Norvegese-Portoghese traduzione di sommel

La Traduzione della parola sommel da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sommel in portoghese

sommel
generellsostantivo folga [f], malandragem [f], gazeta [f]
Termini derivati da sommel
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Atle Ulrichsen var påpasselig fremme og scoret efter sommel med klareringen i Bærums forsvar.
2.Bjørn Freddy Bekkerud åpnet scoringene efter fire minutter spill efter rot og sommel i VIFs bakre rekker.
3.Byråkratisk sommel i EF gjør matvarehjelpen til sulterammede områder i den tredje verden praktisk talt verdiløs, hevder representanter for 23 frittstående hjelpeorganisasjoner fra VestEuropa og utviklingslandene.
4.De kom mest efter sommel i Stabækforsvaret, som var mer opptatt av dommernes avgjørelser enn å spille spillet.
5.Denne prosessen skulle ikke ta lang tid hvis gårdeieren selv følger opp, men ofte er det sommel fra dennes side som gjør at sakene trekkes ut.
6.Det er dekning for å kalle dette sommel.
7.Det er omtrent et tiår siden planleggingen begynte, men p.g.a. sommel og trenering fra sentralt hold er dette bygg blitt så forsinket at årene med forholdsvis bra økonomi for fylker og kommuner er gått fra oss.
8.Det skal bli interessant å se i årene som kommer om India kan bli et nytt marked for norsk oljebasert industri og konsulentvirksomhet, eller om landets fryktinngydende byråkrati med sitt sommel og sin ineffektivitet vil legge en klam hånd over slike fremstøt.
9.Det som er helt drepende er sommel, venting - følelsen av bortkastet tid.
10.Finnes det ingen naturlige grenser for kommunalt sommel ?
11.Han tier om sommel og sendrektighet, eller ressursfattigdom og kapasitetsmangel på efterforskningsstadiet.
12.Hva som faktisk skjedde om det var kommunikasjonssvikt mellom Elf, ambassaden og lastebiltransportøren angående leveringstidspunktet, eller om transportøren bedrev unødig sommel - har det ikke lykkes Aftenposten å bringe klarhet i.
13.Man bør ikke godta en hvilkensomhelst form for planløshet og sommel.
14.Ny sommel i forsvar og misbruk av flere 100% målchanser, tillot KIF å få kontakt.
15.Skal vi, vi som rammes av tøv og sommel i offentlige organer, høy prisstigning og null økning i reallønnen, skal vi late som om vi er lykkelige ?
16.Sommel i noen av kommunene i området har ført til at deler av bevilgningene ennå ikke er stadfestet.
17.To minutter sener var Gradin frempå igjen da Ilkka Karna ble straffet for sommel på AIKs blueline.
18.Uforsvarlig og utilstrekkelig sommel, bortsett fra at tallene er grepet vilkårlig rett ut av luften.
19.Byråkratisk sommel i Gosconsert, det statlige imperessariobyrå i øst.
20.Altfor lenge har Oslofolk måttet ergre seg over sommel og endeløse utsettelser.
21.Asker utnyttet sommel i Slemmestads forsvar, og Terje R. Småhaug var raskt frempå og satte ballen kontant i nettet.
22.At De som en direkte følge av regjeringens sommel er fullstendig uten informasjoner om situasjonen.
23.Bækkelund legger da heller ikke skjul på at han er irritert over det han kaller byråkratisk sommel i Goskoncert.
24.Da skulle alle formaliteter og byråkratisk sommel være over.
25.De økonomiske forhold blir stadig dårligere, det er sommel, rot, slapphet og korrupsjon over hele linjen.
26.Det er blodig synd at et så lovende prosjekt er blitt gjenstand for så meget sommel og uforstand.
27.Dette skyldes trolig byråkratisk sommel i det statlige sovjetiske impressariobyrået Goskoncert, sommel som irriterte den norske kunstneren som har fastlagt sitt program for flere år fremover.
28.En aggressiv hund i Måndalen utenfor Molde kan takke sommel på politikammeret i Molde for at den får beholde livet, forteller Sunnmørsposten.
29.Foruten at slikt sommel er nokså pinlig for den kommunale administrasjonen i Tysfjord, har slendrianen også påført kommunen vel 14 000 kroner i renteutgifter.
30.Manglende service og byråkratisk sommel har vært et av de mest utbredte irritasjonsmomenter i vår samfunnsdebatt.
Le tue ultime ricerche