Norvegese-Portoghese traduzione di psykolog

La Traduzione della parola psykolog da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

psykolog in portoghese

psykolog
vitenskap - mannsostantivo psicólogo [m]
  vitenskap - kvinnesostantivo psicóloga [f]
Termini derivati da psykolog
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ja takk, bare bra," som efter en fødsel, sier psykolog Åshild Jensen ved Mødrehygienekontorets familiekontor.
2.Leieboere og vedlikeholdkontrakter, husleier og vedlikehold i leiegårder", rapport nr. 93 fra Norges Byggforskningsinstitutt er skrevet av arkitekt Thorbjørn Hansen i samarbeide med psykolog Ole Gulbrandsen, begge NBI, - og advokat Harald Svenneby, GrønlandNedre Tøyenprosjektet.
3.Brenda Meddox, en amerikansk psykolog, har skrevet en profesjonell bok som heter" Steforeldre", og den norske folkeminneviteren Birgit Hertzberg Johnsen har skrevet" Myten om den onde stemor", som mer forklarer historisk hvorfor folks holdninger er som de er.
4.Det er nemlig disse mellomstore hodeskadene som hittil er blitt underbehandlet, men som det nå efterhvert er blitt klart at man i mange tilfeller kan arbeide med, opplyser psykolog Arnstein Finset og sjefsergoterapeut Aud Raastad, begge ved Sunnaas Sykehus, i en samtale med Aftenposten.
5.Det er slett ikke uvanlig at kvinner blir deprimerte efter en fødsel, - i sterkere eller mildere grad, sier psykolog Åshild Jensen.
6.Det finnes en rekke videofilmer å få leid som har sterkere og mer skadelige voldsskildringer enn" The Exterminator", sier filmcensor og psykolog Georg Chr. Matiessen ved Statens Filmkontroll til Aftenposten.
7.Eftersom stadig flere av oss får, eller kjenner noen som har, Herpes II, er det viktig med holdningsendringer og åpenhet omkring denne sykdommen, som ofte er mer psykisk enn fysisk belastende, sier psykolog Bjørn S. Ødegaard.
8.Eftersom sykdommen har både fysiske og psykiske årsaker, er det naturlig å koble psykolog inn i bilet.
9.En ledig gange er roten til alt godt, sier Lisbeth Bugge, og legger til at denne setningen har hun ærlig og redelig stjålet fra en psykolog.
10.Et ønskemål er å få ytterligere en lege og psykolog, foruten en halv kontorstilling.
11.Hensikten med Arbeidsstuen er også at man i dette miljøet skal komme nær den enkeltes problemer, støttet av Arbeidsstuens personale : en arbeidsterapeut, en sosionom og en pedagog eller psykolog, forteller Veslemøy Kvaal Hjermann.
12.I vårt tverrfaglige team inngår blant andre psykolog som ikke minst skal ta hånd om personalets problemer, sosionom og ergoterapeut, som har spesialisert seg på boligtilpasning.
13.Jeg er ikke psykolog, men lungespesialist, sier Bjartveit, men jeg har mistanke om at dette helt ubegripelige faktum skyldes" dette skjer ikke meg"holdningen.
14.Nå skal enhver omplasering eller mangel på omplassering av barn ses i forhold til en langsiktig utvikling, sier psykolog Terje Galtung.
15.Skolesystemet spiller en stor rolle i årsakskomplekset, sier psykolog Aake Hansen på PPRkontoret (pedagogiskpsykologisk rådgivning) i Sandnes.
16.Ut fra rettferdighetshensyn er det rimelig at det å kombinere yrkesarbeide og omsorgsarbeide hører til det å være en voksen person, mener psykolog Agnes Andenæs.
17.Vi vil prioritere spedbarna i vår nye institusjonsplan, eftersom de har et særlig behov for intens omsorg, sier psykolog Terje Galtung ved Oslo Barnevernkontor.
18.Vi ønsket å få vite hvordan kvinnene selv opplevde sin livssituasjon, hvordan de var fornøyd med tilværelsen, hva slags interesser de hadde, og om venner og familie var tilgjengelige i nærheten, sier psykolog Trine Anstorp i prosjektgruppen.
19.18 vitner er innkalt i tillegg til to medisinsk og to psykiatrisk sakkyndige, dessuten en psykolog og et medlem av den rettsmedisinske kommisjonen.
20.3. juni vil psykolog Thorkild Vanggård ta opp nyere psykologi og dens anvendelse, eventuelt manglende anvendelse på teaterscenen.
21.Andenæs har deltatt i prosjektet" Omsorgsfunksjoner og verdioverføring i småbarnsfamilier" som ble ledet av psykolog Hanne Haavind, og er nå engasjert ved Universitetet i Trondheim med en videreføring av dette arbeidet.
22.Av profesjon er han da også psykolog, for tiden i halv stilling som rådgiver ved arbeidsformidlingen og med bopel i Vesterås.
23.Beretningen om en bror og en søster i hver sin verden og deres mor er hentet fra et lite skrift," Vårt utviklingshemmede barn", som er skrevet av psykolog Sigvald Asheim.
24.Berglund er utdannet psykolog og helsepedagog, og har vært involvert med røkeavvenning og - forskning i både Norge, England og U.S.A.
25.Blessin er tross alt litteraturforsker, med Goethe som spesialitet, og ingen psykolog.
26.Ca. 20 personer fyller 14 hele stillinger : spesiallærere, logopeder, psykolog, fysioterapeut og lege.
27.Den er resultatet av et samarbeide mellom psykolog Magne Raundalen og kontaktsykepleier Bente Ramholt på Barneklinikken ved Haukeland sykehus i Bergen, og utgitt av Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse.
28.Den hyggelige Pierre spiller denne gang en psykolog fra Paris som hjemkalles til sin bror på landet for å ordne opp i en nabokrangel.
29.Den nye helseloven kan derimot bevirke at denne standarden svekkes, hevder foreningens formann, psykolog og psykoanalytiker Roar Svalheim.
30.Den svenske pedagog og psykolog Gunilla Ladberg reiste med sin bok en viktig debatt i 1970årene om barnehavene ble betraktet som en oppbevaringsplass for barn, kun skulle ha en tilsynsfunksjon eller skulle være et barnemiljø, et utviklende og godt sted å være for barn.
Le tue ultime ricerche