Norvegese-Portoghese traduzione di legalisering

La Traduzione della parola legalisering da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

legalisering in portoghese

legalisering
rettsvitenskapsostantivo legalização [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alle land som har drøftet / gjennomført legalisering av narkotiske stoffer har hatt likelydende synspunkter som NBB, og det er vel et tankekors at ingen ennå har kommet i nærheten av målet en gang - snarere tvert i mot.
2.Da han ble valgt i 1977, markerte det en legalisering av den homofile livsform på Castro Street.
3.Danske politifolk og politikere har gått sterkt ut mot et nylig forslag fra en kjent fjernsynsmedarbeider og forfatter om legalisering av hasjisj i Danmark.
4.De trenger ingen legalisering for å krype inn i svensk skjærgård eller skyte ned svenske fly i internasjonalt farvann i Østersjøen.
5.Det avgjørende er imidlertid hvordan en slik legalisering og utlevering av narkotika gjennomføres, hvilke ressurser som settes inn og hvilke parallelle tiltak som iverksettes.
6.Efter deres oppfatning vil en legalisering av så farlige stoffer som narkotika føre galt avsted, samtidig som det stilles spørsmålstegn ved hvordan en slik alternativ narkotikapolitikk skal kunne gjennomføres.
7.En sovjetisk talsmann anklaget i Moskva USA for å ville diskutere en legalisering av våpenkappløpet i verdensrommet, istedenfor å vie seg det sovjetiske forslag om å stoppe det.
8.Enda så hensynsløs denne virksomhet er efter de aller flestes oppfatning, mener enkelte at legalisering er veien å gå, f.eks. ved at det offentlige sørger for gratis narkotika til dem som er blitt ofre for slike stoffer.
9.Et eksperiment med legalisering av narkotika i Sverige ble mislykket og fikk tragiske konsekvenser for mange misbrukere.
10.Ethvert forslag om legalisering bryter med dette synet, sier Mork til avisen.
11.Fraga stiller seg kritisk til den nye skilsmisseloven og går sterkt imot planer om legalisering av abort.
12.Helsedirektør Torbjørn Mork går i et intervju med Klassekampen tirsdag kraftig i rette med høyesterettsadvokat Tor Erling Staffs utsagn om legalisering av narkotiske stoffer og distribusjon til stoffbrukere gjennom et statsmonopol.
13.Hun sier videre at Staff med sitt forslag om legalisering bidrar til en avsporing av narkotikadebatten.
14.Legalisering av spilling står forøvrig på dagsordenen også for velgerne i fem andre stater.
15.Man kan fristes til å tro at en legalisering av både skilsmisse og gjengifte er det naturlige.
16.Sett fra denne synsvinkel kan lovendringen karakteriseres som legalisering av" frynsegoder".
17.Soussjefen for Københavns narkotikapoliti har kritisert forslaget og hevdet at en slik legalisering ville føre til en massiv innvandring av organiserte narkotikaligaer og av narkomane fra hele den vestlige verden.
18.Spørsmålene spenner over hele spekteret fra legalisering av lotterier til kriminalisering av abort.
19.Stadig flere krever legalisering av abort.
20.To tredjedeler av de stemmeberettigede i Irland er for legalisering av skilsmisse" i visse tilfeller".
21.Når professor Nils Christie ivrer for legalisering av cannabis og salg av cannabis fra det lokale apotek utfra den begrunnelse at det likevel er så mange som misbruker slike stoffer, ja så er det ikke annet enn resignasjonspolitikk !
22.Abortmotstanderne har gjort årsdagen for Høyesteretts legalisering av kvinnens frie rett til sin store demonstrasjonsdag.
23.Argumentene for legalisering av hjemmebrenning og opphevelse av statskirken, vant ikke frem.
24.Det skyldes i stor grad at Regjeringen er delt i synet på" legalisering" av andre samlivsformer enn ekteskapet.
25.Folkeaksjonen retter videre spørsmål til Christie om han tror legalisering av hasj vil føre til færre bilulykker, mindre alkoholmisbruk og mindre lungekreft.
26.Ja, Forsvarssjefen gikk så langt som å si at legalisering av" situasjonsbetinget" militærnekting i virkeligheten ville være ensbetydende med en oppheving av verneplikten, som" plikt".
27.Men det som ikke synes å foresveve fru Helen Bøsterud og partifeller, og heller ikke de juridiske vismenn, er at legalisering av situasjonsbetinget militærnekting ikke vil føre til mindre vilkårlighet, men større !
28.Også her har komitéen delt seg omtrent på midten, idet Arbeiderpartiets medlemmer (fire) går inn for legalisering av situasjonsbetinget militærnekting, mens de øvrige (fem) vil beholde den nåværende ordning.
29.På toppen av dette kan han forsikre at legalisering av hjemmebrenning neppe blir behandlet på landsmøtet i hans parti iår.
Le tue ultime ricerche