Norvegese-Portoghese traduzione di symbolsk

La Traduzione della parola symbolsk da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

symbolsk in portoghese

symbolsk
generellaggettivo emblemático, simbólico
  sumaggettivo simbólico, insignificante
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Lazy Bird" er en Coltranekomposisjon der titelen ikke bør oppfattes symbolsk hverken for Rosengrens solo eller hva de øvriges innsats angår - her får vi hardtswingende nybop i høyt tempo.
2.Det er noe vakkert go symbolsk i den gamle tanken om at byrommet mellom Slottet og Stortinget skal være en grønn bypark.
3.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
4.Det var opprinnelig av mer symbolsk karakter, og da gjerne i form av varer - et stykke tøy, en geit eller lignende.
5.En symbolsk last, kalte Anna det selv.
6.Jeg må jo si at det er uanstendig av myndighetene å utnytte og avspise pensjonister med en symbolsk betaling.
7.Kanskje det er symbolsk ment, foreslår Falkensteen.
8.Men det er vel ikke uten symbolsk betydning at Collages 10års jubileum markeres med en forestilling som oversatt betyr" Evig bevegelse" ?
9.Ansøkningen fra Oslo Fullevangeliske Kirke om å få overta tomten til symbolsk festepris foreslås avslått.
10.At kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal er invitert til å foreta åpningen ved symbolsk å stikke spaden i jorden, er ikke tilfeldig.
11.Banen skal ha jevnt, mykt underlag (sand eller gress) og skal være avgrenset med et lavt, nærmest symbolsk gjerde.
12.Bare illustrasjonen kan, når den lykkes, forbinde ord og innhold og gi det en billedlig, symbolsk form.
13.Bingo står på programmet når Oslo Riksmålsforening samles til årsmøte i Lektorenes hus førstkommende torsdag - en form for tidsfordriv som vel på sett og vis også kan oppfattes rent symbolsk når man tenker på senere års sprogutvikling.
14.Bruker vi saken i Hallo Oslo, får bidragsyderen 25 kroner til dekning av tellerskritt (eller prto hvis du heller vil skrive til oss) - en symbolsk takk for bryderiet.
15.Budsjettene har vært nærmest av symbolsk karakter.
16.DEN myrdede presten vil leve videre i sine landsmenns bevissthet som en symbolsk kraft.
17.DET er ikke bare bollekinnsblåserne i skolekorpsene som forbereder 17. mai. Mørke krefter gjør det også - som en hån mot alt hva dagen er symbolsk for.
18.Danskene stiller med to symbolsk anstrøkne ekspresjonister.
19.De fleste av dem tilstreber en billedfattig og lite symbolsk lyrikk.
20.De tre store fotografert under Jaltakonferansen i februar 1945, symbolsk nok med president Franklin D. Roosevelt i midten mellom Josef Stalin i marskalkuniform, og Winston Churchill, den britiske regjeringssjef.
21.Den drusiske militsen trakk lørdag et symbolsk antall tunge våpen ut av hovedstaden og plasserte dem i fjellene utenfor byen isteden.
22.Dertil kommer også at den kommunale tilleggspensjonen ikke har blitt oppjustert siden 1971, og med den lønns og kostnadsutviklingen vi har hatt siden dengang, utgjør dette beløp idag bare en symbolsk sum.
23.Det blir derfor et nesten symbolsk sammentreff at hans første separatutstilling i Galleri Vognremissen hadde åpning parallelt med starten på Oslodagene.
24.Det eneste jeg har ydet til gjengjeld, var en meget symbolsk novelle som jeg var stolt av å få trykt i bladet Urd, men som heldigvis ingen har gjenoppdaget.
25.Det er bedre å la dem få høre om menneskers forskjellige problemer i symbolsk form, for på den måten å gjøre dem forberedt.
26.Det er intet skille mellom det symbolsk / religiøse og det sosialt / materielle.
27.Det er liksom noe symbolsk i at han er født samtidig med at det ble tillatt å snakke færøysk i landets egne skoler.
28.Det kan stå som symbolsk for Norges holdning til de 800 000 som forlot landet.
29.Det krever stram budsjettering, selv om kommunen eftergir husleie og elektrisitets og vannverk bare krever en symbolsk avgift så lenge streiken varer.
30.Det ligger noe symbolsk i luften her når man tenker på Morgenbladets lidelseshistorie.
Le tue ultime ricerche