av pornohandler Leif Hagens varebeholdning legal.
16.Hensikten var å få istand en legal utskriving av narkotika til registrerte narkotikamisbrukere.
17.I et demokratisk samfunn er vurderingen av våre politikere ikke bare legal, den er nødvendig.
18.I jakten efter narkotika, som det forøvrig ikke ble funnet spor av, foretok tollerne en legal, men svært grundig kroppsvisitasjon av arbeiderne, forteller Bergens Tidende.
19.I september iår gjennomførte ca. 40 000 gullgrubearbeidere for første gang en effektiv, legal streik.
20.I stedet bidro eksperimentet med legal tildeling til at det utviklet seg et nytt svart marked.
21.Idag er det ikke klart om denne uenighet er ryddet av veien, selv om det på katolsk hold ble sagt at innholdet i en" legal overenskomst", med regjeringen i prinsippet har vært klart i lengre tid.
22.Informerte kilder i Washington understreker overfor Aftenposten at det er fullt mulig at både eksporten til Norge og videreeksporten til det første firma i Japan var legal.
23.Kampanjen fikk raskt en stor støtte fra massemedia (med enkelte hederlige unntak) og den svenske medisinalstyrelsen ble mer eller mindre presset til å tillate en lege i Stockholm muligheten for legal utskriving til stoffmisbrukere.
24.Komiteen har ikke tatt standpunkt til de beskyldninger som blant annet er fremsatt i en offisiell henvendelse til komiteen fra Washington Legal Foundation, en konservativ interesseorganisasjon.
25.Men man må også være oppmerksom på at det skjer en omfattende og ofte legal kopiproduksjon.
26.Muligheten til å få barnet tilbake på legal måte er ofte liten.
27.Norske forfattere kan ikke godta at en kollega og landsmann blir fengslet og dømt for en virksomhet som er helt legal i Norge, skriver Norsk Forfattersentrum blant annet.
28.Norske forfattere kan ikke godta at en kollega og landsmann blir fengslet og dømt for en virksomhet som er helt legal i Norge.
29.Nå heter det på sosialistisk hold at den japanske forsvarspolitikken er" grunnlovsstridig, men legal", noe som i seg selv har gitt støtet til en livlig debatt i Japan.
30.Overfor Aftenposten blir det imidlertid uttalt at lånegarantien under enhver omstendighet ville være helt legal dersom den er av generell art.
Le tue ultime ricerche