Norvegese-Portoghese traduzione di totalitær

La Traduzione della parola totalitær da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

totalitær in portoghese

totalitær
politikkaggettivo totalitário
Sinonimi per totalitær
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Naturens hevn" viser sagtens hang til demagogi og en nesten totalitær sikkerhet på at sannheten er funnet og må frem.
2.Det blir en illusjon å håpe på virkelig fred og avspenning så lenge den ene supermakten er en lukket, totalitær stat.
3.Det er unødvendig å fremheve at alle disse handlinger er lovstridige, og at de som beordrer dem og begår dem, kunne stilles for retten, hvis det innenfor en totalitær maktstruktur var mulig å finne en statsadvokat eller en dommer som var modig nok til å følge loven.
4.Det heter at EDU er bekymret over Nicaraguas utvikling i retning av en totalitær stat.
5.Efter fem års sandiniststyre er det imidlertid mange som mener at det går for langsomt fremover, at man ikke bare kan skylde på den" amerikanske boikotten og aggresjonen" og at landet er på vei mot en totalitær styreform avhengig av Moskva for å kunne opprettholde regimet og holde hodet over vannet økonomisk.
6.Efter å ha fått sitt avgangsvitnemål her, kunne hun velge ett av to : å bli statsadvokat og arbeide i Sovjetstatens tjeneste, eller bli forsvarsadvokat og forsvare enkeltindividet i en totalitær stat.
7.Flere av disse kunstnerskjebner gir stoff til eftertanke om menneskers reaksjoner under det 20. århundres europeiske rystelser av krig og totalitær brutalitet.
8.Handlingen stopper opp, og lesere kan med rette føle at denne beskrivelsen av hvordan en totalitær stat virker, har resten av romanen allerede gitt oss.
9.Høyres fraksjonsleder, Harald U. Lied, sier at det er helt klart at det er fare for at Nicaragua utvikler seg i gal retning og blir en totalitær ettpartistat.
10.Idag opprettholder Khomeiny makten gjennom en totalitær kontroll av befolkningen.
11.Man ble slått av hvorledes de deltagerne som opprinnelig kom fra land med en totalitær fortid, var vesentlig mer opptatt av og redde for - de krefter som kan føre til at den nye teknologi blir brukt for å undertrykke mennesker og skape totalitære systemer i fremtiden.
12.Når Norderval på denne måten går god for de etablerte kirkesamfunns kamp mot kjetteriet gjennom historien, virker det grotesk at han beskylder den økumeniske Moon for å være totalitær.
13.Når man ruster opp eller moderniserer sitt rustnigsarsenal, er dette langt farligere i en lukket, totalitær stat med en militarisert økonomi og en byråkratisk sentralisert ledelse, enn i et demokrati der slike avgjørelser er underkastet debatt og offentlig kontroll.
14.Selv et tradisjonelt liberalt organ som Dagens Nyheter har brukt ord som at" sjelden har den sosialdemokratiske idedebatten vært så nær en totalitær tankegang som i Folkhemsmodellen".
15.Spørsmålet som alle stiller, men som ingen idag kan gi noe svar på, er om Nicaragua går mot et demokratisk styre eller om det vil ende som en totalitær ettpartistat efter østeuropeisk modell.
16.Sosialistenes krav om at politisk styring skal være overordnet individets rett til valg når det gjelder helse, er et forsøk på et maktovergrep og er en kime til en totalitær samfunnsutvikling, sa Roy Magnus Løken.
17.Det er en totalitær tankegang som føles fremmed.
18.Det er for dem en historisk ironi at SovjetUnionen som bar så tunge byrder for å knuse Hitler, selv er en totalitær makt som krenker friheter og rettigheter i den østlige del av vårt kontinent.
19.Det er på denne bakgrunn man kan ane en fullstendig manglende forståelse av hva det betyr at SovjetUnionen har en totalitær styreform.
20.Dette vil ytterligere gjøre Nicaragua mer avhengig av SovjetUnionen og drive landet inn i en mer totalitær utvikling.
21.En absolutt betingelse for at et slikt system skal kunne aksepteres, er at det ikke dannes en totalitær verdensregjering som ved hjelp av makt og EDBsystemer kan utøve en uønsket kontroll av verdenssamfunnet.
22.For det annet kan man ikke, som herr Steinfeld, sette likhetstegn mellom en totalitær stat som SovjetUnionen og et demokratisk land som Israel.
23.Jeg tror også Sovjet er en militær makt med fiendtlige hensikter og som enhver totalitær stat ser Sovjet på selve eksistensen av frie samfunn som truende for sin egen eksistens.
24.Og det er nettopp en åpen - aldri totalitær - enhetsfornemmelse som kan spores gjennom Neizvestnys intellektuelle og kunstneriske bestrebelser.
Le tue ultime ricerche