Norvegese-Portoghese traduzione di merke noe

La Traduzione della parola merke noe da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

merke noe in portoghese

merke noe
generellverbo marcar, assinalar
  kjenslerverbo sentir, dar-se conta de, tomar consciência de
  formålverbo personalizar
  kjennemerkeverbo imprimir
  sinnsfornemmelseverbo notar, observar, perceber, discernir, detectar
  forretningverbo marcar, colocar o preço em
  varerverbo rotular
  oppmerksomhetverbo notar, observar
  vektverbo marcar, representar
  legge merke tilverbo notar, observar
  observereverbo observar, notar, reparar
Sinonimi per merke noe
Esempi con traduzione
Legg merke til hvordan spilleren bruker albuene.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.OLgjestene skal heller ikke merke noe til andre utslag av Jugoslavias nåværende økonomiske problemer, forsikrer han.
2.Publikum vil neppe merke noe til de beskjedne innsparingstiltak som er iverksatt.
3.Denne vil nemlig bli produsert utenfor byområdet, uten å belemre Oslotrafikantene i byggetiden, og uten at vanlige Osloborgere vil merke noe til Vannlinjen før den er ferdig til bruk.
4.Det er derfor lite sannsynlig at den enkelte forbruker vil merke noe til denne del av konflikten.
5.Det kan bli mangel på visse malmtyper, men foreløbig vil ikke malmkundene våre merke noe.
6.Hitler utsatte sin aksjon til krigsutbruddet, for da mente han at ingen ville merke noe som helst om Riket kvittet seg med de mange" uverdige" liv.
7.Ingen mennesker kom til skade, ingen av våre ca. 150 ansatte vil lide skade i form av permitteringer, og våre kunder skal overhodet ikke merke noe på leveransene.
8.Jeg har organisasjonen som mitt medium, sier Kirsti Jaråker, som ikke tror Idrettsforbundets menige medlemmer vil merke noe til at kursen vil bli dreiet en smule oppe på toppen.
9.Kundene, de mange som kjøper biler hos Isbergs, vil ikke merke noe til denne endringen av eierforholdene - bortsett fra det som eventuelt måtte bli resultatet av større økonomisk frihet i bedriften.
10.Lokalbefolkningen i Narvik vil heller ikke merke noe til streiken.
11.Man vil ikke merke noe på barnet som utsettes for ultralyden.
12.Pasientene vil ikke merke noe annet enn at de må få refundert utgiftene sine på trygdekontoret.
13.Jeg tror ikke kundene vil merke noe til at det nå blir flere som bruker postkontorene, sier Storberget.
14.Folk flest kommer således ikke til å merke noe særlig til at den ni dager gamle streiken er blitt utvidet til en storkonflikt.
15.Ikke noe sted i hans budskap kan man merke noen irritasjon over det faktum at både amerikanske og britiske offisielle representanter boikottet torsdagens minneseremoni ved Torgau i protest mot at en sovjetisk vaktpost i forrige måned drepte en amerikansk offiser i ØstTyskland.
16.Når det gjelder spørsmålet om en demping av klagesaksbehandlingen, lover hun at publikum ikke skal merke noe til de økonomiske innstramninger.
17.Og det betyr vel å merke noe ganske annet enn forsøk på politisk utpresning.
Le tue ultime ricerche