Norvegese-Portoghese traduzione di tomrom

La Traduzione della parola tomrom da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tomrom in portoghese

tomrom
mangelsostantivo vazio [m], vácuo [m], lacuna [f], hiato [m]
Sinonimi per tomrom
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette har skapt et" demokratigap" et tomrom uten folkevalgt kontroll, når lover og beslutninger vedtas på et EFnivå der de enkelte lands parlamentarikere vanskelig kan gripe inn.
2.Her er det et juridisk tomrom, sier Jervell.
3.Vi oppholder oss i et kulturelt, åndelig og moralsk tomrom, hvor det forsøplede mediabråket forsterker angstfølelsen, uroen.
4.Av Andropovs brev fremgår det ikke om Sovjets støtte også kommer til å fylle det store finansielle tomrom som USA kommer til å efterlate seg.
5.Begge er fremragende representanter for den tradisjon i engelsk komediediktning som vi først og fremst forbinder med de muntre årtier efter Oliver Cromwells død og kongedømmets gjeninnførelse i 1660, men en tradisjon som vi meget vel kan følge fremover gjennom århundrene (med visse tomrom på grunn av manglende munterhet !), helt til Somerset Maugham og Noël Coward og for den saks skyld til Joe Orton og Harold Pinter.
6.Den israelske regjering har gjort det klart at det ikke kommer på tale med noen fullstendig tilbaketrekning med mindre den får garantier for at det tomrom som de israelske styrkene efterlater seg ikke skal fylles av syriske eller palestinske styrker.
7.Den materielle verden, som vi kan måle og registrere og forklare rasjonelt, skal teoretisk sett kunne være gjennomstrømmet av en annen verden, bl.a. fordi vår verden for det meste består av tomrom.
8.Den vil fylle et tomrom i vår forskning, og vil bli av stor betydning for vårt moderniseringsprogram.
9.Det blir et stort tomrom efter Leiv Kreyberg, særlig følbart for hans familie, men også for hans nære venner.
10.Det blir et tomrom efter Olaf Olsen.
11.Det er blitt et stort tomrom efter Hans Chr. Paulsen.
12.Det er mange grunner til dette tomrom.
13.Det er prinsipielt ikke et spørsmål om" burdensharing" - om å dele på de økonomiske byrdene - men snarere om å disponere tilgjengelige styrker på en fornuftig måte og å fylle et eventuelt tomrom i våre nære farvann.
14.Det fordrer fortgang i arbeidet med å få til systematisk oppfølging, som kan hindre at de unge går ut i et tomrom efter 9. klasse, heter det i rapporten.
15.Det kan virke som et stort tomrom.
16.Det oppståtte tomrom kaller vi postmodernismen, et pluralistisk søkende kaos som reflekteres i det internasjonale kunstliv, in casu Veneziabiennalen.
17.Det var 24åringen Alan Davidson, født i Australia som debuterte som høyre back, en plass Viv Anderson efterlot seg et digert tomrom på da han ble overført til Arsenal sist sommer.
18.Det viktigste er at det ikke oppstår noe tomrom.
19.Eg vil nøya meg med å peika på at mange einskildresultat har kome til i dei 85 åra sidan Oluf Rugh døydde, resultat som har fylt ut tomrom og retta opp mistak.
20.En slik løsning er avhengig av en overenskomst med regjeringen i Damaskus om at hverken syriske eller palestinske styrker skal fylle det tomrom som den israelske hær efterlater seg.
21.Er dette for å fylle ut et tomrom, eller vil barna" blokkere" faren ?
22.For det første fordi islam fyller det åndelige tomrom som preger Vestens kultur.
23.For familie kolleger og venner blir det et tomrom.
24.For hans mange venner vil det bli et tomrom efter ham.
25.Formålet er å hindre at de unge går ut i et tomrom mellom 9. klasse og videregående skole, annen opplæring eller arbeide.
26.Forvandling Da Reich dro med" Stavangerfjord" til USA, høsten 1939, var det nok mange som følte et tomrom i hjertet.
27.Gode kunstnere skaper enten de vil eller ei et vakuum rundt seg selv, et tomrom som vil fylles, et sug hos publikum efter å få oppleve full sammensmelting mellom talent og tekst.
28.Grethe Værnø var også opptatt av dette aspekt og fremhevet at ethvert tomrom i Norges suverenitetsutøvelse vil bli fylt av Sovjet.
29.Går de med walkman for å skjule et tomrom, undrer hun.
30.Han efterlater seg et tomrom.
Le tue ultime ricerche