Norvegese-Portoghese traduzione di lovlig

La Traduzione della parola lovlig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lovlig in portoghese

lovlig
rettsvitenskapaggettivo oficial, legal, legítimo
Sinonimi per lovlig
Termini derivati da lovlig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En lovlig liten byttehandel der middagen blir et godt argument for at far skal ta seg mer av barna, mener psykologen, som har sett på hva som foregår hjemme hos hundre småbarnsfamilier i Osloområdet.
2.Fredsskipet" M / S" Falknes" har dispensasjon fra Sjøfartsdirektoratet til å seile med to styrmenn, og Styrmandsforeningen har derfor ingen lovlig hjemmel til å iverksette boikottaksjoner mot skipet som seiler med kurs for Nicaragua fra Drammen 5. juli, mener de to styrmennene.
3.Vi vet ikke hvorfor de får komme og vi vet ikke hvordan de plukkes ut, men vi vet nå at dette er noe som aldri har skjedd før - at 150 til 200 DDRborgere hver dag flytter fullt lovlig til Forbundsrepublikken.
4.Det er en lovlig streik, påpeker Nordby.
5.Det er ikke snakk om noen aksjon, vi foretar bare en lovlig markering av at arbeidsmiljølovens paragraf 49 ikke blir fulgt i NRK, sier Stenmark.
6.Det er møtet i Bergen som er det lovlig innkalte i henhold til praksis, med tre ukers varsel, skriftlig innkalling m.m., sier Alvsaker til Aftenposten.
7.Dine foreldre ble separert rundt 1930, men ble aldri lovlig skilt, samtidig som din far hadde en lang rekke elskerinner, mer eller mindre faste.
8.Elever som er i stand til å danne egne bilder av sine omgivelser, godtar også lettere at mennesker er forskjellige og at det er fullt" lovlig" å være anderledes, sa Håstein.
9.For at den veiledende prisen skal være lovlig sammenligningsgrunnlag, må den være reell.
10.For oss betyr nemlig dette at vårt lånetilbud som tilbyr avdragsfritt lån i tre år og hele lånesummen innbetalt på en gang, er det eneste finansieringstilbud som er lovlig ifølge skatteloven.
11.For å ha lovlig adgang til å drive eiendomsformidling må man enten være statsautorisert eiendomsmegler eller praktiserende advokat.
12.Forslaget overvurderer byggherrens evne til å føre egenkontroll, mener bygningssjef Stein Flaata i Oslo, som påpeker at det ofte er mange og kompliserte vurderinger som må foretas for å finne ut om et tilbygg er lovlig eller ei.
13.Grensen mellom lovlig informasjon og forbudt reklame kan være vanskelig å trekke.
14.Han har selv trodd at han deltok i et reelt salg av billetter der hotellportieren skaffet billige tilbud på lovlig måte via NAF Reisebyrå.
15.Her er det fullt lovlig å smile, le, gråte og klappe, sa forbundssekretær Jan Ørner i sin velkomsttale.
16.Hovedårsaken til at jeg har inngått nonamatør kontrakt med min klubb er nettopp at jeg i tillegg til trenerjobben også skal ha lovlig adgang til å spille for laget.
17.I utgangspunktet betraktet vi demonstrasjonen som lovlig og godartet.
18.Jeg er lovlig nominert og står fast på min 1. plass på Fremskrittspartiets stortingsvalgliste i Østfold.
19.Kan vi bare få hjelp til å komme litt i gang slik at det blir mulig for oss å drive våre tradisjonelle yrker på lovlig vis.
20.LO har ingen adgang til å gi arbeidstagere pålegg om å avstå fra en lovlig politisk streik, sier Haraldseth.
21.Man har ikke fått den" varen" man har avtalt - en" varelevering" må man kunne forlange er lovlig, mener UPsjefen.
22.Med mine fire biler kunne jeg tjent 15 000 kroner pr. år i reduserte avgifter, og vi som fremdeles kjører" lovlig", har ingen mulighet til å konkurrere med dem som nedregistrerer sine kjøretøyer, sier Evensen.
23.Men det ville vært hyggelig om Staten kunne hjelpe Oslo kommune ut av krisen, slik at Oslos finansadministrasjon igjen kan få oppføre seg lovlig.
24.Mener N.A.F. dette er en lovlig konflikt ?
25.Nytt er det også at bykommunene fritt skal avgjøre om de vil vedtektsfeste lovlig åpningstid i kommunen.
26.Nå kan jeg endelig foreta kroppsvisitasjoner lovlig !
27.Selv om lagringen av sprengstoff på Ammerud er lovlig, er det et politisk ønske om å bedre sikkerheten.
28.Så lenge skipet seiler med lovlig bemanning, er det ikke noe vi kan gjøre rent juridisk.
29.Vedkommende anlegg var i fullt lovlig stand, sa fabrikkinspektøren.
30.Vedtaket er fattet efter at noen klubber og avdelinger har reist spørsmål om hvorvidt aksjonen er lovlig.
Le tue ultime ricerche