Norvegese-Portoghese traduzione di sekundær

La Traduzione della parola sekundær da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sekundær in portoghese

sekundær
vektaggettivo insignificante, secundário, irrelevante, colateral
Sinonimi per sekundær
Termini derivati da sekundær
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Sekundær er et vanskelig fremmedord ?
2.Astmaen får da en sekundær verdi - en gevinst.
3.Den norske industrien må begynne å betrakte hele Skandinavia som sitt hjemmemarked, og den må satse på de deler av markedet hvor det kreves nær kontakt mellom produsent og kjøper og hvor pris er sekundær.
4.Deres estetiske kvaliteter var for meg av sekundær interesse i forhold til deres idehistoriske betydning.
5.Det er da tale om en sekundær bruk, som jeg ikke behøver ane noe om, langt mindre behøver å få noen betaling for at artikkelen brukes en gang til, eller kanskje går inn i en artikkel om databaserett som den amerikanske forsker skriver.
6.En bedring av innhold og allsidighet og kvalitet er et helt annet spørsmål, og som programmann finner jeg det underlig og sterkt foruroligende at denne side av saken synes å være av sekundær interesse i den norske mediadebatt - (i den grad debatten i den senere tid kan sies å ha vært opptatt av annet enn" Dynastiet").
7.En sekundær effekt av at man kunne ferdigbehandle flere ganger så mange pasienter for den bevilgede pengesum, er i sin tur behov for flere tannleger innen kommunen.
8.Forskning må her derfor være" en sekundær og frivillig aktivitet", sier partiutvalget.
9.Frykten for å tape blir primær, lysten til å vinne sekundær.
10.Grunnen var at jeg oppdaget at blodplatene spiller en primær, og ikke en sekundær rolle for dannelsen av blodpropper.
11.I kor stor grad romanane bygger på personlege røynsler, blir likevel av sekundær interesse.
12.Norge som krigsskueplass spilte i 1940 en sekundær rolle for den allierte krigføring, og i en fremtidig stormaktskrig vil dette helt sikkert gjenta seg.
13.Nå skal det tilføyes, selv om det i denne sak er av sekundær betydning, at de fleste privatkinoer er små.
14.Slik det er lagt opp til i stortingsmeldingen fra Samferdselsdepartementet om norsk luftfartsplan (St.meld. nr. 36 for 198384) som skal behandles av Stortinget i løpet av våren, vil Fornebu fortsette å vokse og ta seg av en økende og vesentlig del av flytrafikken frem til århundreskiftet, mens Gardermoen fortsatt skal spille en sekundær rolle.
15.De tap etaten (Park og idrettsvesenet) har lidt ved utlegg til f.eks. jordforbedring, anslagsvis 1,5 million kroner, har sekundær betydning, og utlegget vil bli refundert".
16.Såkalte oppfatninger, ideer og meninger har alltid hatt sekundær betydning i litteraturen.
17.Annen generell informasjon ute om Norge er en sekundær oppgave og ivaretas forøvrig av andre organer, først og fremst er det en offentlig oppgave.
18.De har ofte en såkalt sekundær sårbarhet, er altså mer følsomme for psykisk belastning og dermed mer utsatt for psykiatriske lidelser, som for eksempel depresjoner.
19.Den personlige oppfatningen er sekundær.
20.Den vin som ikke holder mål, vil bli solgt under en sekundær etikett fra samme slott.
21.Men, Svelland, 1,5 million er av sekundær betydning bare i den forstand at det er en liten del av hva en slik utidig flytting i virkeligheten koster, både i rene penger og i meningsløst menneskelig slit.
22.Mens det tidligere var slik at eiendomsvirksomhet ble drevet som en sekundær aktivitet i forhold til selskapenes hovedbeskjeftigelse, har vi nå fått etablert flere profesjonelle eiendomsselskaper.
23.Norges Handelshøyskole i Bergen trenger mer plass, og ønsker som sekundær løsning å finansiere et nybygg ved å oppta lån i det private pengemarkedet.
24.Under en slik vinkel kan den brutale Qinkeisers grunnleggelse av nasjonen bli en" sekundær" hendelse.
Le tue ultime ricerche