Norvegese-Portoghese traduzione di psykisk

La Traduzione della parola psykisk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

psykisk in portoghese

psykisk
medisinaggettivo psíquico
Termini derivati da psykisk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette er å betrakte som en form for psykisk tortur som vi ikke finner medisinsk forsvarlig," sa fengselslegen i brevet som ble opplest i retten idag.
2.Hjertekursene" tar sikte på både å gi informasjon og gi fysisk og psykisk trening under medisinsk veiledning til de tusener som må leve med en slik sykdom.
3.Jogging gir større fysisk og psykisk velvære, det øker hjerteog lungekapasiteten, likeledes økes antall muskelceller og blodtilførselen til hjernen.
4.Livsvilkår for personer med psykisk utviklingshemning - et offentlig ansvar" - blir temaet for en stor konferanse som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) skal arrangere i Oslo 6. og 7. september.
5.Menneskevettreglene" om enkel psykisk førstehjelp er så enkle at både foreldre, søsken, kjæresten og kolleger bør kjenne dem og kunne hjelpe i krisesituasjoner, mener Arne Sund.
6.Psykisk utviklingshemmede ut av skolen og hva så ?".
7.Psykisk utviklingshemmede ut av skolen og hva så ?" heter et kursus som går av stabelen 2.7. september på Pinstrup Center på Djursland i Danmark.
8.Silje" er født med en kromosomfeil som medfører psykisk utviklingshemning.
9.Vi er redde for at denne diagnostikken i fremtiden vil bli brukt som utvelgelsesmetode for å hindre at det blir født mennesker som er dårligere fysisk og psykisk utrustet enn gjennomsnittet...
10.Behandlingen og pleien av psykisk utviklingshemmede bør foretas av universitetsutdannet personell i samarbeid med universitetene, sier Bakke.
11.Betydningen av fysisk trening for psykisk og fysisk helse er undervurdert i videregående skole og ved universiteter og høyskoler, sier Njøs.
12.Bør kvinner som opplever en slik psykisk tilstand, få flere barn ?
13.De må ha litt av en fysisk og psykisk konstitusjon når De klarer å motstå de skyllebøtter om" maktmisbruk" og annet som velter inn.
14.De statlige overføringene til kommunene må økes hvis vi skal klare å få de psykisk utviklingshemmede ut av de store institusjonene og over i åpen omsorg i lokalmiljøene.
15.De to kjønn har psykisk forskjellige forventninger til samværet med kameratene, sier Kirsten Larsen.
16.De ustøhetene jeg hadde, tror jeg delvis kan forklares psykisk.
17.Den første dagen vil vi rette søkelyset mot de livsvilkår psykisk utviklingshemmede har i dagens Norge.
18.Den nye organisasjonsplan - vedtatt i august ifjor - for Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oslo (HVPU), er ikke ensbetydende med bruk av adferdsterapi i miljøarbeidet for de utviklingshemmede ; miljøarbeidet har flere metoder.
19.Dersom det blir innført slik praksis, vil dette kunne ramme alle bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, døve og psykisk utviklingshemmede, som må ha hjelpemidler for å klare seg hjemme.
20.Dessuten, sier overlege Hovind, forteller vårt materiale for eksempel at 35 plasser innen HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede) er stengt.
21.Det at vi fikk vist at vi er psykisk sterke teller kanskje vel så mye som at tittelen ble vår.
22.Det avdekkes stadig oftere fysisk, psykisk og seksuell mishandling av barn, men vi finner også forsømte barn med behov for voksenkontakt, sier Brita Holm Valvo, talskvinne for Oslo Røde Kors, som står bak det nye tilbud.
23.Det betyr mye psykisk for alle ungguttene at Vidar er med, og det betyr et ekstra uromoment å takle for våre motstandere.
24.Det eneste jeg vet er at Bjørn er både fysisk og psykisk nedbrutt efter turen.
25.Det er en voldsom psykisk belastning, og helt urimelig at helseapparatet skal kunne pålegge oss slike oppgaver.
26.Det er klienter fra Helsevern for psykisk utviklingshemmede og Emma Hjorths Hjem som arrangerer lysmessen sammen med Tanum kirkes barnekor, sier institusjonsprest Terje Aulie på Emma Hjorth.
27.Det er uriktig å påstå at samfunnets svakeste - de psykisk funksjonshemmede i institusjon - snytes for opplæring.
28.Det meste av det positive som er skjedd innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede de senere år, det er skjedd på papiret, sier generalsekretær Kjell Lorentzen i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede.
29.Det ville være et tilbakeslag om Staten skulle dekke utgiftene til omsorgen for de psykisk utviklingshemmede, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til Aftenposten.
30.Dette med musikk betyr svært mye for psykisk utviklingshemmede, sier Kai Zahl, bandleder, far til et av bandmedlemmene og dessuten oppfinner av farvesystemet.
Le tue ultime ricerche