Norvegese-Portoghese traduzione di plage

La Traduzione della parola plage da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

plage in portoghese

plage
insektersostantivo praga [f]
  fysisk fornemmelsesostantivo dor [f], sofrimento [m]
  hendelsesostantivo saco[m (slang, Lat. Amer.)], pé no saco [m], droga[f (slang, Lat. Amer.)]
  kjenslemessig tilstandsostantivo tormento [m]
  dyrsostantivo praga [f], peste [f]
  personsostantivo peste [f (informal)], dor de cabeça [f], terror [m]
  knipeverbo atormentar, importunar
  katastrofeverbo afligir, atormentar
  fysiskverbo torturar, atormentar, agonizar
  verkverbo atormentar, torturar
  sinneverbo afligir, atormentar
  kjenslemessig tilstandverbo afligir, atormentar, importunar, preocupar
  oppførendeverbo chatear, enfadar, aborrecer, amolar, provocar, atormentar, importunar, molestar
Sinonimi per plage
Termini derivati da plage
Altri esempi
1.Du skal ikke plage andre... og forøvrig... ?
2.Jeg skal ikke plage dere, jeg.
3.Dette er blitt en sann plage for oss eldre når vi skal oppsøke eldresentret på Bekkelaget.
4.Dette løpet var en fin gjennomkjøring foran neste helgs maraton i London, mente Ingrid som ikke fryktet at forseringen i Bygdøy Alle vil plage henne der.
5.Flertonige horn og stereoanlegg er til plage for publikum.
6.Foreldre bør bli mer oppmerksomme på denne fare for at barna skal pådra seg en plage for resten av livet.
7.Jeg har selv sett flokker på 1012 ørn, og de begynner også å bli en plage for mennesker her oppe, sier en av øybeboerne, Dagfinn Trondsen, til Aftenposten.
8.Jeg kan ikke tenke meg at det finnes så mange syklister som har evnen til å plage seg selv som Unni gjør.
9.Jeg ser det som en plage at næringen utsettes for et lotteri om skjenkebevilling når en ny bedrift åpner.
10.Såvidt jeg kan forstå, synes ikke Oslofolk at reven er noen plage, hevder hun.
11.200 000 nordmenn er rammet av for høyt blodtrykk, en plage som kan føre til en rekke alvorlige hjertesykdommer dersom den ikke blir holdt i sjakk av medikamenter.
12.Begynte å plage avisredaksjonene med leserbrev og slikt, og så bød muligheten seg til å få fast plass i en avisredaksjon da jeg fikk jobb i Morgenbladet som journalist.
13.Blader og aviser som spesialiserer seg på rykter og sladder er en stor plage her i England, forresten.
14.De er en plage langs hele kysten og mange har vært utsatt for mavetrøbbel.
15.De er også ofte en stor plage for forretningene i de strøk de holder til.
16.De siste år har det vært en plage med elg som trekker ned til kornåkrene og gjør skade.
17.Den har spredt seg som ugress i elver og kanaler og er blitt en pest og en plage.
18.Den slags er unødvendig og pålagte følger av en plage som er ubehagelig nok i seg selv.
19.Denne landlige bydelen som også er rekreasjonsområde for Oslos befolkning, har store problemer med både forsøpling og fremmedparkering, som er en stor plage for dem som bor på Bygdøy.
20.Derfor er disse" farkostene" i stor grad en plage for vanlige båtfolk, sier Aanderaa.
21.Det er stereoanleggene på russebilene som er til mest plage for folk.
22.Det er ut fra sin ekte, opprørske holdning til den verden som omgir ham at han er blitt sine nærmestes pest og plage.
23.Det leger alle sår, det lindrer all plage.
24.Det syntes ikke å plage ham at hjemreisen fra Melbourne tok 42 timer.
25.Det var, følte Turi, nokså irriterende at Marit stadig måtte plage henne med den dumme og likegyldige mordanklagen nå som hennes verden holdt på å ramle sammen.
26.Dette stadium er i ferd med å nås når det gjelder innsatsen mot sur nedbør, som lenge har vært en plage ikke minst for vårt land.
27.Du skakke plage en mann som har kjempet for sitt land, formaner Pappiret.
28.Eileen Bell er riktig overbevisende i rollen som den typiske spinster, en plage i ethvert pensjonat.
29.En gjest hadde villet plage henne med et anonymt brev, en annen hadde i skadefro nysgjerrihet stjålet det brevet.
30.En halv prosent av den norske befolkning er, eller har vært, plaget av såkalt barneeksem, et hudproblem som kan være til større eller mindre plage for dem det angår.
Parole simili

 
 

plage come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) plageplagendeplaget
Indicativo
1. Presente
jegplager
duplager
hanplager
viplager
dereplager
deplager
8. Perfetto
jeghar plaget
duhar plaget
hanhar plaget
vihar plaget
derehar plaget
dehar plaget
2. Imperfetto
jegplaget
duplaget
hanplaget
viplaget
dereplaget
deplaget
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde plaget
duhadde plaget
hanhadde plaget
vihadde plaget
derehadde plaget
dehadde plaget
4a. Futuro
jegvil/skal plage
duvil/skal plage
hanvil/skal plage
vivil/skal plage
derevil/skal plage
devil/skal plage
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha plaget
duvil/skal ha plaget
hanvil/skal ha plaget
vivil/skal ha plaget
derevil/skal ha plaget
devil/skal ha plaget
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle plage
duville/skulle plage
hanville/skulle plage
viville/skulle plage
dereville/skulle plage
deville/skulle plage
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha plaget
duville/skulle ha plaget
hanville/skulle ha plaget
viville/skulle ha plaget
dereville/skulle ha plaget
deville/skulle ha plaget
Imperativo
Affermativa
duplag
viLa oss plage
dereplag
Negativa
duikke plag! (plag ikke)
dereikke plag! (plag ikke)
Le tue ultime ricerche