Nessuna traduzione trovata.

Sfortunatamente, non abbiamo trovato una traduzione per la parola chiave selvbestaltet. Si prega di accertarvi di aver compitato in modo corretto la parola.


Ricordate che potrete trovare la traduzione che state cercando se scrivete la parola nella sua forma singolare (anziché plurale) o all'infinito (anziché nella forma coniugata di un verbo).


Stiamo lavorando sodo per aggiungere le traduzioni che mancano, quindi vi preghiamo di avere indulgenza nei nostri confronti.


Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arkitekt Aaen opptrer derfor nå som selvbestaltet profet i byfornyelsessammenheng !
2.At man er selvbestaltet er bare et pluss, det tyder på spontan reaksjon.
3.Det blir da heller ingen som opptrer som selvbestaltet refser, hvor påkrevd det enn måtte være.
4.Det jeg kritiserte - og det burde Oddmund Kyllesø som nynorskmann applaudert - var at Else Myklebust ved forskjellige anledninger driver en selvbestaltet kjønnskvotering for substantiver.
5.Er det en selvbestaltet håndfull tale og skriveføre kvinner, eller har den mangfoldiggjort seg til den skare almindelige kvinner (og menn) i det ganske land, i stuer og på lærerværelser, i fagforeninger og på lesesaler, i prestekappe og på Stortinget ?
6.Et selvbestaltet dommerkollegium i NRK har avsagt dommen over Anders Jahre.
7.Her har også de lokale komiteene sin basis, grupper som begynte som et selvbestaltet politi efter revolusjonen og fortsatt har ansvar for administrasjon og lov og orden i sitt lille distrikt.
8.I et samfunn uten innebygget selvkritikk, i et samfunn som styres av en selvbestaltet elite som har satt seg med rumpa på sannheten for godt, i et slikt samfunn vil all opposisjon bli stemplet som sinnssyk eller kriminell.
9.INGEN norsk debatt er fullstendig uten at minst en trio professorer opptrer som selvbestaltet debattpoliti.
10.Konseptkunst kan lett oppfattes som rendyrket originalitet, som en sirkulær, selvbestaltet og statisk" idekunst" hvor ideen blir målet i seg selv.
11.Men de mener også at en intervensjon efter at Nicaragua selv har holdt valg, ikke kan begrunnes med at man ønsker å hjelpe et folk som ble ledet av en tyrannisk og selvbestaltet regjering.
12.Nattevakten bestemmer seg for hevn, han går rundt som en selvbestaltet dommer og bøddel.
13.Professorene fikk vite at deres innlegg var" selvbestaltet" som om mediaredaksjonene skulle ha monopol på meningsytringer.
14.På annethvert gatehjørne fantes en selvbestaltet, mer eller mindre spontant oppstått rytmegruppe i overbevisende sambatakt.
15.Cliff og vi har brakt på det rene at det er en selvbestaltet komite innen FN som har satt opp denne listen for egen regning, og efter hva vi forstår mener mange innen FN at Cliff aldri burde ha stått på denne listen.
16.Akademiet er jo ingen" demokratisk" institusjon, den er såkalt" selvbestaltet" og supplerer seg selv.
17.Det tales om" selvbestaltet kontrollvirksomhet"," Televerket vil bestemme hva folk skal få se" og lignende misforståelser.
18.Disse formuleringene tyder på at pasienter som ikke ønsker prestebesøk, må si uttrykkelig fra om dette, ellers vil presten" automatisk" dukke opp ved sykesengen sammen med den daglige legevisitten, eller kanskje på et selvbestaltet besøk utenom denne.