Norvegese-Portoghese traduzione di uavlatelig

La Traduzione della parola uavlatelig da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uavlatelig in portoghese

uavlatelig
tidaltro continuadamente, incessantemente, constantemente, ininterruptamente
Sinonimi per uavlatelig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Soldatene" og" sersjantene" på begge sider er som søvngjengere i et mytisk prosjekt som uavlatelig truer vår indre frihet.
2.Hvorfor tror dere det uavlatelig er problemer i de anstalter som tar imot sikringsdømte, mens det er rolig i de rene fengsler ? spurte han de tilstedeværende fra fengselsetaten.
3.Arbeiderpartiets ledelse var selvsagt livende redd for denne utvikling og forsøkte uavlatelig å betegne dette som bare en episode efter at de hadde sørget for å felle Lyng og hans regjering efter bare tre uker.
4.Balanse må først tilegnes, og det er lite av andre ferdigheter som kan utføres før seileren mestrer den kunsten så godt at han / hun ikke uavlatelig faller i vannet.
5.Blir den en slik altoverveiende sak, ja, så er den bare en del av det ideologiske feltet der vi uavlatelig trues med å rives med i tidens mytologiske prosjekt : det totalitære menneske.
6.De samme kirurger og operasjonssykepleiere kan ikke være i uavlatelig beredskap for å bli tilkalt til en operasjon som kan ta 1015 timer, og som kanskje må gjøres om igjen 1 eller 2 døgn senere - hvis de også skal drive sin ordinære virksomhet.
7.De unge må innpodes en høy politisk og klassemessig årvåkenhet og bli uavlatelig rede til å gjøre dådsverk.
8.Derfor skaper de utallige protester og aksjoner som uavlatelig spres og iverksettes og med det stikk motsatte budskap, et vrengebilde av virkeligheten.
9.Dette siste var jo en uavlatelig motedetalj i sommer.
10.Forskjellen er at den gang regjerte man uten å spørre noe særlig hva folk mente, mens EF uavlatelig spør og får svar - snart på ni sprog som 72 tolker må forsøke å gjøre forståelig for hverandre.
11.Han fikk en stav i hånd og uavlatelig var han på ferde med intriger og ablegøyer.
12.Hvis departementet skulle anvende all sin reelle kompetanse overfor slike," ville vi måttet avsette prester uavlatelig", sa han i paneldebatten som avsluttet Presteforeningens generalforsamling.
13.I alle disse årene har foreningen vært selve kjernen i kvinnesaksarbeidet og uavlatelig slåss for å få igjennom de tiltak som er nødvendige for at kvinnene skal kunne prege samfunnsutviklingen.
14.Men nå krever åpenbart ikke tidsånden å bli født uavlatelig som siste nytt.
15.Men på tvers av sin forståelse for handlingsmenneskets rammebetingelser, må den intellektuelle uavlatelig kjempe for ytringsfriheten, og ikke et eneste øyeblikk oppgi den for en historisk nødvendighet.
16.Mens Hanne Krogh sang hyggelig og Sunny spilte opp til dans, regnet det uavlatelig og trøstesløst.
17.Og det understrekes uavlatelig at Amnesty hver ken støtter eller motarbeider regjeringer eller politiske systemer - eller støtter fanger som har brukt eller har gått inn for å bruke vold.
18.Siden starten i januar ifjor har telefonen kimt uavlatelig, men det er ikke alle som er kommet på trykk.
19.Symptomene kan opptre med høyst forskjellig hyppighet, hos enkelte bare et par ganger i døgnet, mens de verst plagede kan ha svettetokter nesten uavlatelig, ofte om natten.
20.Telefonene kimte uavlatelig fra folk som ønsket å bli medlemmer.
21.Tunstrom skulle med andre ord være en meget seriøs mann som uavlatelig tumler med tilværelsens mysterier på sjelelivets utmarker.
22.Tusener av soldater og politimenn patruljerer uavlatelig grensetraktene.
23.Unge par gikk hånd i hånd bortover den brede stranden ; barn laget sandslott som uavlatelig ble ødelagt av de dovne bølgene.
24.Via glorifisering av enkeltpersoner og / eller begivenheter, sett fra en imperialistisk, marxistisk eller maoistisk synsvinkel - i sin bok viser Marc Ferro hvorledes historiens ansikt gjennom tidene uavlatelig har skiftet uttrykk.
25.ikke å knyte kjerringknute (noe vi likevel gjør uavlatelig).
26.Dagens system forbyr nærmest gjennomføringen av en noe mer langsiktig perspektivrik politikk, ettersom politikerne uavlatelig engasjeres i valgkamper, med det arbeid og de markeringsbehov disse rommer.
27.Folk kjenner seg ikke igjen i den hverdagsbeskrivelse de uavlatelig blir presentert av dette partiet.
28.Jobbe, jobbe, ropte, landslagstrener Lennart Åhlberg uavlatelig fra sin plass i innbytterboksen.
29.Svaret ligger i å male selv, uavlatelig.
30.De er hele tiden vennligheten selv, byr på kruttsterke sigaretter, og smilene lyser uavlatelig som noen sosialistiske fyrtårn.
Le tue ultime ricerche