Norvegese-Portoghese traduzione di særtrekk

La Traduzione della parola særtrekk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

særtrekk in portoghese

særtrekk
detalj sostantivo aspecto [m], característica [f], particularidade [f]
  personsostantivo traço [m], característica [f], qualidade [f]
Sinonimi per særtrekk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Sprekken som åpner seg i den hvite personligheten og som truer med å la dens særtrekk sive ut som fra et tørt granateple...
2.Er det spesielle særtrekk som går igjen ?
3.Et av Gustav Storms mest fremtredende særtrekk er hans menneskelighet, fremholdt Engebretsen i sin tale.
4.Kina vil bygge et sosialistisk system med kinesiske særtrekk, erklærte Zhao.
5.Å vise våre særtrekk, det som gjør oss annerledes enn andre.
6.Anderson tok i sitt foredrag for seg de særtrekk man i McKinseyrapporten hadde funnet ved de beste bedriftene.
7.Bassøe peker på ett særtrekk ved nybyggingsmarkedet ifjor.
8.Befolkningsstrukturen er et annet særtrekk.
9.Boken om domstolenes organisasjon og virksomhet har et særtrekk - høyst verdifullt.
10.Bærum er åpent, et særtrekk som skal bevares.
11.De kinesiske særtrekk forsvinner, på godt og vondt.
12.Den er blitt erstattet av noe som kalles" vitenskapelig sosialisme", eller" sosialisme med kinesiske særtrekk".
13.Det har skjedd en inndeling av samfunnet efter rase og etniske særtrekk (jfr. innvandrernes stilling på arbeidsmarkedet, fremmedloven med forskrifter, SIBO, FLYBO, etc.)
14.Dette har ført til at det i kommuner med strenge restriksjoner, har utviklet seg en" sommerhusadel" hvis særtrekk er den slektsmessige tilknytning.
15.Dette vil styrke deres evne til å tilpasse seg vårt samfunn, mener hun, samtidig som de får anledning til å ta vare på sine egne kulturelle særtrekk.
16.Disse særtrekk går på formål, organisasjonsstruktur, driftsform, overskuddsanvendelse og eierrett og eierrådighet.
17.Et annet særtrekk er det kineserne kaller bevegelseskunst.Fakter og bevegelser - stiliserte og med iboende symbolikker langt viktigere i kinesisk enn vestlig teater.Kroppssprog til scenebruk.Iblant gir det denne utgaven av" Peer Gynt" et ballettaktig preg.
18.Et særtrekk i økonomiske straffesaker er at de tar lang tid.
19.Et særtrekk som man også finner i orkestrets øvrige repertoar, er den vitalitet som preger de dynamiske skiftningene.
20.Et særtrekk ved Alf Edgars bilder er hans stille, og iblant ironiserte, humor.
21.Et særtrekk ved Søderlinds sanger er hans forståelse for det vokale, og det skulle ikke undre meg om han her er inne på en vei som kan virke fornyende på en noe tilstivnet romansetradisjon.
22.Et særtrekk ved alle de forsøk som har vært gjort på å hindre at bolighus blir feriehus, er at de aldri rammer arvinger eller fastboende som selv velger å flytte fra familiehuset, som dermed blir sommerhus.
23.For det er et særtrekk ved torturen at hverken torturist eller myndigheter som godtar eller oppmuntrer til den vil innrømme den.
24.For forbrukersamvirket registrerer jeg en rekke særtrekk som jeg av plasshensyn ikke omtaler nærmere.
25.Han kombinerer denne bejaende flukt med erfart kunnskap om alle disse råvarer og hvordan bevare og fremheve deres særtrekk.
26.Han trakk videre frem som et særtrekk ved vårt system idag, sammenlignet med i mange andre, land at Statens muligheter for å gripe inn i lønnsoppgjøret er forholdsvis store.
27.Han tror at det er et viktig særtrekk i de områdene vi kaller nordiske.
28.Helsefaghøyskolene har særtrekk og tradisjoner som viser hvordan utdannelse som teoretisk sett er på høyskolenivå, utmerket vel lar seg forene med praktisk og yrkesrettet opplæring.
29.Hun er utdannet i gerontologi læren om alderdommens særtrekk, men er spesielt interessert i hvordan vi mennesker best kan leve i forhold til våre biorytmer - og eldes på en positiv måte.
30.I" Sol Sommer Sørland" blir alle særtrekk ved beboerne på den bløde kyststribe brettet ut.
Le tue ultime ricerche