Norvegese-Portoghese traduzione di tenke gjennom

La Traduzione della parola tenke gjennom da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tenke gjennom in portoghese

tenke gjennom
problemverbo analisar, refletir
Anagrammi di tenke gjennom
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bruk tid til å tenke gjennom og drøfte de langsiktige konsekvenser av de beslutninger som skal treffes.
2.Jeg kom med en kraftig appell til hvert enkelt selskap om å gå til sitt lønnkammer og tenke gjennom situasjonen, uttalte ministeren.
3.Mange partifeller har prøvd å tenke gjennom hvilken rolle Treholt spilte i dette.
4.Stort sett er norske forskere flinke til å tenke gjennom etiske problemstillinger og vurdere om det er nødvendig å bruke forsøksdyr, men vi kommer fra tid til annen over en del tilfeller som kunne vært bedre vurdert, sier Borgny Flatlandsmo, sekretær i Utvalg for forsøk med dyr.
5.Vi ser på innstillingen som et første utkast, og et første forsøk på å tenke gjennom situasjonen med hensyn til nye media.
6.Bakgrunnen er at temaet jevnlig er til debatt, og at det derfor er viktig for kirken å tenke gjennom sine standpunkter.
7.Dernest kan vi få aktuelle intervjuer hvor våre intervjuobjekter har fått" svelget" sine opplevelser slik at man gir dem en chanse til å tenke gjennom det hele.
8.Det er vår rett og plikt til å tenke gjennom, ja, være kritisk, til det forsvaret vi er en del av, sier korporalen.
9.Efter dette skal 61åringen ta en" tørn" i sin egen bedrift i Harstad, og han skal sikkert også tenke gjennom om han skal ta gjenvalg efter to perioder på Stortinget.
10.Han kan vanskelig tro at bedriftsforsamlingen idag ikke vil godkjenne styrets vedtak, men han håper forsamlingen vil tenke gjennom saken en gang til.
11.Hit går han når han skal tenke gjennom problemer og ta de store avgjørelser.
12.Istedetfor å sette seg ned og bli deprimert, anbefales det å tenke gjennom hva som er viktigst ved det å ha et barn.
13.Jeg antar at den nye administrative leder, Bjørn Hulleberg, meget nøye vil tenke gjennom hele festspillenes struktur, og hva man mener med dem i neste runde.
14.Man må tenke gjennom hvilke to fugler som passer sammen, og ikke bare la oppdrettet skje på måfå.
15.Når Carl Bolton eller sønnen Homer (ja, det er ikke grenser for hva folk kan hete i Amerika) ytrer noe om at de må tenke gjennom ett eller annet, da går alarmsignalet i den store familiekretsen.
16.Papiret betegnes som" lik i lasten", de norske redaktører har vist en manglende evne til å tenke gjennom saken, det hele er en provokasjon og en støtte til de reaksjonære.
17.Undertegnede er langt på vei enig med Gøran Brattstrøm at det hadde vært fornuftig å tenke gjennom konsekvensene for startlisens i terrengstafetter.
18.Ved ikke å gi efter for press fra etater og institusjoner, tvinges etatsjefene til selv å tenke gjennom ressursbruken.
19.Vi søker ikke efter billige facitsvar, men vil gi folk hjelp til å tenke gjennom spørsmål de møter innen sitt fag, sier Fjeldstad.
20.Har arbeidet med å utforme Arbeiderpartiets sikkerhetspolitiske plattform tvunget også deg til å tenke gjennom på nytt og nyansere dine sikkerhetspolitiske analyser ?
21.Stressgrensen har jeg passert for lenge siden og jeg føler nå at jeg må få ro til å tenke gjennom saken.
22.Vi vil at bedriftenes sikkerhets og datasjefer skal dra hjem og tenke gjennom i hvilken grad deres dataanlegg kan være utsatt for risiko.
23.Dersom vi brukte mer tid på å tenke gjennom familiens samlede behov før hus og have ble bygd, kunne mye vært oppnådd.
24.Det er tid til å tenke gjennom kva det inneber at Gud er mellom oss.
25.Efter naturvern år, barneår og ungdomsår trenger vi å tenke gjennom situasjonen for de eldre både i kommuner, fylker og i den sentrale politikk, sa statsråden.
26.En kundeveileder kan yde liten hjelp, dersom ikke kunden er villig til å tenke gjennom sine egne behov, mener Greta Magnussen Skyrud, som loser våre fremtidige ekspeditører gjennom sin omfattende almenutdannelse.
27.Kravet om nytte og direkte anvendelse gjør at humanistiske forskere må tenke gjennom sine faglige tradisjoner, sitt vitenskapsideal og forskningens aktualitet for samfunnet.
28.Kritikerne av Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepartis forslag hevder at det er brukt altfor liten tid til å tenke gjennom og drøfte justiskomiteens forslag, og at man" overkjører" meningene fra organisasjoner som har uttalt seg om Straffelovrådets forslag til ny pornolov.
29.Kvinners problem er at de stort sett godtar samfunnets holdninger uten å tenke gjennom om det kan gjøres noe med.
Le tue ultime ricerche