Norvegese-Portoghese traduzione di urin

La Traduzione della parola urin da norvegese a portoghese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

urin in portoghese

urin
generellsostantivo urina [f]
Sinonimi per urin
Termini derivati da urin
Anagrammi di urin
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.All denne øldrikkingen vil bli min urin.
2.Ved å ta blodprøver fremfor urin ville man effektivisere hele prosessen og bli totalt kvitt endel av de praktiske problemene man har idag.
3.Da Dag var ca. ett år gammel, merket vi en spesiell lukt av urin på barneværelset, fortsetter Borgny Egeland.
4.Da det var for lite urin i glasset og dessuten altfor kald urin, mistenkte jeg at noe var galt og ba ham avgi ny prøve.
5.De er avhørt, og det er foretatt urin og blodprøver uten at noen av dem er siktet for noe straffbart forhold.
6.Det er dessuten en klar sammenheng mellom ulike peptidmønstre i urin, og de personlighetstrekk som er typiske for visse former for bulimi og anorexi.
7.Eriksen snudde seg med ryggen til, kom så fort tilbake igjen med urin i glasset.
8.Femlingfødsler er ikke så sjeldne der kvinnen behandles med hormoner for å bli fruktbar, og der dette skjer uten at man nøye kontrollerer blod og urin.
9.Hver dag i mange uker bragte jeg barnas urin til laboratoriet på Rikshospitalet, forteller Borgny Egeland.
10.Kjensli viste til at Bakkes celle i Oslo kretsfengsel ved en anledning ble oversprøytet med urin mens Bakke var på et fellesarrangement i fengslet.
11.Med seks millioner hunder har de to forskerne regnet ut at det daglig efterlates 4,5 millioner liter urin, og 1000 tonn av det som tykkere er, hovedsaklig utendørs.
12.To sentrale spørsmål er på hvilket grunnlag temperaturen i hans urin ble vurdert, og om han virkelig fikk beskjed om å stille til ny test der og da ?
13.Ved hjelp av slikt materiell vil diabetikere selv kunne registrere sukkerinnholdet i blod og urin, og derved lettere få sukkernivået under kontroll.
14.Ja, for urin måtte til dersom farven skulle bli blå.
15.AIDSviruset kan føre til redusert motstandskraft mot en rekke sykdommer, og viruset blir som oftest overført gjennom blod, sæd, spytt, urin eller avføring.
16.Blant helt nye og interessante prosjekter som påbegynnes i 1986 er utføring av analyser av aluminium i plasma, urin, ben og hjernevev hos mennesker.
17.De har overlevet heten fra en nådeløs sol, de har drukket urin for å slukke sin tørst og spist av lik for å holde seg i live.
18.Der ble det imidlertid gjort feil, og feil urin ble testet på nytt.
19.Det indikerer slikt som er fastslått senere, at bærene er meget rike på vitamin C, og dessuten garvestoff og organiske syrer som gjør at de virker urin drivende og avførende blant annet.
20.Disse viser at kvikksølv som skilles ut i urin ikke kan tilbakeføres til amalgamfyllingene.
21.Drikke indre ren alkohol (som bare forbrennes av leveren og tvinger nyrene til å utsondre mer urin).
22.Fangens hode presses under vann, ofte blandet med ekskrementer og urin, helt til offeret er i ferd med å bli kvalt.
23.Inne i brakkene står luften stille, dirrende av hete og tung av dunstene fra urin og ekskrementer.
24.Men kulde og alkohol øker også urinavsondringen (ti gram alkohol fører til en merutskillelse av 100 gram urin) - og væske underskudd er ikke av det gode.
25.Målsetningen med undersøkelsen, som vil pågå i flere måneder, er at flest mulig av innbyggerne i området HamburgMitte og Harburg skal undersøkes av leger som skal fastslå verdiene av bly, kadmium, kvikksølv og arsen i blod, hår og urin.
26.Når de forlater det, fyller de igjen åpningen med jord som de markerer med sin egen urin.
27.På GamleHvamsdagene får man vite at blåkledde konger og annet fintfolk tidligere gikk rundt og luktet urin !
Le tue ultime ricerche