Norvegese-Portoghese traduzione di lokalisere

La Traduzione della parola lokalisere da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lokalisere in portoghese

lokalisere
generellverbo localizar
  leieverbo situar, colocar, implantar
  plassverbo localizar, achar
Sinonimi per lokalisere
Altri esempi
1.B1flyene er vanskeligere å lokalisere på radar.
2.De pakistanske militære myndigheter vil først idag ta stilling til om de skal hente ned de to omkomne norske fjellklatrerne Hans Christian Doseth og Finn Dæhli med et større helikopter enn det de brukte for å lokalisere dem.
3.Deltagerne i kappløpet er amerikanske og sovjetiske ubåtkonstruktører på den ene siden, amerikanske og sovjetiske konstruktører av systemer som skal lokalisere ubåter på den andre.
4.Den består av tre, gress, stein og saltvann, og lar seg nøyaktig lokalisere.
5.Den var ikke egnet til å lokalisere veksten ut til distriktene, slik hensikten var.
6.Det dreier seg her om avansert elektronisk utstyr, som kan lokalisere ubåter og undervannsminer ned til nærmere 20 000 meters dyp.
7.Det er Svolværfirmaet Aquateam A / S som skal lokalisere og kartlegge oskjellforekomster i Lofoten, skriver Lofotposten.
8.Det er gjerne knyttet en profesjonell slektsforsker til hvert bygdelag - og det er del av virksomheten å lokalisere og etablere kontakt med nære eller fjernere slektninger i Norge som norskamerikanske familier enten har mistet kontakten med eller ikke har hatt forbindelse med på flere generasjoner.
9.Det er ialt ti firmaer som både kan termografere og måle lufttetthet for å lokalisere dårlig isolasjon og luftlekkasjer.
10.Det er ikke til å undres over at den svenske opinion er skuffet og irritert over forsvarets manglende evne til å lokalisere noe av det som det letes efter.
11.Det finnes masse spill, et diskotek og visstnok også kino, som jeg riktig nok ennå ikke har klart å lokalisere, sier Dag Kaas, som ikke har tatt stilling til i hvilke puljer hans løpere skal starte.
12.Det finns mange gode grunner til å forsøke å lokalisere de stormtruede avgrunnsdyp.
13.Det holdes flere møter hvor man prøver å lokalisere de hovedproblemer man må arbeide mer med.
14.Det lot seg gjøre å lokalisere det med stor nøyaktighet fra luften i det tørre været.
15.Efter finansrådmannens oppfatning bør det være mulig å lokalisere funksjoner av maritim, oljerelatert, kulturell og informasjonsmessig art til det område hvor forholdene naturlig ligger best til rette.
16.Egypt og SaudiArabia har bedt om internasjonal hjelp til å lokalisere og uskadeliggjøre minene.
17.Enklest er det å lokalisere hvem som opprinnelig var fjellfolk og hvem som har innvandret sørfra.
18.Er det virkelig mulig - i det Herrens år 1984 - å lokalisere" kultursnobbismen" til bare to områder av Norges hovedstad ?
19.Flaggermusen ikke bare orienterer seg ved å sende ut ultralydstråler, men ved hjelp av ultralyd kan den også lokalisere byttet.
20.Flyentusiaster innen bl.a. Luftforsvaret har i lengre tid arbeidet med å lokalisere et Messerschmitt 109jagerfly i Norge for restaurering til et kommende flymuseum.
21.For det første vil det by på store problemer å lokalisere ubåtene, og om de finnes vil naturligvis angrep innenfor svensk territorium ha store politiske implikasjoner.
22.Foruten nå å lokalisere så mange som mulig, vil vi også finne ut hva slags opplevelser den enkelte sitter inne med, hvordan de opplevde påkjenningene, og hvordan disse har påvirket deres senere liv.
23.Først i morgentimene idag maktet man å lokalisere den, forøvrig i omtrent samme bane som den like ubrukelige" Westar 6".
24.Han fulgte raketten på vei ned mot bakken, og kunne dermed noenlunde lokalisere hvor den falt ned.
25.Hvor mye ressurser vi skal investere på å finne og lokalisere eventuelle fremmede ubåter i våre farvann i fredstid, er også et spørsmål.
26.I en liten koie oppe i Stilla ble det satt opp en sender som skulle få tyskerne vekk fra å lokalisere stedet like ved flyplassen hvor de hadde sin hovedsender, IDA.
27.I tillegg er forholdene langs norskekysten slik at det her er meget vanskelig å oppdage og lokalisere undervannsbåter.
28.I tillegg til å lokalisere og uskadeliggjøre minene vil et hovedmål for søkingen være å undersøke minene, for om mulig å finne ut hvem som har lagt dem ut.
29.Ifølge New York Times fløy helikoptre regelmessig over hovedstaden for å lokalisere urosentre.
30.Jeg tente et bluss til, for at de skulle kunne lokalisere oss.
Parole simili

 
 

lokalisere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) lokaliserelokaliserendelokalisert
Indicativo
1. Presente
jeglokaliserer
dulokaliserer
hanlokaliserer
vilokaliserer
derelokaliserer
delokaliserer
8. Perfetto
jeghar lokalisert
duhar lokalisert
hanhar lokalisert
vihar lokalisert
derehar lokalisert
dehar lokalisert
2. Imperfetto
jeglokaliserte
dulokaliserte
hanlokaliserte
vilokaliserte
derelokaliserte
delokaliserte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde lokalisert
duhadde lokalisert
hanhadde lokalisert
vihadde lokalisert
derehadde lokalisert
dehadde lokalisert
4a. Futuro
jegvil/skal lokalisere
duvil/skal lokalisere
hanvil/skal lokalisere
vivil/skal lokalisere
derevil/skal lokalisere
devil/skal lokalisere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha lokalisert
duvil/skal ha lokalisert
hanvil/skal ha lokalisert
vivil/skal ha lokalisert
derevil/skal ha lokalisert
devil/skal ha lokalisert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle lokalisere
duville/skulle lokalisere
hanville/skulle lokalisere
viville/skulle lokalisere
dereville/skulle lokalisere
deville/skulle lokalisere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha lokalisert
duville/skulle ha lokalisert
hanville/skulle ha lokalisert
viville/skulle ha lokalisert
dereville/skulle ha lokalisert
deville/skulle ha lokalisert
Imperativo
Affermativa
dulokaliser
viLa oss lokalisere
derelokaliser
Negativa
duikke lokaliser! (lokaliser ikke)
dereikke lokaliser! (lokaliser ikke)
Le tue ultime ricerche