Norvegese-Portoghese traduzione di storstreik

La Traduzione della parola storstreik da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

storstreik in portoghese

storstreik
generellsostantivo greve geral [f]
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.DENNE gang klarte Scargill å sette i gang en storstreik i grubene uten å gå veien om en uravstemning først.
2.Det går mot storstreik i VestTysklands jern og metallindustri.
3.En ny og lang storstreik i LKAB vil kunne få store økonomiske følger for selskapet, som i det siste såvidt har fått hodet over vannet efter en langvarig og dyp økonomisk krise.
4.Forutsetningen for storstreik er at 75 prosent av forbundets medlemmer stemmer for.
5.Kravet om 35 timers arbeidsuke uten lønnsnedslag preget årets 1. mai feiring i VestTyskland, der sprogbruken var langt hardere enn vanlig de senere år - i skyggen av en mulig storstreik om få uker.
6.Den danske storstreik som ble stoppet gjennom regjeringen Schlüters inngrep, er idag blitt avløst av en rekke ulovlige streiker over hele Danmark som protest mot dette statsinngrep i en konflikt innen den private sektor.
7.Fem danske fagforbund har åpnet sine streikekasser og utbetaler bidrag til medlemmer som deltar i den avtalestridige storstreik.
8.Ifjor vår startet han det som skulle bli den lengste storstreik i britisk historie, uten å holde avstemning på forhånd.
9.Men over hele Danmark har det vært store protestaksjoner mot regjeringen Schlüters lovinngrep, som stanset den lovlige streiken på det private arbeidsmarked og forhindret storstreik i den offentlige sektor.
Le tue ultime ricerche