Norvegese-Portoghese traduzione di skulk

La Traduzione della parola skulk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skulk in portoghese

skulk
skolersostantivo gazeta [f]
Sinonimi per skulk
Termini derivati da skulk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Brudd på skolereglementet som skulk (ulovlig fravær) eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden", heter det.
2.at skulk eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ha innvirkning på karakteren i orden (5).
3.Det er nemlig streng disiplin på skolen, og den lange ventelisten er en stadig påminnelse til guttene om at det er nok av dem som gjerne overtar en plass som måtte bli ledig på grunn av skulk eller andre brudd på reglene.
4.Det finnes flere årsaker til skulk enn misbruk, men en viktig grunninnstilling hos foreldrene bør være at man aldri aksepterer skulk, sier veilederen.
5.Fullstendig skolenekting kan bli følgen, og det er ofte vanskelig å skjelne mellom skulk og fobi.
6.Før trodde man at det var problemer hjemme som førte til skulk.
7.Kamp mot dovenskap, skulk, unnaluring og korrupsjon gir neppe resultater før man også kan skape arbeidsglede.
8.Men naturligvis, skulk er skulk.
9.Ofte er det vanskelig å trekke grensen mellom skolefobi og skulk.
10.Som sagt, de drømte om skulk.
11.Jeg skjønner ikke hvorfor vi må tvinge ungdommen til å arbeide med obligatoriske, teoretiske fag inntil de nærmest på grunn av skulk og vantrivsel må skaffes alternativer.
12.Det avgjørende vil imidlertid alltid være foreldrenes holdning til skulk og ulovlig fravær, sier Skoglund.
13.Det kan arte seg som generell skoletretthet, som regulær skulk eller mer tilforlatelige former for fravær.
14.En god ordning for å redusere skulk, mener skolefolk Aftenposten har snakket med.
15.Et forsøk på å forebygge skulk gjennom bedre oppfølging av elevene og bruk av det sosiale støtteapparat har vært forsøkt med hell bl.a. på Sagene skole.
16.Fravær, meldinger, skulk og sykdom, regler og bestemmelser - ordensreglementet kan ta knekken på noen hver.
17.Idag har vi ikke skulk på Sagene skole, fastslår Reese Larsen.
18.Jeg må på skolen, ellers er det skulk.
19.Morsmålslærer Erlinda Skoglund på Ruseløkka skole, som også sitter i styret for morsmålsforeningen i Skolenes Landsforbund, sier i en kommentar at årsaken til skulk blant innvandrerbarn hovedsakelig synes å være de samme som for norske barn, men at endel foreldre nok ikke har satt seg godt nok inn i fraværsreglementet.
20.Nå samler vi elevene på et tidligere stadium, f. eks. i forbindelse med skoletretthet, skulk eller annet fravær for å finne årsaken til dette, fremholder skoledepartementets nye narkotikarådgiver.
21.Skolen burde få et annet system for å unngå skulk enn å la det gå ut over barn som sliter med dårlig helse.
22.Skolesjef Steinar Riksaasen i Oslo skjønner ikke hvorfor ungdom må tvinges til å arbeide med obligatoriske, teoretiske fag inntil de nærmest på grunn av skulk og vantrivsel må skaffes alternativer.
23.Slikt gruppearbeid i skoletiden tar sikte på å reagere på risikosignaler som går forut for rusmisbruk, så som skulk, skoletretthet, fravær.
24.Såkalt udokumentert fravær, altså skulk, har andre konsekvenser.
25.Tendenser til" skulk" er blitt møtt med mildt press fra de kvinnelige gruppemedlemmene.
Le tue ultime ricerche