Norvegese-Portoghese traduzione di nærbilde

La Traduzione della parola nærbilde da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

nærbilde in portoghese

nærbilde
fotografisostantivo close-up [m], close [m]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alt må tenkes igjennom til den minste detalj ; hvilke utsnitt skal velges til TVruten, hva skal man ta inn i nærbilde av alt som skjer på scenen ?
2.Av våre utgivelser i denne gruppen vil jeg trekke frem Tore Dyrhaugs," 1884 Nærbilde av et år", en svært så levende fremstilling, for ikke å si gjenskapning av det norske samfunnet for hundre år siden.
3.Bjarne Hvid Pedersen i nærbilde - og i full fart.
4.Den siste boken," Nærbilde av Sovjets ubåter", må sees i sammenheng med den informasjonspolitikk som føres av den politiske ledelse, der det er tydelig at både det interne og det eksterne informasjonsapparat skal ha minst mulig fagmilitær tilknytning.
5.Det nye anlegget skal studere bølger fra rystelser på en annen måte, gi et nærbilde av bølgenes front eller det vi kaller" bølgetoget", sier Bungum.
6.En modellert mann ved et speil, noen kuber arrangert i rom og blomster i" nærbilde".
7.Er det John Bergs tanke å kompensere for denne mangelen, og ved å tegne et nærbilde av SovjetUnionens ubåter, nærmest gjøre menigmann istand til å utfylle de efter Bergs mening, eksisterende hull i diskusjonene ?
8.Hans evne til å tvinge både ånd og sannhet ut av filmens nærbilde er med rette blitt betegnet både som magisk og satanisk.
9.John Bergs bok," Nærbilde av Sovjets ubåter" gir svarene.
10.Men likevel gir de raske strekene et nærbilde av mennesket som er mer overbevisende enn noe fotografi.
11.Nærbilde av et år.
12.Og i TV får vi dem i nærbilde, både oppfor og utfor bakke.
13.Også der er det frek ke tyveriet omtalt, og her er det et nærbilde av eieren sammen med en mann fra forsikringsselskapet.
14.På mange måter må" Nærbilde av Sovjets ubåter" sees som en oppfølgning av John Bergs forrige bok," Truselen mot Norge".
15.Du må enten fotografere Garbo i nærbilde eller på god avstand.
16.Den siste boken han har oversatt, er Rolf Stenersens" Nærbilde av et geni".
17.Eller kveldens TVnyheter der Sadat myrdes i nærbilde og Reagan og Paven skytes ned - med TVkameraet som vår alles intimt nærværende stedfortreder.
18.I årboken presenteres Tom M. Hetlands to artikler som" det første samlede og dyptpløyende nærbilde av Sovjetpolitikken konsentrert om Stalin og Khrustsjovperioden da grunntrekkene for efterkrigstiden ble fastlagt".
19.Men allikevel et godt nærbilde av en fremragende tegner og et nesten unorsk verbalfenomen.
20.Nærbilde av brennmanetens" tyllskjørt".
21.Publikum på tilskuerbenkene stirrer som fjetret på TVskjermen som bringer ansiktene i nærbilde, mens danserne ute i salen stirrer like forhekset.
22.Selv en etablert dikter kunne neppe tegne et slikt nærbilde uten å ha iakttagelser å bygge på.
Le tue ultime ricerche