Norvegese-Portoghese traduzione di mangel

La Traduzione della parola mangel da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mangel in portoghese

mangel
generellsostantivo escassez [f], falha [f], defeito [m], carência [f], falta [f], vazio [m], vácuo [m], lacuna [f], hiato [m]
  karaktersostantivo defeito [m], desvio [m], falha [f], ponto fraco [m], fraqueza [f]
  kvantitetsostantivo escassez [f], falta [f], ausência [f], deficiência [f]
  formålsostantivo falha [f], defeito [m], imperfeição [f]
  ufullstendighetsostantivo falta [f], deficiência [f]
Sinonimi per mangel
Termini derivati da mangel
Anagrammi di mangel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.2 milliarder kroner går bokstavelig talt opp i den løse luft samtidig med at miljøet i hovedstaden blir sterkt forringet av mangel på et skikkelig gjennomgående trafikknett.
2.Det er et problem at mange" gode ideer" begraves av mangel på kapital.
3.Det er for enkelt å hevde at motstanden mot den nye helseloven utelukkende skyldes mangel på informasjon.
4.Dette kan skape den vrangforestilling at det er mangel på dyktige oversettere.
5.Dette vitner om en oppsiktsvekkende mangel på innsikt i hvordan moderne, mobile hærstyrker opererer.
6.Ekteskap som skulle inngås i Kabelvåg 2. februar, utsettes grunnet mangel på reisetillatelse.
7.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
8.Jobbe" litt med våre holdninger og mangel på holdninger, og våre fordommer.
9.Lille store mann" kalles han iblant, i mangel av annen titulering.
10.Men i fortsettelsen synes han selv å hevde noe i retning av det motsatte ; at det nettopp er slik mangel det skorter på.
11.Nemnda konstaterer at det framleis manglar mykje på fullgod dekning av lærebøker både i grunnskolen og den vidaregåande skulen. () Forelda og utslitne bøker og mangel på bøker til valfag er eit aukande problem, og nemnda vil be departementet halde eit vake auge med denne utviklinga.
12.Nå er det ikke mangel på gode undervisningsopplegg det skorter på.
13.Når befolkningen føler mangel på service, må det komme av en manglende styring og dårlig systematisering av de tjenester som helsevesenet tilbyr".
14.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
15.Begynner det nå å haste for NordNorge, i den forstand at mangel på oljefunn i nær fremtid vil svekke oljeselskapenes interesse for prøveboring i nord ?
16.Betyr mangel på praksisplasser krise for studentene ?
17.Både blant politikerne og innen Norges vassdrags og elektrisitetsvesen (NVE) er det en skremmende mangel på innsikt når det gjelder reindrift.
18.De fleste av forsamlingens negative holdninger slykdes rett og slett mangel på kunnskaper om de faktiske forhold i Tyrkia, og de fleste av de mest aktive motstanderne har rett og slett aldri selv vært der.
19.De vestlige" eksperter" på islam legger for dagen en fullstendig mangel på evne til å finne frem til det virkelige innholdet i islam, med denne religions meget sterke åndelige energi, hevder han.
20.Denne totale mangel på selvkritikk hos den dominerende Osloklikken (AKP og RV), gjør det umulig for meg å fortsette i landsstyret.
21.Det er en betydelig mangel på kvalifiserte lærere innen det økonomisk / administrative fagområdet.
22.Det er en forferdende mangel på metoder og materiale på denne sektor, sa sjefen for det svenske filminstituttet, Klas Olofsson.
23.Det er en grov uærbødighet overfor domstolen og vitner om en total mangel på respekt for det prossessuelle spill som også påtalemyndigheten er en del av, sa Staff.
24.Det er idag faretruende mangel på proporsjoner mellom USA og Europa når det gjelder våpenteknologi, og vi må sette alt inn på å skape bedre balanse.
25.Det er ikke alltid snakk om mat mangel, men også feilernæring, sa professor dr.med. Dagfinn Aarskog.
26.Det er ikke mangel på matvarehjelp som ligger bak uoverensstemmelsene mellom Etiopia og USA.
27.Det er ikke mangel på vilje til å hjelpe hos de berørte etater, men mangel på kapasitet, og det kan vi være med på å avhjelpe, sier Annette Thommessen.
28.Det er ingen mangel på forsvarsvilje blant sivilarbeiderne.
29.Det er interessant at vi kan bidra i høyttenkningen, men det er ikke noe mangel på direkte kontakter mellom Washington og Managua.
30.Det er klart at hele faget lider under en slik total mangel på feedback.
Le tue ultime ricerche