Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave pussig. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
2.Det er ganske pussig hvor meget folk kan tåle av skatter, når de bare først venner seg til dem".
3.Kartoffelferien", som det opprinnelig het, fastlegges efter sigende på en ganske pussig måte, nemlig til den uken som omfatter tredje tirsdag i oktober.
4.Den kontaktidretten der det overhodet ikke forekommer tannskader, er pussig nok boksing.
5.Det er ganske pussig.
6.Det er pussig, sier han, - at iår har mediene vært så opptatte av sponsoring, som utgjør snaue 10 prosent av vårt budsjett.
7.Det er pussig at en så viktig enstemmig uttalelse fra 1968 der også ett av medlemmene var fra Havforskningsinstituttet - ikke er lagt frem til debatt tidligere, men er" forsvunnet" i en skuff, sier Skiri.
8.Dette er pussig, fordi det jo er det som er selve poenget med endringen, sa Jan Petersen.
9.Jonson opplevde også noe annet pussig under filmingen på Walcheren, forteller Bergan.
10.Pussig, jeg higet aldri efter å lese" Bergljot", ville heller sparke fotball og hoppe på ski og hadde egentlig lyst til å bli sportsjournalist.
11.Pussig at du spør om det, sier Barbra Streisand, nå med ekte entusiasme i den berømte røsten.
12.Alle fire var med i opptakten til programmet" Ut i sola og opp i trærne" - en litt pussig tittel siden danserne i stor utstrekning lå på gulvet.
13.Andebu formannskap skal nå behandle en noe pussig angiversak.
14.De tre andre norske jentene passerte pussig nok på akkurat samme sekund.
15.De tre andre norske jentene passerte pussig nok på akkurat samme sekund.
16.Den andre -" Streken" - var en halvpantomimisk spøk for tre dansere i hvite gevanter, det var upretensiøst og pussig, men ville vinne på å bli kortere og mer variert.
17.Derfor har jeg begynt å se meg om på bilmarkedet efter en ny småbil pussig ord til en 6070 000 kroner.
18.Det er et pussig argument.
19.Det er et pussig miljø de har fått til der ute nær Skjærhalden.
20.Det er ganske pussig at når det er hotellrom saken gjelder, stiller vi som forbrukere gjerne krav om at de skal være rene, behagelige og koselige.
21.Det er ganske pussig å sammenligne de nordiske lands møbelproduksjoner over noen år.
22.Det er således urovekkende når Reidar Gunder finner det pussig at den tidligere innsender ved siden av" bygging av stadig nye boliger" ikke også nevner" den enda større tilveksten av biler innen Osloregionen og de problemer for fremkommeligheten dette medfører".
23.Det er unektelig noe pussig i at Vinland er blitt til Vineyard, uten at de to ordene har noe med hverandre å gjøre.
24.Det er unektelig nokså pussig hvordan en" alderdommelig" 22årig Hamsun her ser tilbake på tiden rundt 187778 da han skrev fortellingene" Den Gaadefulde" og" Bjørger" og diktet" Et gjensyn" som en litterær gullalder.
25.Det kan unektelig virke litt pussig å reise til England for å klatre i fjellet.
26.Det som er pussig, er at det gamle, nedlagte grønnsakmarkedets hovedbygning i London langt på vei er identisk med Østbanen.
27.Det synes pussig å tillate en organisasjon å opprette et kontor, og samtidig nekte organisasjonen å betjene kontoret, heter det i en uttalelse.
28.Det var pussig nok lübeckerne som sørget for at St. Nikolai ble en ruin.
29.Det var pussig nok våre representanter som spilte" svensk", med kraftige toppspinnslag fra en base tre meter bak grunnlinjen.
30.Det virker unektelig pussig at to duoer kommer med omtrent like cover på plater som også gis ut samtidig (deres LP kom før jul i Sverige).