Norvegese-Portoghese traduzione di noen

La Traduzione della parola noen da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

noen in portoghese

noen
ubestemt determinantaggettivo alguma, uma
  indef. pron. - nektende meningeraltro ninguém
  indef. pron. - spørsmålaltro alguém
  ubestemt pronomen - mask.altro alguém
Sinonimi per noen
Termini derivati da noen
ekle mot noen, ankomme på noen, anstå noen, anvende noe mot noen, adskille noen, bedøve noen med ett slag, beholde noen i syne, behandle noen som om de ikke fantes, fortelle noen om blomsten og bien, spare noen for detaljene, betale noen med samme mynt, betale noens regning, binde noen til, noen til fornuft, stille noen for retten, få det til å krype inn i noen, noen til å få noe inn i hodet, noen til å forstå noe, noen til å sjelve, feire noens fødselsdag, følge noen i helene, føre noen à jour, føre noen bak lyset, forarge noen, flire av noen, forsørge noen med noe, forsørge noen med styrke, gå dårlig for noen, gi noen falske forhåpninger, gi noen tilbake med samme mynt, gi noen kjeft, gi noen en gnu, gi noen seksualundervisning, gi noen den store skjelven, godkjenne noens krav, få det til å krype i magen på noen, gjøre noen syk, gjøre noen dødsforskrekket, gjøre noen gal, gi noen ære
gjøre noen ille til mote, gjøre noen redd, gjøre noen sprø, gjøre noen vettskremt, gjøre noens bekjentskap, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, holde øye på noen, henvise noen til, helt ignorere noen, hindre noen fra å, hjelpe noen, hjelpe noen igjennom, innbille noen, informere noen, ikke misunne noen noe, ikke svarer til noens forventninger, ikke noen, ikke være noen overaskning, kjenne igjen noen på utseendet, kle av noen, kle noen, klandre noen, komme til noens hjelp, legge noen til last, la noen være i fred, la noen bli overlatt til sin skjebne, la noen få æren, lære å kjenne noen, la noen få viljen sin, la noen ri på ryggen, la noen vente, la noen få være i fred, la noe gå utover noen, roe ned noen, lure noen, med noens kunnskap, med noens viten, mishandle noen, motsvare noens forventninger, noen er fortsatt skyldig noe til noen, noen gang, noen har tatt en beslutning, noen har bestemt seg, noen ting, noenlunde, noe hører til noen, noe tilhører noen, noen, noen stykker, noen som ikke bryr seg om utseendet, på forslag fra noen, på overtalelse fra noen, noens høyre side, noens vegne, noens venstre side, påkalle noens oppmerksomhet, passe noen, røre seg i noens hode, sette et problem i hodet på noen, se noen rett i øynene, skuffe vekk noen, skyte ned noen, skremme noen, skremme noen fra vettet, skjelle ut noen, slå noen bevisstløs, slippe løs hunden på noen, slippe løs sinnet på noen, slutte uten noen løsning, smelle igjen døren foran nesen på noen, som noen gang er registrert, spille noen et puss, stå noen fritt å, stå noen til buds, tå til noens disposisjon, stille noen i en vanskelig situasjon, stevne noen, støtte noen, stoppe noen fra å, ta et bilde av noen, ta noen i slep, ta noen på alvor, ta noen under beskyttelse, ta noens temperatur, terge noen, trette ut noen, trampe noen på hælene, trampe noen på tærne, trampe på noens følelser, tvinge noen til å holde sitt løfte, tvinge noen til å se ned, underrette noen, opplyse noen, uten noens kjennskap, uten noens viten, utruste noen med noe, vokte noen, være der for noen, være imot noen, være noen til nytte, være noens feil, være noens fødselsdag, være noens tur, være ubegripelig for noen, være skyldig noen en forklaring, være oppriktig mot noen, være over noens fatteevne, pleie noen, noensinne, noen ganger, ta seg av noen
Anagrammi di noen
Esempi con traduzione
Ser du etter noen?
Jeg kan ikke finne noen feil med teorien hans.
Har du noen gang vurdert å bli lærer, eller kanskje vurderer du det akkurat nå?
Jeg leter etter noen som snakker portugisisk.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.1) Det er ikke tillatt å ta med våpen eller noen form for ammunisjon inn i konsertlokalet.
2.1. mai er vel aldri blitt helt godtatt som noen fullverdighøytidsdag.
3.1984" er ikke noen lovsang til de myke verdier ; den er deres svanesang, eller rettere sagt skrik.
4.Abstrakte puslerier som knapt noen legger merke til.
5.Aldri før har noen fått så mange penger for å spille tennis i Bergen," sier Sommerschild.
6.Aldri noen gang tidligere i Norgeshistorien er det i løpet av en regjeringsperiode blitt utbetalt slike summer i trygd til arbeidsløse.
7.Alternativ Grand Prix" begynner kl. 24.00, altså noen timer efter NRKs GPfinale.
8.Andre kommer nok til å løpe fortere, men aldri noen så herlig," ble det skrevet senere.
9.Anskaffelse av røkvarsler må i seg selv ikke bli noen sovepute.
10.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
11.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
12.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
13.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
14.Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
15.Benjamin" er altså ikke blitt noen roman man vil stanse opp ved eller vil huske lenge, men den kan i glimt fortelle om en forfatter som ønsker å fortelle noe som angår oss alle.
16.C. B. plays Thelonious Monk" ble tildelt Gyllene Skivan i Sverige for noen uker siden.
17.Casabianca" ble sendt for å eksortere" Radiant Med" til Cherbourg i Frankrike, men lasteskipet hadde bare seilt noen få kilometer da det gikk ned.
18.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
19.Datasnoking" kaller fagfolk det når noen klarer å trenge seg inn i et dataanlegg de ikke skulle ha adgang til.
20.De grønne" gjorde imidlertid et bedre valg enn noengang tidligere i noen delstat og tok 8,0 prosent, mot 6,8 i mars ifjor og 5,3 ved delstatsvalgene i 1980.
21.Den faste representasjon kan foreløbig dessverre ikke motta noen besøkende.
22.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
23.Den internasjonale aksjonen 21. august 1968 førte til nederlag for kontrarevolusjonen, til stabilisering av situasjonen i Europa, til avspenning og til styrking av fredspolitikken" og" imperialistene har ikke lært noen ting av sitt nederlag i Tsjekkoslovakia, men fortsetter sitt korstog for å likvidere sosialismen", skriver partiavisen.
24.Den som reiser til SydAfrika og der avgir kommentaren" jeg har ikke sett noen undertrykkelse", kan - som Nicolai Gedda - ha rett ut i fra sin egen snevre synsvinkel.
25.Den videre behandlingen bør ikke bli noen hastesak, slik noen har villet gjøre den til.
26.Dere (Arbeiderpartiet) la frem et lovforslag om ny lov om helsetjenesten i kommunen, og der var det slik at bare leger med avtaler med kommunen ville få noen som helst refusjon fra folketrygden.
27.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
28.Dessverre la jeg i Sverige ikke merke til noen slik interesse," skriver regjeringsorganets utsendte.
29.Det FirFoldige Menneske, Et personlighetsspeil til sjelesørgerisk bruk," som i forståelig fagsprog forteller hvorfor noen er slik og andre slik, mens ingen er akkurat som meg !
30.Det ble klarlagt at det ennå snart to døgn efter at invasjonen var begynt - ikke var gitt noen" tillatelse" til at Hærens avdelinger kunne slåss.
Le tue ultime ricerche