Norvegese-Portoghese traduzione di psykologisk

La Traduzione della parola psykologisk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

psykologisk in portoghese

psykologisk
generellaggettivo psicológico
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arbejdsløshedens socialpsykologi", gitt ut på Dansk Psykologisk Forlag i 1982.
2.Det annet kjønn" er en grundig dokumentasjon av kvinneundertrykkingen i historisk, psykologisk, sosiologisk, økonomisk, seksuelt og litterært perspektiv.
3.Jeg, Bakunin - bruddstykker av en urostifters liv og levned" er en inngående og velskrevet psykologisk studie av det revolusjonære menneskes indre liv.
4.Men også mer spesielle temaer tas opp, så som psykologisk forsvarsberedskap og Kirkens holdning til forsvaret av landet.
5.Miraklenes tid" rommer også en fin psykologisk studie av foreldrebarnforholdet.
6.Også dette fine uttrykk for en psykologisk betraktning passer på Eivind Berggrav selv.
7.Politisk og psykologisk var dette angrepet galt," sier han.
8.Sykehus eller annen institusjon hvor siktede har vært, til psykiatrisk eller psykologisk undersøkelse eller behandling, kan uten hinder av taushetsplikt gi sakkyndige de opplysninger om siktede som de trenger i sitt oppdrag," heter det i straffeprosessloven.
9.Temaet belyses internasjonalt, teologisk, strafferettslig, psykiatrisk, psykologisk og rettshistorisk alt i regi av en komite på Universitetets teologiske fakultet.
10.Tornerose" får en psykologisk død med påfølgende oppstandelse, noe som understrekes ved at den siste av de 12 gode feer kan oppheve den fysiske død og omgjøre straffen til hundre års søvn.
11.Barn blir likevel utsatt for reklame, og da ser jeg det absolutt som en fordel at de gjennom undervisningen analyserer reklamen rent sprogmessig og dermed bevisstgjøres ut fra en psykologisk vinkling allerede ganske tidlig, sier hun.
12.Beredskapsnevnden for psykologisk forsvar synes at dette er så interessant at man vil kartlegge ryktespredningen for å høste erfaringer med sikte på å kunne møte den situasjon som oppstår i krig.
13.Da ville det vært for dyrt og psykologisk uheldig å holde vaktmannskapene på plass, sier veisjef Johan Lepperød i Vestfold til Aftenposten.
14.De fleste opplæringstiltak er av høy kvalitet for næringslivsledere, men det eksisterer også kurs for ledere som pleier en lettsindig omgang med psykologisk teori og metode som jeg synes er skremmende.
15.Det finnes en masse psykologisk viten som må inn i skolen og bli nyttiggjort slik at vi kan gjøre barna til dugelige mennesker, sier Astri Gerrard med glød i stemmen.
16.Efter min mening er det et psykologisk fenomen.
17.En stans av skipstrafikken i dette området vil efter all sannsynlighet få en psykologisk effekt som vil påvirke oljeprisutviklingen.
18.Hva årsaken til denne merkantilt betonede slåingen kan være, er kanskje psykologisk.
19.Hvis det var noen som vant en psykologisk seier her i kveld, så var det meg da jeg spurtet fra de andre på oppløpssiden efter så hardt tempo, strålte engelskmannen.
20.Jeg tror tiltaket kan ha en gunstig psykologisk virkning, men man må ikke overdrive betydningen for investeringene på kort sikt, sier Reinertsen.
21.Man må huske at det her også finnes et psykologisk problem.
22.Noen mener dere trenger psykologisk hjelp ?
23.Og jeg som hadde bestemt meg for psykologisk krigføring.
24.Om Gamlebyen kirke blir nedlagt, vil det ha en negativ psykologisk virkning som rammer kirkeliv, menighet og lokalmiljø.
25.Personlig har jeg ikke like tett kontakt med folk flest som mange av spillerne, som nok er utsatt for et visst psykologisk press om dagen.
26.Politisk og psykologisk var angrepet på Dresden galt, sier 85årige Walther Weidauer, overborgermester i byen de første 15 år efter krigen.
27.Psykologisk sett kan kanskje et astmatisk anfall fremkalles som forsvar og en måte å unngå en situasjon på ?
28.På" Røykeknekkeren" forsøker man å bruke de ressursene man har psykologisk og sosialt.
29.Selv om årsaken til lidelsen er av psykologisk art, og kanskje også ligger langt tilbake i tid, er det ikke alltid det nytter å grave i fortiden.
30.Slike vurderinger må da kreve stor psykologisk innsikt ?
Le tue ultime ricerche