Norvegese-Portoghese traduzione di sjanse

La Traduzione della parola sjanse da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sjanse in portoghese

sjanse
tilfellesostantivo chance [f], oportunidade [f]
  mulighetsostantivo chance [f], possibilidade [f]
Sinonimi per sjanse
Termini derivati da sjanse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Lillehammer har også en god sjanse fordi vi ofte tidligere har hatt problemer med været under vinterlekene.
2.Bayern misbrukte en stor sjanse til å ta føringen da Sören Lerby tok straffespark efter en snau halvtime i 1. omgang.
3.Cupsemifinalist Odd ligger også i nedrykningsposisjon, men Odd har kontakt med Bærum og en god sjanse til å klare seg.
4.Dei som vil gå serleg lenger enn det som er hovudbodskapen i det ovanfor nemnde sitatet, vil ikkje ha nokon sjanse til å få gjennomslag hos det politiske fleirtal.
5.Derfor vil kvinner aldri bli gitt en sjanse til å vise at de er like dyktige som menn.
6.Dersom svart arbeid ble beskattet slik det bør, ville byrdene med skatten også falle lettere på dem som betaler lovlydig og som heller ikke har sjanse til å unndra skatt på sin arbeidsinntekt.
7.Det var også en god kontingent håndverkere som så sitt livs sjanse, for håndverkere var det mangel på" over there".
8.Dette er årsaken til at Norge, tross gårsdagens triumf, neppe har sjanse til å nå VM i Mexico.
9.En fin sjanse for et ferskt band.
10.For en fantastisk sjanse jeg har gitt meg selv !
11.Hensyn til personlig eller politisk prestisje må ikke hindre at den enkleste og miljømessig beste løsning får en reell sjanse.
12.I praksis er det forsvinnende liten sjanse for at noen av de ansatte på Bakkebø vil bli smittet av hepatittB, sier Rasmussen.
13.Idretten har nå en enestående sjanse.
14.Lagene er inndelt efter kjønn, og det er nesten alltid jentene som vinner. gutta bør legge seg i treningsleir for å ha noen som helst sjanse til å hamle opp med de oppspretne kvinner.
15.Men jeg har stor forståelse for enkeltmennesket som i en fortvilet situasjon griper en slik sjanse.
16.Noko dobbeltspora helsestell t.d., som set sosiale skilje i pasientgruppar, vil derfor heller ikkje ha nokon sjanse til å vinna fram.
17.Og det vil gi Norge en unik sjanse til å unngå å bli trukket inn i den reklameog kommersialiseringskarusell som Høyre lenge har ønsket.
18.Skal den vanlege veljar få sjanse til på sakleg grunnlag å trengja seg inn i dei vanskelege problemstillingar ein her står framfor, så kan det ikkje tenkjast noko dårlegare utgangspunkt for dette enn ein overoppheta og slagordprega valkamp.
19.Trond Jørgensen tok imidlertid ingen sjanse på at Hollering skulle kunne" stjele" løpet, og tok opp jakten.
20.Venstre vil selvfølgelig ikke ha fnugg av sjanse til å markere noen egenart i et samvirke med Arbeiderpartiet.
21.Verst tykkjer eg dette blir, når vår tidlegare skattedirektør - og fleire som eg elles har stor respekt for - samstundes talar om ein" historisk sjanse" som vi går glipp av til å få eit rettferdig skattesystem, dersom ikkje nå skattepakka blir svelgd heil og utan debatt.
22.Så vel samferdsel som landbruk, fiskeri og miljøvern gjelder distriktsutbygging fra ende til annen, så her har Senterpartiet bedre sjanse enn noensinne til å fremstå som Norges desidert mest særpregete" distriktsparti".
23.Jeg tok en overveid sjanse ved å bruke de ulovlige stoffene.
24.Bedriften får en sjanse til å stå på egne ben og bygge seg en fremtid uten en endeløs rekke av nye statlige redningsaksjoner.
25.De to dominerende stormaktene har nå en sjanse som ikke må forspilles.
26.Dessverre er vi sent ute med utspillene, - kanskje er vi allerede i ferd med å miste en historisk sjanse.
27.Dette vil kunne gi Fremskrittspartiet en enestående sjanse, dersom dette parti samtidig vil gi leberal filosofi en chanse også utenfor de mer spesifikke næringsinteresser.
28.Du må nesten kjenne han hvis du skal ha noen sjanse.
29.En sjanse for publikum til å følge den gradvise utviklingen en kunstner må gjennom, på veien mot full beherskelse av sitt fag.
30.Juryen uttaler at" dette er et ledig og lett portrettprogram som tar sjanse på å bruke intervjuformen for å skape en radioopplevelse.
Le tue ultime ricerche